ပည္တြင္းသို့  လာေရာက္သည့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ဧည့္လမ္းညႊန္အျဖစ္ ျပည္တြင္းရွိနိုင္ငံသားမ်ားသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိျပီး နိုင္ငံျခားသားမ်ား လာေရာက္တရားမ၀င္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းကို တားျမစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဧည့္လမ္းညႊန္အသိုင္းအ၀ိုင္းက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားသည္ နိုင္ငံေတာ္၏ သမိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ ရိုးရာဓေလ့မ်ားကို ကမၻာလွည့္ခရီးသြား နိုင္ငံျခားသားမ်ားအေပၚ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေနသူမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ နိုင္ငံေတာ္၏ပံုရိပ္ကို ဖန္တီးေနသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းသို့ တရားမ၀င္ နိုင္ငံျခားသားဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား ၀င္ေရာက္လာျပီး နိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ားကို ယင္းတို့၏ ဘာသားစကားမ်ားျဖင့္ ရွင္းျပေျပာဆိုျခင္းမ်ားက နိုင္ငံေတာ္၏ပံုရိပ္ကို အေကာင္းအဆိုး ဖန္တီးနိုင္သည္ဟူေသာ အခ်က္နွင့္ ဆန့္က်င္ေနေၾကာင္း၊ ဧည့္လမ္းညႊန္က႑တြင္ ျပည္တြင္းေန တရား၀င္နိုင္ငံသားမ်ားသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားမ၀င္နိုင္ငံျခားသားမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းမွာ ဆယ္စုနွစ္တစ္စုနီးပါးခန့္ ၾကာျမင့္ခဲ့ေၾကာင္း ဟိုတယ္နွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးတင့္ဆန္းက ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္ေန့တြင့္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား တရား၀င္ လိုင္စင္ရွိရမည့္အျပင္ ဧည့္လမ္းညႊန္ျပဳလုပ္မည့္ နိုင္ငံ၏ နိုင္ငံသားစစ္စစ္ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေရွ့ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားတြင္ ဧည့္သည္နွင့္အတူ ပါလာေသာ  Tour Guide မ်ားမွျဖစ္ေစ၊ တရားမ၀င္နိုင္ငံျခားသား ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားမွျဖစ္ေစ ရွင္းလင္းေျပာဆိုခြင့္မရွိေၾကာင္း၊ ကိုယ္တိုင္ရွင္းလင္း ေျပာဆိုမိပါက Tourist Police ၏ သတိေပးျခင္း၊ ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ေၾကာင္း ဧည့္လမ္းညႊန္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သိရသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ နိုင္ငံျခားသား ဧည့္လမ္းညႊန္ေတြကို ခရီးသြားေအဂ်င္စီေတြကသံုးတယ္။ အဲဒီလိုမျပဳလုပ္ဖို့ သူတို့ကို တားျမစ္ရမယ္။ လိုအပ္ရင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြေတာင္ လုပ္သင့္တယ္ဟု ျမန္မာနိုင္ငံ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ဦးထြန္းျမတ္ကဆိုသည္။

တရားမ၀င္ နိုင္ငံျခားဧည့္လမ္းညႊန္အမ်ားစုမွာ ကိုရီးယားနိုင္ငံမွျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရံဖန္ရံခါမွသာ အေနာက္နိုင္ငံမ်ားမွ နိုင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ားျဖင့္ လိုက္ပါလာတတ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါနိုင္ငံျခားသား ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းရွိ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာ လိုင္စင္ရဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား၊ ထိုင္းဘာသာစကားေျပာ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားငွားရမ္းကာ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကိုမူ ယင္းတို့ကိုယ္တိုင္ေျပာဆိုျပီး ၀န္ေဆာင္မခမ်ားရယူသြားေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းမွ လိုင္စင္ရဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားကို ၀န္ေဆာင္ခ အသင့္တင့္မွ်သာေပးျပီး Sitting Guide အျဖစ္သာ အသံုးျပဳသြားခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံအေၾကာင္း ရွင္းျပဖို့ဆိုရင္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ဘာသာေရး၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈေတြသိရမွာပါ။ သူတို့ေလ့လာနိုင္တယ္ဆိုရင္ေတာင္ ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြေလာက္ သိနိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး ဟု ျမန္မာနိုင္ငံသား ဧည့္လမ္းညႊန္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

သန့္စင္ဦး

Source : The Myanmar Post

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License