ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အာဇာနည္ဗိမာန္အား ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနထံမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ၂၂-၂-၂၀၁၃ ရက္တြင္ လႊဲေျပာင္းရယူၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အာဇာနည္ဗိမာန္အား ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအရ အမ်ားျပည္သူမ်ား ေလ့လာ/ဂါရဝျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ ၁-၆-၂၀၁၃ ရက္မွစ၍ ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။ (က) တနလာၤေန႔တုိင္းႏွင့္ ျပန္တမ္းဝင္ ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားမွအပ က်န္ရက္မ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ ဖြင့္လွစ္ပါမည္။ (ခ) ဖြင့္ရက္မ်ားတြင္ နံနက္ ၀၈း၀၀ နာရီမွ ညေန ၁၇း၀၀ နာရီအထိ ဖြင့္လွစ္ပါမည္။ (ဂ) ဝင္ေၾကး လူႀကီးတစ္ဦးလွ်င္ ၂၀၀ိ/-ႏွင့္ ကေလးတစ္ဦးလွ်င္ ၁၀၀ိ/-ႏႈန္း ေကာက္ခံသြားပါမည္။ [ေက်ာင္းသားမ်ား (မူလတန္းမွ တကၠသိုလ္) ေက်ာင္းသားကတ္ျပားျဖင့္ အခမဲ့ ဝင္ခြင့္ျပဳပါမည္] (ဃ) ႏုိင္ငံျခားသားတစ္ဦးလွ်င္ US (၃) ေဒၚလာႏႈန္း ေကာက္ခံပါမည္။ (င) အာဇာနည္ေန႔တြင္ မည္သူမဆုိ အခမဲ့ ဝင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License