အပူပိုင္းမုန္တိုင္း ခ်ီဘီသည္ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္ ညေနပုိင္းက ကုန္းတြင္း ပိုင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ လာေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ဟိုင္နန္ျပည္နယ္ ေလဆိပ္ရွိ ခရီးသည္ေပါင္း ၅ဝဝဝ ေက်ာ္ မွာ ဆန္ညာ ဖို႔ခြမ္ ေလဆိပ္၌ေသာင္တင္ ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲတြင္ မုန္တိုင္းမွာ ကုန္းတြင္းပိုင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ နီးကပ္ လာၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ ေလဆိပ္ရွိ ေလယာဥ္ ခရီးစဥ္ ၁ဝဝ ခန္႔အား ဖ်က္သိမ္း ခဲ့ ရေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုေလယာဥ္ ခရီးစဥ္မ်ားမွာ ျပည္တြင္း ဝင္ေရာက္ ေလယာဥ္ ခရီး စဥ္ေပါင္း ၅၆ ခုႏွင့္ ျပည္ပ ထြက္ခြာ ေလယာဥ္ ခရီးစဥ္ေပါင္း ၄၃ ခုတို႔ ျဖစ္သည္။ ေလေၾကာင္း လိုင္း တာဝန္ ရွိသူ မ်ားႏွင့္ ေလဆိပ္ တာဝန္ ရွိသူ မ်ားသည္ အဆိုပါ ခရီးသည္မ်ား အတြက္ ေနရာ ထိုင္ခင္းမ်ား စီစဥ္ ေပးခဲ့ ရေၾကာင္း။
 Source : Myawady News

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License