ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္သည္ ခရီးသည္မ်ား ဝင္ထြက္သြားလာမႈ တျဖည္းျဖည္း မ်ားျပားလာလ်က္ ရွိသျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ တုိးခ်ဲ႕မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ မၾကာမီ ဂ်ပန္ကုမၸဏီတစ္ခုက တာဝန္ယူ လုပ္ကုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ရွိ ျပည္တြင္းခရီးသည္ နားေနေဆာင္ကုိ ၿဖိဳခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။ အဆုိပါ ခရီးသည္နားေနေဆာင္ကုိ ႏွစ္ထပ္ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔အတူ ေလယာဥ္ ရပ္နားရာ ဧရိယာတစ္ခုကုိလည္း ေလယာဥ္ေျပးလမ္း၏ ေတာင္ဘက္တြင္ တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။ အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေလာေလာဆယ္တြင္ ေလေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ မၾကာမီ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ကုမၸဏီတစ္ခုက တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံတကာ ေလဆိပ္မ်ားအတုိင္း အရည္အေသြး စံခ်ိန္မီ ျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္လုပ္ကိုင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခရီးသည္ ဝင္ထြက္သြားလာမႈ ဦးေရ ၂ ဒသမ ၇ သန္းခန္႔ ရွိေနရာ လာမည့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္စဥ္ ခရီးသည္ အဝင္အထြက္ ၅ ဒသမ ၅ သန္းအထိ ဝင္ထြက္သြားလာႏုိင္ေရး ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ေလဆိပ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ ကမၻာလွည့္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ကိစၥရပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လာေရာက္ၾကသူ ျပည္ပမွ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ပုိမုိအဆင္ေျပစြာ လာေရာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။


Source : Khit Lu Nge

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License