၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း ေလယာဥ္ လက္မွတ္ခႏွဳန္းထားမ်ားကို တိုးျမွင့္ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"ေနျပည္ေတာ္ကို အခု ေလးေသာင္းသံုးေထာင္က်ပ္ က်ပါတယ္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၅ရက္ေန႔ကေန စျပီးေတာ့ ေလးေသာင္းငါးေထာင္က်ပ္ ေျပာင္းလဲေကာက္ ခံမွာ ျဖစ္ပါတယ္ "ဟု ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း ေလယာဥ္လက္မွတ္ အေရာင္းဌာနမွ ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ အျခားခရီးစဥ္မ်ားကိုလည္း ယင္းေန႔တြင္ ပင္ တစ္ျပိဳင္ တည္း ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။


Source : Yangon Time

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License