မြန္ျပည္နယ္ရွိ ေမာ္လျမိဳင္ေလဆိပ္ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ငွားရမ္းအသံုးျပဳခြင့္ တင္ဒါေပးေရးလုပ္ငန္း ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ပို့ေဆာင္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒု၀န္ၾကီး ဦးဇင္ေယာ္သည္ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ရက္က မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရံုးတြင္ မြန္ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းျမင့္၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ၾကီး ဦးသက္၀င္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕ရံုးအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္လင္းထြန္းတို့နွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးဇင္ေယာ္က ေမာ္လျမိဳင္ ေလဆိပ္ကို ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ရန္ တင္ဒါေခၚယူျပီး ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ကုမၸဏီ မ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလဆိပ္အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ အပန္းေျဖအနားယူ စခန္း၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ စတိုးဆိုင္မ်ားနွင့္ နိုင္ငံျခားေငြလြွဲေကာင္တာမ်ား ထားရွိသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕နွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ျပီး တင္ဒါပိတ္ရက္ကို ဇန္န၀ါရီ ၃၁ရက္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ထို့ျပင္ ဒု၀န္ၾကီးက ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္းပို့ေဆာင္ေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ ေမာ္လျမိဳင္ရွိ ဆိပ္ကမ္းမ်ားသည္ ယခင္က နိုင္ငံျခားသေဘၤာၾကီးမ်ား အခ်ိန္မေရြး ဆိုက္ကပ္ နိုင္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ဆိုက္ကပ္၍ မရေတာ့ေၾကာင္း၊ နိုင္ငံျခားသေဘၤာၾကီးမ်ား ျပန္လည္ ဆိုက္ကပ္နိုင္ရန္ အတြက္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို့ လြဲေျပာင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန့ထုတ္ ေၾကးမႈံသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပ ပါရွိပါသည္။

ေအာင္ေနမင္း

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License