အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဟိုတယ္အခန္းခ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားမႈေၾကာင့္ လာေရာက္ တည္းခုိသူမ်ားက မေက်နပ္ၾက၍ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိျမန္မာသံ႐ံုးတြင္ တိုင္ၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ထားေၾကာင္း ျပည္တြင္းခရီးသြား ကုမၸဏီမ်ားထံမွ သိရသည္။

မၾကာေသးခင္ကာလက ထိုင္းဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္ တည္းခိုရာတြင္ ဟိုတယ္အခန္းခ နႈန္းမ်ားမွာ ျမင့္မားေနၿပီး ေပးေဆာင္ခဲ့သည့္တန္ဘုိုးႏွင့္ မမွ်တ၍ ဧည့္သည္မ်ားက မေက်နပ္ကာ ထိုုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးတြင္ ေပးပို႔ထားမႈမ်ားျပားေနေၾကာင္း ႐ုရွားမားကတ္လုပ္ကိုင္သည့္ ခရီးသြားကုမၸဏီတစ္ခုမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအား ထိခုိက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယခု၀င္ေရာက္လာသည့္ ဧည့္သည္မ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ေစ်းႀကီးေသာဟိုတယ္မ်ားတြင္ တည္းခိုမႈေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ အခန္းခေစ်းမ်ား ျမင့္တက္လာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဟိုတယ္ အခန္းခႏႈန္းထားမ်ားအား ေဒၚလာ ၁၅၀ ထက္မတက္ရန္ ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ FDI ဟိုတယ္ႀကီးမ်ားမွ ေဒၚလာ၂၀၀ေက်ာ္ ထိ ေကာက္ခံမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ဧည္
့လမ္းၫႊန္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အခန္းခေစ်းေတြတက္၊ Contract ေတြမေပးလို႔ ၀န္ထမ္းအင္အားေလ်ာ့ခ်ရတယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕ကုမၸ ဏီေတြဆိုရင္ ရပ္နားရတဲ့အေနအထားေတြရွိေနၿပီ” ဟု ေက်ာက္တံတားအေျခစိုက္ ခရီးသြားကုမၸဏီ  တစ္ခုမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကဆိုသည္


ယဥ္ယဥ္လွ - ျမန္မာပို ့စ္

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License