ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အခန္းေပါင္း ၃၀၀ ပါ အဆင့္ျမင့္ Hilton Yangon ဟိုတယ္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အမီ ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းဟိုတယ္ကို LP Holding ကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ ပူးတြဲတည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အထပ္ေပါင္း ၂၅ ထပ္ပါ Tower အေဆာက္အဦမ်ိဳး တည္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာ့ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။ LP Holding ကုမၸဏီ လီမိတက္ကဲ့သို႔ ခိုင္မာသည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ အတူတြဲကာ ရန္ကုန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ Hilton Yangon ဖြင့္လွစ္ရန္ ယုံၾကည္မႈ အျပည့္ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပခရီးသြားမ်ားအတြက္ပါ အရည္အေသြးမီ ေကာင္းမြန္သည့္ ဟိုတယ္ျဖစ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း Hilton Worldwide ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ Andrew Clough က ေျပာသည္။ လက္ရွိ ရန္ကုန္တြင္ ဟိုတယ္ခန္း ၈၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ထက္၀က္ခန္႔သာ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီေၾကာင္း၊ ယင္းဟိုတယ္ လာေရာက္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ဟိုတယ္ခန္း ၁၅၀၀ ထပ္တိုးေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာ္ထြန္းကို ကိုးကား၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ေရာက္ရွိမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ မွစကာ တိုးတက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ တြင္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာေၾကာင္း သိရသည္။


Source : Irrawaddy

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License