ေရွးေဟာင္းပစၥည္းကဲ့သို႔ အသြင္သဏၭာန္တူေစရန္ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျပဳလုပ္ထားေသာ ဝတၴဳပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္လက္အဂၤါ မစံုလင္သည့္ အဂါရဝျဖစ္ေစေသာ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ားအား ျပည္ပသို႔ သယ္ေဆာင္ခြင့္ ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေသာဝတၴဳပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားအား ျပည္ပသို႔ သယ္ေဆာင္ပါက ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္း အက္ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၆၂၊ ေရွးေဟာင္း ပစၥည္းမ်ား အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသန အမ်ိဳးသားျပတုိက္ႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။ “ျပည္ပႏုိင္ငံေတြကို ေရွးေဟာင္းပစၥည္း သယ္ေဆာင္မႈမရွိေအာင္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးနဲ႕ ပုဂံတုိ႕မွာရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဌာနေတြမွာ စစ္ေဆးၿပီး ေရွးေဟာင္းပစၥည္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ ေပးေနပါတယ္။ ဒါကို မသိၾကတာေတြ ရွိေနတယ္။ ေလဆိပ္ေရာက္မွ စစ္ေဆးမွ သိၾကရတာမ်ိဳးေတြ ရွိတယ္။ ဒီေထာက္ခံခ်က္ ယူရမယ္ဆုိတာကို Awareness ေပးခ်င္ပါတယ္” ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတသန အမ်ိဳးသားျပတိုက္ႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ဦးလြင္က ေျပာသည္။ ျမန္မာ့ယာဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာ လက္ရာပစၥည္းမ်ားကို အခ်ိဳ႕ေသာ ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္သည္မ်ားက အမွတ္တရပစၥည္းအျဖစ္ သိမ္းဆည္းရန္ႏွင့္ ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္ေနထုိင္မည့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုတုိ႕က ဘာသာေရးအရ ကိုးကြယ္ရာအျဖစ္ သယ္ေဆာင္ၾကသည္မ်ား ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ “ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ေရွးေဟာင္းပစၥည္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ မရွိဘူးဆုိရင္ ေလဆိပ္ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က စစ္ေဆးၿပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြအရ အေရးယူတာမ်ိဳးေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီလုိမ်ိဳး စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရင္ေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ Custom က သိမ္းဆည္းတာ၊ အေရးယူတာမ်ိဳးေတြ၊ ရဲလက္အထိ အပ္လုိက္တာမ်ိဳးေတြ ရွိပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႔ သယ္ေဆာင္လုိေသာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာလက္ရာ ပစၥည္းမ်ားအား သတ္မွတ္ပံုစံႏွင့္အတူ ေရွးေဟာင္းသုေတသန၊ အမ်ိဳးသားျပတုိက္ႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္ဦးစီးဌာနသို႔ လာေရာက္တင္ျပပါက ဌာနမွစိစစ္ၿပီး အေထာက္အထား၊ မွတ္တမ္းႏွင့္တကြ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈဝတၳဳပစၥည္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ ျပန္လည္ထုတ္ေပးၿပီး ႏုိင္ငံျခားသို႔ သယ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ေထာက္ခံခ်က္ကို အမွတ္ ၃၂-ဒီ၊ ေျခာက္မုိင္ခြဲ၊ ျပည္လမ္း၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လည္းေကာင္း၊ အမွတ္ ၉၀၂၊ သီတာေအးရပ္ကြက္၊ ပယ္ပံုေတာ္ေက်ာက္ စာဝင္း၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသန အမ်ိဳးသားျပတုိက္ႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္း) ေညာင္ဦးခရုိင္တြင္ လည္းေကာင္း ရယူႏုိင္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၃ ရက္ေန႔ထုတ္ Flower News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Source : Khit Lu Nge

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License