ျမန္မာႏုိင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္က ပ်ံသန္းေျပးဆြဲမႈမ်ား ရပ္နားထားခဲ့ေသာ တုိင္ေပၿမိဳ႕တုိ႕ၾကား ခရီးစဥ္မ်ားကုိ ယခုအခါ ယခင္ေျပးဆြဲခဲ့ေသာ EVA ေလေၾကာင္းလုိင္းသည္ အာက္တုိဘာလ ၉ရက္ေန႔တြင္  ျပန္လည္ေျပးဆြဲသြားရန္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ေလေၾကာင္းလုိင္း မန္ေနဂ်ာ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
 အပတ္စဥ္ အဂၤါ၊ ၾကာသပေတး၊ စေနတုိ႕တြင္ ရန္ကုန္ - တုိင္ေပ ခရီးစဥ္မ်ားကို ေျပးဆြဲရန္ရွိၿပီး ရန္ကုန္ႏွင့္ ျပန္လည္ေျပးဆြဲမည့္ ေလေၾကာင္းလုိင္း မ်ားျပားလာေနသည့္အတြက္ EVA ေလေၾကာင္းလုိင္း၏ ရန္ကုန္-တုိင္ေပ ခရီးစဥ္သည္ တစ္ပတ္သံုးရက္အနက္ ႏွစ္ရက္ခန္႔ကိုသာ ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ ဆင္းသက္စဥ္ Terminal အသံုးျပဳခြင့္ရရွိထားေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။ “EVA ေလေၾကာင္းလုိင္းခရီးစဥ္ အခ်ိန္ဇယားထြက္လာပါၿပီး” ဟု လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေလယာဥ္လက္မွတ္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ အဆုိပါခရီးစဥ္ ျပန္လည္ေျပးဆြဲပါက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႕သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ ေျပးဆြဲေနေသာ EVA ေလေၾကာင္းလုိင္း ခရီး စဥ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ တုိက္ရုိက္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ထိေရာက္ေသာ ပံ့ပိုးမႈတစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ EVA ေလေၾကာင္းလုိင္းသည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ Air Bus ၃၃၀ ေလယာဥ္ ၂၆ စင္း၊ ဘုိးရင္း ၁၁ စင္းတုိ႕ႏွင့္ ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Source : Khit Lu Nge

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License