ရန္ကုန္  ဇန္နဝါရီ   ၈ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း သံတြဲခ႐ိုင္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိသည့္ ငပလီကမ္းေျခကို  ၿမိဳ႕နယ္ခြဲအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တို
ဘာလမွ စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမွ သိရ သည္။ ''အဓိကျဖစ္တဲ့လမ္းေတြ၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေရစတာေတြကို အရင္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ ေနပါတယ္။ သန္႔ရွင္းေရးေတြလည္း လုပ္ေနပါ တယ္။ မတ္လ ၃၁ ရက္မွာ အၿပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္မွာပါ။ ေနာက္ထပ္လို အပ္ခ်က္ေတြကို တင္ျပၿပီးထပ္မံ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ'' ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ငပလီကမ္းေျခ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သံတြဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ေဒသခံတစ္ဦးကလည္း ''ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ ေနထိုင္တဲ့ သူေတြအတြက္ အဆင္ေျပ သြားတာေပါ့။ ငပလီကမ္းေျခကို လာေရာက္ အပန္းေျဖတဲ့သူေတြ အတြက္လည္း ေကာင္းတာ ေပါ့။ ငပလီကမ္းေျခကို အဆင့္ျမႇင့္တင္သလို သံတြဲၿမိဳ႕ကိုလည္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေပးေစခ်င္ ပါတယ္'' ဟု သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ေန ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Source : Myawady

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License