ဟူးေကာင္းေဒသရွိ က်ားထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္းကို ေခတၱရပ္ဆိုင္းေပးရန္ အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တိုင္းရင္းသား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ ( Kachin Ethnic Development Organization ) ႏွင့္ ဟူးေကာင္းေဒသ လယ္သမားမ်ား လူမႈေရးေကာ္မတီ ( Hugawng Farmers Social Comitte ) တို႔ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ခရီး ေရာက္ရွိေနေသာ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ ဟူးေကာင္းေဒသအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား အားလံုးကို ထုတ္ေဖာ္ရန္၊ သားရိုင္းတိရိစၦာန္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ ( wild life conversation ) အဖြဲ႔ ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔၏ ဟူးေကာင္း ေတာင္ၾကားေဒသ အတြက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ စသည္တို႔ အပါအ၀င္ အခ်က္ ၇ ခ်က္ ပါ၀င္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
“ကမၻာ့အႀကီးဆံုး က်ားထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမဆိုၿပီး လုပ္ထားတယ္။ အဲဒီဧရိယာထဲက ပဲ ယုဇနကို စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္းေတြ လုပ္ခြင့္ေပးထားတယ္။
ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ တကယ္လုပ္မယ္ဆိုရင္္ သုေတသန ေကာင္းေကာင္းလုပ္ၿပီးမွ စနစ္တက် လုပ္ဖို႔ အဆိုျပဳထားတဲ့ သေဘာပါ” ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔မွ ဦးရွေဂါန္တန္ဂြန္းက ေျပာသည္။
ဟူးေကာင္း က်ားထိန္းသိမ္းေရး ေဒသသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တည္ရွိၿပီး ၂၁၈၀၀ ကီလိုမီတာ က်ယ္၀န္းကာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ကမၻာ့အႀကီးဆံုး က်ားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအျဖစ္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ သားရိုင္း တိရိစၦာန္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ ( WCS ) တို႔ကသတ္မွတ္ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ က်ားထိန္းသိမ္းေရး ေဒသအတြင္းရွိ ေျမဧက ၂ သိန္းေက်ာ္ကို အႀကီးစားစိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ယုဇနကုမဏီအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
“က်ားထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမက မူ အရအရမ္းေကာင္းတယ္။ လက္လည္း လက္ခံပါတယ္။ ဒါကို မႀကိဳက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကမၻာ့ႀကီးဆံုး ႀကိဳး၀ိုင္းဆိုၿပီးေတာ့ လုပ္ထားၿပီးေတာ့ အဲလို ကုမဏီႀကီးေတြကို ေရႊေတြထုတ္၊ ကၽြန္းေတြ ထုတ္ခိုင္းတာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္း အႀကီးစားေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာေတြဟာ ေဒသခံေတြကို အႀကီးအက်ယ္ နစ္နာေစတယ္။ ဒါကို ျပန္သံုးသပ္ပါ။ ေဒသခံမ်ားကို လ်စ္လ်ဴမရႈပါနဲ႔” ဟု ဟူးေကာင္းေဒသ လယ္သမားမ်ား လူမႈေရးေကာ္မတီက ဦးလေဂါန္ တန္ဂြန္းက ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။
ယုဇန ကုမဏီသည္ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ေျမမ်ား သိမ္းယူျခင္း၊ သစ္ထုတ္ျခင္း၊ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စိမံကိန္း အေကာင္အထည္ေပၚေရးအတြက္ စက္ကရိယာအႀကီးစားမ်ား အသံုးျပဳေနသျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုပါ အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေစေၾကာင္း ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
၁၉၉၄ ေနာက္ပိုင္း ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ( ေကအိုင္ေအ ) ႏွင့္  အစိုးရ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲၿပီးေနာက္ စနစ္မက် သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႀကီးမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားနစ္နာေနရေၾကာင္း ဦးလဂါန္တန္ဂြန္းက ဆိုသည္။
ဟူးေကာင္း က်ားထိန္းသိမ္းေရး ေဒသ အိုဘားမားထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး သားရိုင္း တိရိစၦာန္ ထိန္းသိမ္းအဖြဲ႔ ( WCS ) သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ ေျဖဆိုျခင္း မရွိေပ

Source :Irrawaddy

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License