၆၄ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခား ထြက္ခြာခြင့္ပံုစံ (က) (D-Form) ျပဳလုပ္ရျခင္းကို ဧၿပီလတြင္ပယ္ဖ်က္မည္ဟု လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီက ေျပာသည္။ အစိုးရစရိတ္ျဖင့္ျပည္ပထြက္ခြာသူမွလြဲ၍ မည္သည့္ ခရီးသည္မဆို မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ စာျဖင့္ ပံုစံ(က)(D-Form) ကိုရယူ၍ ျပည္ပသို႔ထြက္ခြာရမည္ဟု ၁၉၄၈ ခု ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား မွတ္ပံုတင္နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/၆ ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္သည္။ " (D-Form) လုပ္ရတာက ဘဏ္မွာခ်လံသြားသြင္း ႐ံုနဲ႔တင္ မၿပီးေသးဘူး အင္တာနက္ကလည္း ေဖာင္ျဖည့္ ရေသးတယ္။ တစ္ခါတေလ ေကာ္နက္ရွင္ မေကာင္းရင္ ေတာ္ေတာ္ဒုကၡေရာက္တာ။ ခုလိုေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္ေတာ့ အရမ္းေကာင္းသြားၿပီေပါ့''ဟု ျပည္ပခရီးသြားတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ျပည္ပထြက္ခြာၾကမည့္သူမ်ားအေပၚ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေျဖေလွ်ာ့မႈတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။ ''တိုင္းရင္းသား လုပ္သားျပည္သူေတြ အလုပ္႐ႈပ္သက္သာသြား တာေပါ့ဗ်ာ။ မဟုတ္ရင္ ျပည္ပသြားတိုင္း (D-Form) ကိုလုပ္ေနရတယ္။ အခုေတာ့ဒါေတြလုပ္စရာ မလိုေတာ့ဘူး။ အစိုးရသစ္ရဲ႕မူဝါဒ ျဖစ္တဲ့ People Centre ကို ဝိုင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားၾကမွာပါ''ဟု ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူကလည္းေျပာသည္။
ဧၿပီလတြင္ (D-Form)စနစ္ ပယ္ဖ်က္ရာတြင္ ျမန္မာျပည္ ေရာက္ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားပါ ျပည္ပသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာပါက (D-Form) ရယူစရာလိုေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု သိရသည္။ ယခင္ကေရာက္ရွိသည့္ ကာလတစ္လအတြင္းမွလြဲလွ်င္ တစ္လေက်ာ္ပါက (D-Form) ကို ရယူၿပီးမွသာ ျပန္လည္ထြက္ခြာခြင့္ျပဳခဲ့ သည္။ ပံုစံ(က) (D-Form) ျပဳလုပ္ရာတြင္ အစိုးရဘဏ္သို႔ ေငြက်ပ္ ၂ဝဝ သာထြက္ခြာသူက ေပးသြင္းရေသာ္လည္း ျပင္ပတြင္ အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူကို ေငြက်ပ္ ၁ဝဝဝ၊ ၁၅ဝဝ အထိ ျပည္ပထြက္ခြာမည့္သူက ေပးေဆာင္ခဲ့ရသည္။

 နိုင္ငံျခားသားမ်ား မွတ္ပံုတင္ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/၆မွာ ၁၉၄၉ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ အသက္ဝင္ခဲ့ၿပီးျပည္ပသို႔ ပံုစံ(က) (D-Form) ရယူ၍ထြက္ခြာသည့္ စနစ္ကို ၁၉၅၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င့္သံုးခဲ့သည္။

Source : Popular Myanmar News Journal

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License