ႏုိင္ငံတကာခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းခရီးသည္မ်ား၏ ေတာင္း ဆုိမႈျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ မႏ္ၲေလး- ဘန္ေကာက္ခရီးစဥ္ ေျပးဆဲြႏုိင္ရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာျမန္မာ့ေလ ေၾကာင္း(MAI) က စီစဥ္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊ အဆုိပါေလေၾကာင္းလိုင္း ၏ Marketing and Public Relations Representative မေအး မရသာက ေျပာၾကားသည္။
““မႏၲေလး-ဘန္ေကာက္ခရီးစဥ္ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာခရီးသည္ မ်ားနဲ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔သြားေရာက္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ တစ္ဆင့္ခံသြားေရာက္ ျခင္းမျပဳလိုတဲ့ ျပည္တြင္းခရီးသည္ ေတြက ေတာင္းဆုိမႈ မ်ားျပားလာပါ တယ္””ဟု မေအးမရသာက ေျပာ ၾကားသည္။ အဆုိပါေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ သစ္သည္ Tour operator မ်ားအ တြက္ ပုိမိုအဆင္ေျပေစမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အၾကား ကူးသန္းသြားလာေနသည့္ ကုန္သည္တစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာ ၾကားသည္။
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာျမန္မာ့ေလ ေၾကာင္းအေနျဖင့္ ယင္း၏ႏုိင္ငံတ ကာခရီးစဥ္မ်ားကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ရန္ စီ စဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အိႏိ္ၵယႏုိင္ငံ၊ ဂါ ယာသုိ႔ ပ်ံသန္းသည့္ ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္မ်ားကုိလည္း သီတင္းတစ္ပတ္လွ်င္ ေလးႀကိမ္ ျပန္လည္ေျပးဆဲြ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
““Airbus A 320 ေလယာဥ္အ သစ္စက္စက္ႏွစ္စီး ယခုႏွစ္ေႏြရာသီ မွာ ေရာက္ရွိလာမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ ကြန္ရက္နဲ႔ အႀကိမ္ေရ ကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္စြမ္းရွိလာမွာျဖစ္ပါ တယ္””ဟု မေအးမရသာကဆုိသည္။ အဆုိပါခရီးစဥ္ကုိ စတင္ပ်ံ သန္းမည့္ေန႔ရက္အတိအက်ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမရွိေသာ္ လည္း အေစာဆံုးယခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္း သုိ႔မဟုတ္ လာမည့္ ၂၀၁၃ ႏွစ္ဆန္း က်မွသာ စတင္ပ်ံသန္းႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဟာင္ေကာင္သုိ႔ ပ်ံသန္းခြင့္အႀကိမ္ေရ ျမႇင့္တင္ေရးအ တြက္ ေလ့လာမႈတစ္ခုကုိ ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ပုိုမုိေကာင္းမြန္သည့္  ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ားကုိလည္း ရွာ ေဖြလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မိုးသက္ကို

Source : The Myanmar Post

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License