ျမန္မာ့ဆင္ျဖဴေတာ္ ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ ငွားရမ္းမည့္ အစီအစဥ္ မရွိေၾကာင္း၊ ခ်င္းမိုင္ရွိ ထိုင္းျပည္သူမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္း ရရွိသည္။ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္သည္ Forum for East Asia Latin America Cooperation Meeting သို႔ တက္ေရာက္ရန္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဘာလီၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ဇြန္ ၁၃ ရက္က ထိုင္းႏိုင္ငံ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Surapong Towichchaikul ႏွင့္ သီးျခား ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာ-ထုိင္း သံတမန္ ဆက္သြယ္မႈ ၆၅ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆင္ျဖဴေတာ္ကို ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ ေျခာက္လၾကာ ငွားရမ္းေပးၿပီး ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ရွိ တိရစၧာန္႐ုံတြင္ အမ်ားျပည္သူ ၾကည့္႐ႈေလ့လာႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း၊ ခ်င္းမိုင္ တိရစၧာန္႐ံုကို ေရြးခ်ယ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမွာ ခ်င္းမုိင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံမႈ သက္တမ္း ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆင္ျဖဴေတာ္ကို ထုိင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမုိင္အထိ သယ္ေဆာင္ေရးမွာ အခက္အခဲမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ထုိင္းျပည္သူမ်ား ျမန္မာ့ ဆင္ျဖဴေတာ္ကို အလြယ္တကူ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာ ႏိုင္ၾကေစရန္အတြက္ အထူးေလေၾကာင္း၊ ခရီးစဥ္မ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ပါက အဆင္ေျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆင္ျဖဴေတာ္ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ားအၾကား ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈမ်ား ပိုမိုျမင့္မားေစႏိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုလည္း အေထာက္အကူ ျပဳေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္  ေဖာ္ျပထားပါသည္


Source : Khit Lu Nge

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License