ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဟိုတယ္ရာခုိင္ႏႈန္း ၈၀ ကို ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳျပီးျဖစ္ကာ မၾကာမီတြင္ က်န္ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ကိုပါ လႊဲေျပာင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးၿပီး ဟိုတယ္/ခရီးသြားက႑တြင္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္လုပ္ကိုင္ေစလိုေၾကာင္း ဟိုတယ္/ခရီး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္က ေျပာသည္။ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ Sweden International Development Agency (SIDA) မွ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူ Ms Barbara Ericsson က ယခုလအတြင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ဝန္ႀကီးက ယင္းသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “လက္ရွိ ပုဂၢလိက ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးထားတဲ့ ဟုိတယ္က တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ အလံုးေရ ၅၀ ေက်ာ္ေလာက္ေတာ့ ရွိပါတယ္” ဟု အဆုိပါ ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ မၾကာေသးမီကလည္း အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ဇင္းဟိုတယ္၊ ကေလာဟိုတယ္၊ ေကာ့ေသာင္းမိုတယ္၊ ပင္းတယဟိုတယ္၊ လက္ခုပ္ကုန္းဟိုတယ္၊ Imperial Jade ဟိုတယ္ႏွင့္ က်ဳိက္ထိုဟိုတယ္မ်ားကို ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားသို႔ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ “ဝန္ႀကီးက က်န္တဲ့ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ကို လႊဲေပးဖို႔ ရွိတယ္လုိ႔ေတာ့ ၾကားတယ္။ အဲဒီလို အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းေတြ ပုဂၢလိကေပးတဲ့အတြက္ ေကာင္းကြက္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ပထမဆံုးအခ်က္အေနနဲ႔က ဝန္ေဆာင္မႈအပိုင္းေတြ ပိုေကာင္းလာမယ္။ အစိုးရဌာနကပဲ လုပ္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္တုန္းကေတာ့ အျမတ္ဘယ္ေလာက္ရွိ၊ မရွိလဲ မသိရဘူး။ အၿပိဳင္အဆုိင္လဲ မရွိဘူးေပါ့။ ခုလို ပုဂၢလိကပိုင္းက ပါဝင္လာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အၿပိဳင္အဆုိင္လဲ ျဖစ္လာမယ္။ အက်ဳိးအျမတ္ ေကာင္းေကာင္းရဖို႔လဲ လုပ္ၾကမွာဆိုေတာ့ ႏုိင္ငံအတြက္လဲ ဝင္ေငြတိုးမယ္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တိုးတက္ဖို႔အတြက္လဲ အေထာက္အကူ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟိုတယ္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ထြန္းက ေျပာျပခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ဟိုတယ္ႏွင့္ မိုတယ္ ၇၃၁ လံုး၊ အခန္းေပါင္း ၂၅၀၀၂ ခန္းရွိေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ရန္ကုန္တုိင္း(မ္) ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Source : Khit Lu Nge

ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ရွိေသာ ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႏုိဝင္ဘာလေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ပုပၸားေတာင္ေဒသ၌ ေတြ႕ဆံုၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားေတြ႕ဆံုမႈကို ႏုိဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္မွ ၂၆ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားမည္ကဲ့သို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ အဖြဲ႕၏ ေရွ႕ဆက္ရမည့္လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ သြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္ ေနသူမ်ားကိုလည္းစိစစ္၍ အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

”ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္၊ ၂၅ ရက္မွာ  ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္က ပညာရွင္ေတြနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ေတြက ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ ေရွ႕ဆက္ျဖစ္လာမယ့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနနဲ႔ လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနေတြကို ေလ့လာဆန္းစစ္ထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္  ေဆြးေႏြး ၾကမယ္” ဟု ျမန္မာအစိမ္း ေရာင္ကြန္ရက္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈအျဖစ္ ပုပၸားေတာင္၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေနေသာ ပိုဇုိလန္ဘိလပ္ေျမ အစားထုိးအမႈန္႔ စက္႐ံုႏွင့္ လက္ဖက္စိုက္ခင္းမ်ား၊ ဇီဝမ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲ အေျခအေနမ်ား၊ သစ္ေတာႏွင့္ေရထြက္မ်ားကို လက္ေတြ႕ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားေတြ႕ဆံုမႈႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ယင္းအဖြဲ႕မွ မုိးေလဝသပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က " အဖြဲ႕ေတြမ်ားတာ၊ နည္းတာ ကိစၥ မရွိပါဘူး။ အေရးႀကီးတာက ထိ ေရာက္ဖို႔ပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေရရွည္မွာဒုကၡတြင္း ထဲ ပို႔ႏိုင္တဲ့ အလုပ္ေတြအမ်ားႀကီး ရွိေနတယ္။ ဒါကို အားလံုးက ဝိုင္း လုပ္ဖို႔၊ ကာကြယ္ဖို႔ လုိပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္ သည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလအတြင္းက ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲအၿပီးတြင္ ယင္းပြဲသို႔တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ ၅၃ ဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာတူေထာက္ခံမႈျဖင့္ ေပၚေပါက္ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကြန္ရက္တြင္ ႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားမွ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးမ်ားအဖြဲ႕အျပင္ သစ္ေတာပညာရွင္၊ ဆည္ေျမာင္းပညာရွင္၊ မုိးေလဝသပညာရွင္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ပညာရွင္၊ ေရပညာရွင္၊ ဘူမိေဗဒ ပညာရွင္၊ အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္၊ ဥပေဒပညာရွင္၊ ဓာတုေဗဒပညာ ရွင္၊ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲပညာရွင္၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာပညာရွင္၊ စြမ္းအင္ ဆိုင္ရာပညာရွင္ စသျဖင့္ က႑အသီးသီးမွ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္ၿပီး လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ သတၱဳစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ၊ လူ မႈေရး ထိခိုက္မႈ၊ က်န္းမာေရးထိခိုက္ မႈမ်ားအျပင္ အျခား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
မင္းခ်စ္ႏုိင္ 

Soruce : Popular Myanmar

မၿငိမ္မသက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သြားလာခြင့္ ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
“သြားခ်င္ရင္ေတာ့ ႀကိဳတင္ရမွာေပါ့။ ငါးရက္ေလာက္ပဲ အမ်ားဆံုးၾကာမွာပါ။ တစ္ခါတစ္ေလ ဒါ့ထက္ေတာင္ ေစာႏုိင္ပါေသးတယ္”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ထြန္းေအာင္ကေျပာသည္။ အဆိုပါ ခရီးမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားပါက ခရီးစဥ္အခ်က္အလက္ႏွင့္ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ား ပါရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္အသင္း ဒုဥကၠ႒ ဦးသက္လြင္တိုးကေျပာသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူလုိပါက ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံသို႔ လိပ္မူၿပီး ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။
လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္လခန္႔မွစ၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေတြ၊ ေျမာက္ဦးႏွင့္ မဟာမုနိေဒသမ်ားသို႔ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားကို သြားလာခြင့္ တားျမစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္နယ္အစိုးရက ခြင့္ျပဳသျဖင့္ FIT ဧည့္သည္မ်ားမွာ သြားလာလ်က္ရွိသည္။

