ျပည္တြင္း ေနရာအႏွံ႔ရွိ ဟုိတယ္ေပါင္း ၇၃၀ အား Call Center ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ Reservation ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ဟုိတယ္ Reservation ျပဳလုပ္ျခင္းကို ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ပုဂံ ေလဆိပ္မ်ားတြင္ပါ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပဳလုပ္လုိသူမ်ား အေနျဖင့္ ဖုန္းနံပါတ္ ၁၈၇၅ သို႔ ဆက္သြယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ၊ ႏုိင္ငံျခားသားေတြကို ဟုိတယ္၊ Guest House မ်ားမွာ Booking လုပ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ဘာသာစကား မ်ိဳးစံုအတြက္ Tour Guide ေတြ ငွားရမ္းႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Blue Ocean Operation Management ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဟုိတယ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဟုိတယ္မ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ လိပ္စာမ်ား ေျဖၾကားေပးျခင္းကို ၂၄ နာရီ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္ဟု သိရသည္။ ဟုိတယ္ Reservation ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ပထမဦးစားေပး အေနျဖင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ပုဂံ၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ေတာင္ႀကီး၊ အင္းေလး၊ ပုပၸါး စသည့္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ ဟုိတယ္မ်ားတြင္ Reservation ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “Call Center ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးသား ဟိုတယ္ေတြကို ဒီကေန ခ်ိတ္ဆက္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟုိတယ္ကို တိုက္ရုိက္ ခ်ိတ္စရာမလုိပဲ Call Center ကတစ္ဆင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Call Center မွ ေျဖၾကားသည္။ Customer Relationship Management (CRM) စနစ္ကိုလည္း ထားရွိၿပီး ၎စနစ္မွ တစ္ဆင့္ မိမိဧည့္သည္မ်ား၏ Profile မ်ားကို ၾကည့္ရႈကာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိႏိုင္မည္ဟု ဆုိသည္။ ဟုိတယ္ Reservation ျပဳလုပ္လုိသူမ်ား အေနျဖင့္ Call Center သို႔ ဖုန္းေခၚဆုိခ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၁၀၀ က်ပ္ က်သင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ Internet ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
Source : Khit Lu Nge

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License