ရန္ကုန္-ပုဂံ-မႏၱလးခရီးစဥ္သုိ႔ နိုင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ား သီးသန္႔ ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Upland Travels & Tour Co. Ltd မွ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ Rv Thurgau Exotic အေပ်ာ္စီးသေဘၤာႀကီးမွာ နို၀င္ဘာ (၇)  ရက္ေန႔မွစတင္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္တေထာင္ ဆိပ္ကမ္းမွ ပထမဦးဆံုးခရီးစဥ္ အျဖစ္စတင္ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါခရီးစဥ္၌ ရန္ကုန္- ပုဂံ-မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားအျပင္အျခား ၿမိဳ႕ဆိပ္ကမ္းသို႔လည္း ဆုိက္ကပ္၍ ခရီးသည္မ်ား ၀င္ေရာက္ေလ့လာနိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားသည့္ျပင္ ေရလမ္းေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္ေသာ အၿငိမ္းစား ေရယာဥ္မွဴးႀကီးမ်ား ကိုယ္တုိင္ေမာင္းႏွင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံThur gau Travel A အဖြဲ႕ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ၿပီး ဂ်ာမန္ခရီးသည္အမ်ားစုပါ၀င္ မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခရီးစဥ္၌ခရီးသည္   (၂၈) ဦးပါ၀င္ကာသေဘၤာတြင္ အိပ္ခန္း (၁၅) ခန္းပါ၀င္ေၾကာင္း ႏွင့္ အသြား (၁၅) ရက္၊ အျပန္ (၁၅) ရက္ စုစုေပါင္းရက္ေပါင္း (၃၀) ၾကာမွာျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားမ်ားသေဘၤာေပၚတြင္ စားေသာက္  ေနထိုင္ေရးႏွင့္ ေရာက္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ တည္းခိုးေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရးကိစၥမ်ားအတြက္ Thurgau Travel A အဖြဲ႕မွ စီစဥ္ ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခား သားခရီးသည္မ်ားကိုသာ စီးနင္း ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ရာလုိက္ပါလိုေသာ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ားအေန  ျဖင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံရွိ Thurgau Travel A သို႔ www.Thurgautra velch ႏွင္႔ Email- Uplandtours @wimaxmail.net.mm သို႔မဟုတ္Tel + ၄၁ (0) ၇၁၆၂၆၅၅၀၀ သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ႕Upland Travels & Tours Co.Ltd မွ ဒါ႐ိုက္တာဦးမ်ဳိးေအာင္ထံမွ သိရွိ ရသည္။

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License