Source : 7Day News

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ဟိုတယ္ဧည့္ ၀န္ေဆာင္မႈသင္တန္း ၇ မ်ဳိးအား သင္ၾကားပို႔ခ်သြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 အဆုိပါသင္တန္းမ်ားအား ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ၾကီးဌာန၏ၾကီးၾကပ္မႈ၊ ၿမန္မာ့ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဦးေဆာင္မႈၿဖင့္ Star Resources ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း သင္တန္းဌာနတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ၿဖစ္သည္။ သင္တန္းပို႔ခ်မည့္ သင္တန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ- ဧည့္ၾကိဳလုပ္ငန္းသင္တန္း အဆင့္ (၁ )၊ အိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္းသိမ္းေရးသင္တန္း အဆင့္(၁ )၊ နိုင္ငံတကာအဆင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈသင္တန္း၊ နိုင္ငံတကာအဆင့္ ေလယာဥ္ေမာင္း/မယ္သင္တန္း၊ အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ ၀န္ေဆာင္မႈသင္တန္းအဆင့္(၁)၊ နိုင္ငံတကာအဆင့္ အစားအစာ ခ်က္ၿပဳတ္နည္း သင္တန္း အဆင့္(၁)တို႔အား သင္ၾကားသြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းမ်ားအားေအာက္တုိဘာ၁၅ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ၁၇ရက္အထိ သင္ၾကားမည္ၿဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ဒုတိယႏွစ္၊ဘြဲ႕ရမ်ားမွ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။
သင္တန္းတက္ေရာက္လုိသူမ်ားအေနၿဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား အမွတ္ ၂၆၇၊ အခန္း ၃၀၂၊ ၿပည္လမ္း ေၿမနီကုန္း ရုိးမဘဏ္အနီး စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ထုတ္ယူ၍ ဓါတ္ပံု ၁ပံု၊ ပညာအရည္အခ်င္း အေထာက္အထား မိတၳဴတို႔ၿဖင့္ပူးတြဲတင္ရမည္ၿဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္း 01-523200 ၊ 523623 ႏွင့္ 09 – 5020302 တုိ႔ကို ဆက္သြယ္ေမးၿမန္းႏုိင္သည္။
Source : Popular News 

ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တို႔တြင္ ယာယီပိတ္ထားခဲ့ေသာ ျပည္ပခရီးသည္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ကို ျပန္လည္ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားတြင္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ ဝင္ေရာက္လာမည့္ ျပည္ပခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ယင္းကဲ့သို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ခြင့္ကို ယာယီ ရပ္တန႔္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ဒီလို ဝင္ေရာက္ခြင့္ ယာယီရပ္တန္႔ထားခဲ့တာက စစ္ေတြကို ဝင္ေရာက္လာမယ့္ ျပည္ပခရီးသြားေတြ မေတာ္တဆမ်ား တစ္ခုခု ျဖစ္သြားရင္ ႏုိင္ငံမွာ တာဝန္ရွိတဲ့အတြက္ပါ။  လက္ရွိ အေျခအေနမွာလဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစိုးရအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ဒီ့ထက္ တည္ၿငိမ္မႈရေအာင္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ယခင္က ဝင္ေရာက္ခြင့္ကို ယာယီကန္႔သတ္ထားခဲ့တဲ့ စစ္ေတြ၊ ေျမာက္ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္ ေဒသေတြကိုလဲ အခုဆုိရင္ သြားလာခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီ” ဟု ယင္းက ေျပာသည္။ ယခုအခါ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေျခာက္ခုတြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ညမထြက္ရအမိန္႔ကို ျပန္လည္သံုးသပ္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ “ခရီးသြားလုပ္ငန္း ယာယီပိတ္လုိက္တုန္းကဆိုရင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို မွီခိုလုပ္ကိုင္ေနရတဲ့ စက္ေလွေတြ အပါအဝင္ ေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေတာ္ေတာ္အခက္ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ အခုလုိ ျပန္ဖြင့္ေပးလုိက္ေတာ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို မွီခိုလုပ္ကိုင္သူေတြအတြက္ ပိုအဆင္ေျပသြားတာေပါ့” ဟု စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေရႊသဇင္ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္ ဦးသန္းေရႊက ေျပာၾကားသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ျပည္ပခရီးသြားမ်ားကို ဝင္ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို မွီခိုလုပ္ကိုင္ေနၾကရေသာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ယခုထက္ ပိုမုိေကာင္းမြန္လာေစရန္ အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈ အမ်ားဆံုးႏုိင္ငံမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ ယခုႏွစ္ မတ္အထိ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စစ္တမ္းအရ တရုတ္ႏုိင္ငံက ၆၅၁၂၁ ဦး၊ ထုိင္းႏိုင္ငံက ၆၄၂၆၇ ဦး၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံက ၂၂၆၆၄ ဦး၊ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံက ၁၆၃၃၁ ဦးႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ ၁၄၇၅၈ ဦး ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ Flower News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 Source : Khit Lu Nge

;;
Creative Commons License