ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ ေလေၾကာင္းမွ ေလယာဥ္ လက္မွတ္မ်ားကို အြန္လုိင္းမွ တဆင့္ e-Ticketing System နဲ႔ စတင္ ၀ယ္ယူႏုိင္ၿပီ ျဖစ္တယ္လုိ႔ျမန္မာ့ ေလေၾကာင္းမွ တာ၀န္ ရွိသူ တစ္ဦးရဲ႕ ေျပာျပခ်က္ အရ သိရပါတယ္။ အဆုိပါ e-Ticketing System နဲ႔ ၀ယ္ယူမႈဟာ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ဘဏ္မွာ အီလက္ထေရာနစ္ အေကာင့္ရွိတဲ့ လူတုိင္း ေလယာဥ္ လက္မွတ္မ်ားကို စတင္ ၀ယ္ယူႏုိင္တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာ့ ေလေၾကာင္း e-Ticketing မ်ားကို ၀ယ္ယူပါက www.myanmaairways.aero မွာ ၀င္ေရာက္ ရမွာျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ၀က္ဘ္ဆုိက္ရွိ Flight Schedule menu ကိုႏွိပ္ၿပီး ျမန္မာ့ ေလေၾကာင္းမွ တင္ျပထားေသာ Flight Schedule မ်ားမွ မိမိသြားလုိတဲ့ ခရီးစဥ္ကို ေရြးခ်ယ္ကာ ၀ယ္ယူရမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဆုိပါ လက္မွတ္ ၀ယ္ယူမႈေတြ ကိုေတာ့ အီလက္ထေရာနစ္ အေကာင့္ ရွိသူမ်ားသာ ၀ယ္ယူႏုိင္မွာ ျဖစ္ၿပီး ယခုလက္ရွိ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ဘဏ္မွာ အီလက္ထေရာနစ္ အေကာင့္ ဖြင့္လွစ္ထားသူ ႏွစ္ေထာင္ ေက်ာ္သာ ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ ျမန္မာ့ ေလေၾကာင္းမွ မာကက္တင္း ေကာင္းမြန္ေရး အတြက္ အီလက္ထေရာနစ္ ထရန္စဖာ ျပုလုပ္ႏုိင္မယ့္ အျခား ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားနဲ႔လည္း ယခုလ အတြင္းမွာ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး MPU မွဘဏ္လုပ္ငန္း ေတြမွာ စတင္ အသံုးျပဳမယ့္ Debit Card နဲ႔ Credit Card မ်ား စတင္ အသံုးျပဳလာ ပါကလည္း E-Tacketing စနစ္နဲ႔ ဆက္စပ္ အသံုးျပဳႏုိင္ဖို႔ဆာင္ရြက္ သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိပါတယ္။

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License