ျမန္မာ့မီးရထားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ေျပးဆြဲေနေသာ အမွတ္(၅) အဆန္၊ (၆) အစုန္အျမန္ရထားမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ ေျပးဆြဲေနေသာ အမွတ္(၃၁)အဆန္၊ (၃၂) အစုန္ အျမန္ရထားမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္မွစ၍ လည္းေကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္-ပုဂံ ေျပးဆြဲေနေသာ အမွတ္(၁ဝ၇) အဆန္၊ (၁ဝ၈) အစုန္ အျမန္ရထားမ်ားကို ခရီးသြားမ်ား ပုိမုိအဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ပ်ဥ္းမနားဘူတာတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္မွစ၍ လည္းေကာင္း ရပ္တန္႔ေပးလ်က္ရွိသည္။ ယခုအခါ ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားအရ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္-ရန္ကုန္ ညအျမန္ ရထားျဖစ္ေသာ အမွတ္(၇) အဆန္၊ (၈) အစုန္အျမန္ရထားမ်ားကုိပါ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္မွစ၍ ပ်ဥ္းမနားဘူတာ၌ ထပ္မံ ရပ္တန္႔ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ အမွတ္(၇)အဆန္ အျမန္ရထားသည္ ရန္ကုန္ဘူတာမွ ည ၈ နာရီခြဲတြင္ ထြက္ခြာၿပီး ပ်ဥ္းမနားဘူတာသုိ႔ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ ၅ နာရီ ၂၄ မိနစ္တြင္ ေရာက္ရွိကာ ၅ နာရီ ၂၆ မိနစ္တြင္ ဆက္လက္ထြက္ခြာၿပီး ေနျပည္ေတာ္ဘူတာသို႔ နံနက္ ၆ နာရီတြင္ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ အလားတူ အမွတ္(၈) အစုန္ အျမန္ရထားသည္ ေနျပည္ေတာ္ဘူတာမွ ည ၈ နာရီတြင္ ထြက္ခြာ၍ ပ်ဥ္းမနားဘူတာသုိ႔ ည ၈ နာရီ ၃၂ မိနစ္တြင္ ဆိုက္ေရာက္ကာ ၈ နာရီ ၃၄ မိနစ္တြင္ ဆက္လက္ထြက္ခြာၿပီး ရန္ကုန္သုိ႔ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ ၅ နာရီခြဲတြင္ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ပ်ဥ္းမနားဘူတာတြင္ အမွတ္(၇) အဆန္၊ (၈)အစုန္ အျမန္ရထား ရပ္တန္႔ေပးမည့္ အစီအစဥ္ကို ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အခ်ိန္မီသိရွိေစေရးအတြက္ ျမန္မာ့မီးရထားမွ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ေျမ ဘူတာမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္အသိေပး ေၾကညာထားေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံု သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License