ပဲခူး  စက္တင္ဘာ ၂၆ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည္ႏွင့္ အမွ် သမိုင္းဝင္ ပဲခူး ေရႊေမာေဓာ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသို႔ ျပည္ပ ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္မႈသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားကထက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း သိရသည္။ ဘုရားဖူးမ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကိုရီးယားမ်ား အမ်ားဆံုး လာေရာက္ေလ့ ရွိရာ အထူးသျဖင့္ ယခု ရက္ပိုင္းအတြင္း ကိုရီးယား လူမ်ဳိးမ်ား မျပတ္ လာေရာက္လ်က္ရွိသည္။ ျပည္ပဘုရားဖူး အမ်ားစုသည္ ေစတီေတာ္ ရင္ျပင္ အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီးရွိ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္ ေျမငလ်င္တြင္ ေျမခခဲ့ေသာ ငွက္ေပ်ာဖူးေတာ္ေပၚတြင္ ျပန္လည္တည္ထားသည့္ ေစတီေတာ္ကို စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း သိရသည္။

Source : Myawaddy News

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License