ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အ က်ိဳးတူေဆာင္ရြက္ေနေသာ အျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း MAI ကုိ ကေမၻာဇကုမၸဏီအုပ္စုက ၁၀၀ရာခုိင္ႏႈန္း (တစ္ဦးတည္းပိုင္) ပိုင္ဆိုင္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးညိဳျမင့္ကေျပာသည္္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့လကမွ MIC (ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္)က ခြင့္ျပဳေပးလုိက္တာပါ”ဟု ဦးညိဳျမင့္ကေျပာသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ျဖစ္ခဲ့ေသာ MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းကုိ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွစ၍ ကေမၻာဇကုမၸဏီအုပ္စုမွ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အစိုးရမွ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ပူးတဲြလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

MAI ေလေၾကာင္းလုိင္းကုိ တုိးခ်ဲ႕ကာႏုိင္ငံတကာေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုိသျဖင့္ တစ္ဦးတည္း ပိုင္ခြင့္ျပဳေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ရာမွ သက္ဆုိင္ရာက ေမလမွစ၍ တစ္ဦးတည္းပိုင္ခြင့္ ျပဳေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးညိဳျမင့္ကေျပာသည္။ ထုိ႔ကဲ့သို႔ တစ္ဦးတည္းပိုင္ ေလေၾကာင္းလုိင္းျဖစ္သြားသျဖင့္ ထူးကုမၸဏီအုပ္စုပိုင္ အဲပုဂံေလေၾကာင္းလုိင္းမွ ငွားရမ္းထားေသာ ေလယာဥ္မ်ား ဆက္လက္မငွားရမ္းေတာ့ေၾကာင္း ဦးညိဳျမင့္ကဆုိသည္။

“တစ္ဦးတည္းပိုင္ ျဖစ္သြားေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပိုင္းမွာ အဓိက ကြာသြားမွာေပါ့”ဟု အဲေအးရွားေလေၾကာင္းလိုင္းက အဆင့္ျမင့္ အရာရိွ တစ္ဦးကေျပာသည္။ MAI ေလေၾကာင္းလုိင္းမွာ ကေမၻာဇကုမၸဏီႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေလယာဥ္အသစ္မ်ား တုိးခ်ဲ႕ ၀ယ္ယူလာခဲ့ၿပီး လက္ရိွတြင္ အဲဘက္စ္ကိုးစီးပိုင္ဆိုင္ထားၿပီျဖစ္သည္။

လက္ရိွတြင္ အဆုိပါ ေလေၾကာင္းလုိင္းသည္ ျပည္ပႏုိင္ငံ ၇ ႏိုင္ငံသုိ႔ ပ်ံသန္းေနၿပီး ဂ်က္စတာ၊ ကုိရီးယားႏွင့္ ေအးရွားနား ေလ ေၾကာင္းလုိင္းမ်ားႏွင့္ Code Share လုပ္ထားေၾကာင္း အဆုိပါ ေလေၾကာင္းလုိင္းမွေစ်းကြက္မန္ေနဂ်ာ ေဒၚေအးမရသာကေျပာသည္။

Source : 7Day News Journal

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License