ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အညီ ဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းအျဖစ္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္က ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ စတင္သင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဘာသာရပ္ကို ေလးႏွစ္ၾကာ တက္ေရာက္ရမည့္ ဝိဇၨာဘြဲ႔ B.A(Tourism) ဘာသာရပ္အျဖစ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္ၿပီး ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္တို႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Tourism ဘာသာရပ္ သင္ၾကားပို႔ခ်လ်က္ရွိေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ျမန္မာစာဌာန၊ အၿငိမ္းစားပါေမာကၡ ေဒါက္တာေဒၚခင္ေဆြျမင့္က ေျပာၾကားသည္။ “ပညာေရးဌာန ခြင့္ျပဳၿပီးၿပီ။ ဒီႏွစ္မွာစဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္” ဟု ၄င္းကဆိုသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ႏွစ္ဒီပလိုမာ သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ ေကာလိပ္တြင္ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္အထိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး မႏၲေလးတြင္ ပထမအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘြဲ႔ရၿပီး အသက္ ၂၀ မွ အသက္ ၅၀ ဝန္းက်င္အထိ တက္ေရာက္ၾကၿပီး ယခုအခါတြင္ ရန္ကုန္၌ သင္တန္းသား ၅၈ ဦး၊ မႏၲေလး၌ ၅၂ ဦး တက္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေဒၚခင္ေဆြျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလထုတ္ The Voice ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။


Source : Khit Lu Nge

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License