ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ား ႏိုင္ငံျခားေငြ လြတ္လပ္စြာ လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ႏုိင္ေစရန္ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ေရး ေကာင္တာမ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ကေမာၻဇဘဏ္ခြဲ၊ သမဝါယမဘဏ္ခြဲ (၁၊၂၊၃)၊ ျမဝတီဘဏ္ခြဲ၊ ျမန္မာ့စက္မႈလက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ခြဲ၊ ဧရာဝတီဘဏ္ခြဲ၊ ယူႏုိက္တက္ အမရဘဏ္ခြဲ၊ ျမန္မာအေရွ႕တုိင္းဘဏ္၊ အင္းဝဘဏ္၊ ပထမပုဂၢလိက ဘဏ္ခြဲႏွင့္ မႏၲေလးအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္တုိ႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ား  လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ရာတြင္ အဆင္ေျပလြယ္ကူေစရန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ေရး ေကာင္တာမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ ေရာင္းဝယ္လုိသူမ်ား အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္သာ လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္မႈ ျပဳၾကရန္ႏွင့္ တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအား တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၂၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမဝတီ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Source : Khit Lu Nge

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License