ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္တြင္ ေငြေပးေခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေန သည့္ အေမရိကန္ အေျခစိုက္ Western Union Company က ျမန္မာ အေရွ႕တုိင္းဘဏ္ (MOB) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ကမၻာအႏွ႔ံ ေငြလႊဲ ပို႔ျခင္းကို စတင္ ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ အေရွ႕တုိင္းဘဏ္ ၏ အႀကီးတန္း အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးသန္းဝင္းက The Voice Weekly သို႔ ေျပာၾကား သည္။

ႏိုင္ငံျခားမွ လႊဲေငြကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ၏ ျမန္မာ ေငြလွဲႏႈန္း ကို အေျခခံ၍ Western Union က သတ္မွတ္ကာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ျပန္လည္ ထုတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး လႊဲေငြ ပမာဏႏွင့္ အႀကိမ္ အေရတြက္ ကန္႔သတ္ မႈ မရွိေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္

ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာ ျဖင့္ ၁၉ ေနရာတြင္ ျပဳလုပ္သြား မည္ ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ျမန္မာ အေရွ႕တိုင္း ဘဏ္ခဲြ ၈ ေနရာတြင္ လုပ္ကိုင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံျခားသား မ်ားႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား မ်ား၏ ေငြလဲႊပို႔ျခင္း မ်ားကို စတင္ လုပ္ကိုင္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘက္မွ ျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လက္ရိွ အခ်ိန္ တြင္ေငြလႊဲ၍ မရႏိုင္ ေသးေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရရိွရန္ ျပဳလုပ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

ေငြလႊဲ ထုတ္ယူမည့္ သူသည္ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ ထုတ္ယူရမည္ ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္၊ တဖက္မွ ေငြလြဲပို႔ သူ၏ အမည္ အျပည္႔အစံု ႏွင့္ ႏိုင္ငံအမည္၊ လႊဲေငြ ပမာဏႏွင့္ ေငြလႊဲသူမွ ေငြလက္ခံသူ ကို ႀကိဳတင္ ေျပာၾကားထားမည့္ MTCN (Money Transfer Control Number) နံပါတ္ အတိအက် စသည္တို႔ ျပည့္စံုလွ်င္ ေငြထုတ္ယူ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း MOB ဘဏ္ထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပင္ပတြင္ ေရာက္ရွိ ေနေသာ ႏိုင္ငံသား မ်ားသည္ တရားဝင္ ႏိုင္ငံျခားေငြ လႊဲျခင္းမ်ား အစား ယုံၾကည္ရရန္ ခက္ခဲသည့္ ဟြန္ဒီ ကိုသာ အားကိုး လာခဲ့ရာမွ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ပုဂၢလိက ဘဏ္ ၁၄ ခုကို ႏိုင္ငံျခား ေငြလႊဲ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ရာ သမဝါယမ ဘဏ္၊ ကေမၻာဇ ဘဏ္၊ ဧရာဝတီ ဘဏ္ႏွင့္ အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္တုိ႔က ထုိင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ တုိ႔ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေငြလႊဲျခင္း လုပ္ ကိုင္ၿပီး ျမန္မာ အေရွ႕တုိင္း ဘဏ္က ကမၻာအႏွံ႔ ေငြလႊဲျခင္း စတင္ လုပ္ကိုင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမၻာအႏွံ႔ ေငြလႊဲျခင္းကို ျမန္မာ အေရွ႕တုိုင္း ဘဏ္ခြဲမ်ား ရွိရာ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ မုံရြာ၊ မေကြး၊ ေတာင္တြင္းႀကီး၊ ေတာင္ငူ၊ ျပည္၊ ပုသိမ္၊ ဟသၤာတ၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ တုိ႔၌ စက္တင္ဘာ လကုန္မွ စတင္ကာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း MOB ဘဏ္မွ စုံစမ္း သိရွိရသည္။


Source : The Voice

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License