ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိေသာ ႏုိင္ငံတကာ ေလဆိပ္ႀကီးႏွစ္ခုကို ေတာင္ကိုရီးယား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္ၿပီး ဂ်ပန္ကလည္း ယင္းကို စိတ္ဝင္စားေနေၾကာင္း သိရသည္။ ေလေၾကာင္းလိုင္း ပ်ံသန္းမႈ ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ အပါအဝင္ ေလဆိပ္တစ္ခုလံုးကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ကာ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္လုပ္ကိုင္ရန္ အလားအလာမ်ားရွိေၾကာင္း သမၼတႀကီးက ေျပာၾကားသည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပုိင္းမွာ ႏုိင္ငံတကာေလယာဥ္ ဆင္းသက္ႏုိင္တဲ့ ေလဆိပ္ႀကီးႏွစ္ခု ရွိပါတယ္။ ၿပီးျပည့္စံုၿပီလုိ႔ေတာ့ ေျပာလုိ႔မရေသးပါဘူး။ ေတာင္ကိုရီးယားအေနနဲ႔ ဥေရာပဘက္ကုိ သြားမယ္ဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက အဲဒီေလဆိပ္ေတြကို ဝင္ေရာက္ဆင္းသက္ႏုိင္ပါတယ္။ စင္ကာပူ-ဘန္ေကာက္ကို ဆင္းၿပီး ပတ္ေနရတာထက္ပုိၿပီး အဆင္ေျပေစပါတယ္” ဟု သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။ “ဒီေလဆိပ္ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုိ႔ ရမလဲဆုိတာ စဥ္းစားေစလုိပါတယ္” ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။ “ဂ်ပန္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္စိတ္ဝင္စားေနတယ္။ ကိုရီးယားအေနနဲ႔ကလည္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္သြားဖုိ႔ စဥ္းစားႏုိင္ပါတယ္” ဟု သမၼတႀကီးက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္ႏွင့္ မႏၲေလးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ႀကီးတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ား ဆင္းသက္ႏုိင္ေသာ္လည္း လက္ရွိကာလအထိ ပ်ံသန္းဆင္းသက္ၾကျခင္း အားနည္းေနေသးေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ျမန္မာ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License