ကရင္နီ (ကယား) ျပည္နယ္ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ဘက္က ေတာေတာင္နဲ႔ ေရေျမကို အမွီျပဳၿပီး ေနထိုင္လာၾကတဲ့ ရြာသူ/သားေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ဘိုးဘြား လက္ထက္ကတည္းက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လာၾကတဲ့ ေရ၊ ေျမေတာေတာင္ကို ႏွစ္စဥ္ရိုးရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႕ ပူေဇာ္ေနၾကသလို အခုအခ်ိန္ခါမွာလည္း ခိုေလွ်ဆိုေတာင္ကို ရိုးရာဓေလ့နဲ႕ ပူေဇာ္ပေနၾကပါတယ္။
 
ခိုေလွ်ဆိုေတာင္ေပၚကေန လွမ္းၾကည့္လိုက္ရင္ အမွတ္ (၁၄) စစ္တပ္ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းရဲ႕ အေဆာက္အဦးနဲ႕ ကြင္းျပင္က်ယ္ႀကီးကို ျမင္ေတြ႔ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ခိုးေလွ်ဆိုေတာင္ေပၚကေနေတြ႕ေနရတဲ့ တပ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေကးလ်ားေက်းရြာအုပ္စု၊ မာဖရုိေရွ႕ေက်းရြာအုပ္စုထဲက ရြာသူ/သားေတြဟာ စစ္အစိုးရတပ္ေတြ ကေနၿပီး နယ္ေျမထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕လာမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကေနၾကလို႔ ေတာေတာင္ေရေျမကို ကန္႔ကြက္ထားၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခိုေလွ်ဆိုေတာင္ကို ႏွစ္စဥ္ေတာေတာင္ေစာင့္နတ္ကို ရိုးရာဓေလ့နဲ႕ ပူေဇာ္ပသၾကသလို ယခင္ႏွစ္မွာေတာ့ ပူေဇာ္ပသပြဲအျပင္ လူထုအားလုံးေတြ႔ဆုံပြဲကိုလည္း ခိုေလွ်ဆိုမွာက်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။

ခိုေလွ်ဆိုေတာင္၌ ယဇ္ပူေဇာ္ေနစဥ္ (ဓါတ္ပံု-ေကတီ)
ေဒသခံမွ လူငယ္ခူးလီးရယ္က “ဒီတစ္ႏွစ္ကေတာ့ ထူးထူးျခားျခား အဖက္ဖက္ကေနၿပီး ဒီေတာင္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ခ်င္ၾကတယ္။ အခုကလည္း သစ္ေတာေတြျပဳန္းတီးလာတယ္။ စိမ့္စမ္းေရလည္းအထြက္နည္းလာတယ္။ ဒီတပ္နဲ႕ရြာက ေျခလွ်င္ ေလွ်ာက္ရင္ တစ္နာရီေလာက္ပဲ သြားရတဲ့အတြက္ ေဒါေလာ့ခူက ေရထြက္ေပါက္နဲ႕တအားနီးတယ္။ ဒါက က်ေနာ္တို႔အတြက္ အႏၱာရာယ္ရွိတယ္” လို႔ေျပာပါတယ္။ ေတာေတာင္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းတဲ့အေနနဲ႔ ရိုးရာပူေဇာ္ပြဲေတြ၊ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲအတြက္ ဦးစီးဦးေဆာင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ေဒသခံ လူငယ္တဦးျဖစ္တဲ့ ခူးလီးရယ္က ဆက္ေျပာပါတယ္။

 “
ေလ့က်င့္ေရးတပ္ကလည္း နီးလာတဲ့အတြက္ ဒီမွာရွိတဲ့ သံယံဇာတေတြ၊ ေျမေပၚေျမေအာက္ျဖစ္ေစ တနည္းအားျဖင့္ သူတို႔ကယူႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အတားအဆီးေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ အဲဒါေတြကို ဝိုင္းၿပီးထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ လူထုေတြ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။
 
အဲဒီမွာရွိတဲ့ ေတာေတာင္ေရေျမဟာ ေဒသခံေတြရဲ႕ ရိုးရာပူေဇာ္ပသမႈ ျပဳလုပ္ၾကတဲ့ ေတာေတာင္ေတြလည္းျဖစ္၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ ကရင္နီသမိုင္းအရ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ေဒသေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ေဒသခံေတြရဲ႕ ရိုးရာနည္းနဲဘဲေတာင္ကို မီးထြန္းပူေဇာ္ ေနၾကပါတယ္။ တရားဝင္အစုအဖြဲ႕သစ္ေတာထူေထာင္ႏိုင္ဖို႕ကိုလည္း သစ္ေတာဌာနနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးထံကိုလည္း အသနားခံစာတင္ျပႏိုင္ဖို႔ ကိုလည္းရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ၊ ဧၿပီလမွာလည္း  ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ထံ အသနားခံစာ တင္ျပထားၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က မတ္လ(၂၃)ရက္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ေမးျမန္းတင္ျပထားေပမယ့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း မရွိဘူးလို႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးအူးရယ္က ေျပာပါတယ္။ခု ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ ကေနၿပီး အစိုးရနဲ႕ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္း အမွတ္ (၁၄) စစ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းကို တျခားလူထုအတြက္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္တဲ့ သင္တန္းေက်ာင္း တခုခု ေျပာင္းလဲေပးဖို႔ တင္ျပထားပါတယ္။ ဒါကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့အခ်ိန္မွာ  ျပည္နယ္အစိုးရကေနၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္ ေလ့လာသုံးသပ္တဲ့ အဖြဲ႔ကိုဖြဲ႔ၿပီး ေလ့လာသုံးသပ္တဲ့ အဖြဲ႔ျပန္ဖြဲ႔စည္းဖို႕အထိသာ သေဘာတူထားၾကပါေသးတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာမွ ေလ့လာသုံးသပ္ တဲ့အဖြဲ႔ကေနၿပီး   ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးဆီကို အစီရင္ခံစာတင္ျပဖို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႕ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး () ဦးေအာင္ဆန္းျမင့္က ေျပာပါတယ္။   
 
ေကးလ်ားေက်းရြာအုပ္စုနဲ႔ မာဖရိေရွ႕ေက်းရြာအုပ္စုထဲက ရြာသူ/သားေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ လယ္ယာေျမတခ်ိဳ႕ဆုံးရံႈးၿပီးေနာက္မွာ သူတို႔ရဲ႕ ဖိုးဘြားေခတ္အဆက္ဆက္က သမိုင္းဝင္ရာဇာဝင္သြင္ခဲ့တဲ့ ခိုေလွ်ဆိုေတာင္နဲ႔ ေတာေတာင္ေရေျမကို ထုံးတမ္းဓေလ့နဲ႕ ပူေဇာ္ပသၾကသလို တရားဥပေဒနည္းအရ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာတခုကိုထူေထာင္ၿပီး ကာကြယ္ထိန္းသြားဖို႔ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါတယ္။
Written by ကယားထဲ

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License