ျမန္မာ့ ေလေၾကာင္းမွ ေျပးဆြဲ ေပးလ်က္ ရွိတဲ့ ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္မ်ားနဲ႔ ေလယာဥ္ ခႏႈန္း ထားမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း စံုစမ္းမႈမ်ားကို
ယခုလမွ စတင္ကာ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာ့ ေလေၾကာင္းမွ သတင္းမ်ား အရ သိရပါတယ္။ ဒီလို ေဆာင္ရြက္မႈ ကိုေတာ့ ယခင္က ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ယခု ႏုိ၀င္ဘာ လမွသာ စတင္ တယ္လီဖုန္းနဲ႕ဆက္သြယ္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္ ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏုိင္တဲ့ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ကေတာ့ ၃၇၈၆၀၃၊ ၃၇၈၆၀၄၊ ၃၇၈၆၀၆နဲ႔ ၃၇၈၆၀၈ အစရွိတဲ့ ဖုန္းမ်ားကို ဆက္သြယ္ စုံစမ္းႏုိင္ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၀၉ -၄၂၁၁၆၉၅၅၁ ကေန ၀၉-၄၂၁၁၆၉၅၅၄ အထိ ဖုန္းနံပါတ္ေတြ ကိုလည္း ဆက္သြယ္ စံုစမ္း ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလို ခရီးစဥ္နဲ႔ ေစ်းႏႈန္း ေတြကို စံုစမ္းႏုိင္တဲ့ အျပင္ ခရီးစဥ္ လက္မွတ္ Booking ႀကိဳတင္ ျဖတ္ျခင္း တုိ႔ကိုပါ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာ ့ေလေၾကာင္းရဲ႕ စင္းလံုးငွား ေလယာဥ္ ခရီးစဥ္မ်ား ကိုလည္း အဆုိပါ ဖုန္းနံပါတ္ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏုိင္ ပါတယ္။


အဆုိပါ ေဆာင္ရြက္မႈ ကိုေတာ့ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ စတင္ကာ ညေန ၄ နာရီထိ ေန႔စဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ ရတာဟာ ျပည္တြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ား ျမန္မာ့ ေလေၾကာင္းမွ ေလယာဥ္ မ်ားနဲ႔ ခရီးသြား ရာမွာ လက္ရွိထက္ ပိုမိုလြယ္ကူစြာ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္ ေပးတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။


Source : MRTV4 

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License