ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနာက္ဆံုးကြင္းဆင္း ေလ့လာထားေသာ စာရင္းအရ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ေကာင္ေရ ၇ဝ ေက်ာ္မွ ၅၁ ေကာင္သာ ရိွေတာ့ေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္မ်ဳိးသုဥ္း ေရေနသတၱဝါမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဌာနမွ သိရသည္။
”ေဒသခံေတြ ေျပာစကားက ေတာ့ ဘက္ထရီေရွာ့တုိက္ ဖမ္းၾက တာအျပင္ ငါးႀကီးေတြနဲ႔ လင္းပိုင္ ကို မွားၿပီး ဖမ္းၾကတာလို႔ ေျပာ တယ္။ အျခား ဘယ္လို အေၾကာင္း ေတြေၾကာင့္ ေလ်ာ့က်လဲဆိုတာ ကိုေတာ့ အေျခအေနေပးခဲ့ရင္ ေနာက္ထပ္တစ္ေခါက္ survey ဆင္းျဖစ္ရင္ ထပ္ေလ့လာဦးမွာပါ” ဟု ယင္းဌာနမွ တာဝန္ခံ ဦးဟန္ဝင္း က ေျပာသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ တစ္လတြင္ ႏွစ္ေခါက္ခန္႔ လင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရး ဧရိယာတြင္ လင္းပိုင္ေကာင္ေရကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး အပိုင္း ၃ ပိုင္း ခဲြျခားထားကာ စစ္ကုိင္းတိုင္း ေဒသႀကီးမွ ေက်ာက္ေျမာင္းတြင္ ယခင္ ၂၂ ေကာင္မွ ယခု ၁၉ ေကာင္၊ သပိတ္က်င္းမွ ေရႊကူၿမိဳ႕ တြင္ယခင္ ၃၇ ေကာင္မွ ယခု ၂၇ ေကာင္၊ ဗန္းေမာ္တြင္ ယခင္ ၈ ေကာင္ မွ ယခု ၅ ေကာင္ေပါင္း ၅၁ ေကာင္သာ က်န္ရိွေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုအေခါက္တြင္ ေဖေဖာ္ဝါ ရီ ၈ ရက္မွ ၁၈ ရက္အထိ ေလ့လာခဲ့ၿပီးဆင့္ခမ္းရြာမွ ဗန္းေမာ္ကိုမူ တစ္ႏွစ္တစ္ေခါက္သာ ေလ့လာေသာ္လည္း ယခုအေခါက္တြင္ လံုၿခံဳေရး အေျခအေနအရ ျမစ္ခဲြ မ်ားသို႔ မဝင္ႏုိင္ခဲ့၍ အေျခအေနေပး ပါက ထပ္မံ ေလ့လာမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
”ေလ်ာ့က်တဲ့ ေကာင္ေရေတြကို ေသဆံုးတာလား၊ ေပ်ာက္ေနတာလားဆိုတာကုိ ျမစ္ခဲြေတြ မဝင္ ခဲ့ရေတာ့ အတိအက် ေျပာရခက္တယ္” ဟု ဦးဟန္ဝင္းက ထပ္မံ ေျပာသည္။
ဧရာဝတီ လင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမကို ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔မွ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ထိုထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမသည္ စစ္ကုိင္းႏွင့္ မႏၲေလး အၾကား ဧရာဝတီျမစ္ အစိတ္ အပိုင္း၊ မင္းကြန္းႏွင့္ ေက်ာက္ ေျမာင္းၿမိဳ႕အၾကား ၇၄ ကီလိုမီတာ အကြာအေဝးတြင္ တည္ရိွသည္။
ဧရာဝတီလင္းပိုင္မွာ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္စေသာ မဲေခါင္ေဒသအတြင္း၌ ရွင္သန္ၾကၿပီး မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ ကြယ္ႏုိင္ေသာ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။


မိုးငယ္
Source : Popular Myanmar

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License