ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၈ ဗိုလ္တေထာင္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ေရေပၚဟိုတယ္သံုးလံုး တည္ေဆာက္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာ့ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕မွ ျပင္ဆင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ အင္ဂ်င္နီယာ ခ်ဳပ္႐ံုးမွ သိရသည္။
အဆိုပါ ေရေပၚ ဟိုတယ္မ်ားကို ဆိပ္ကမ္း အမွတ္ ၅ ႏွင့္ ၆ ေအာက္တြင္ ဟိုတယ္ႏွစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားလ်က္ ရွိၿပီး အလ်ား ၁ဝ၆ မီတာ၊ အက်ယ္ ၁၈ ဒသမ ၄ မီတာႏွင့္ တန္ခ်ိန္ ႏွစ္ေထာင္ရွိေသာ စက္မဲ့သေဘၤာ မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးျမသန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
''ဗုိလ္တေထာင္ ဆိပ္ကမ္း႐ံုးေရွ႕ကို ေပ ၁ဝဝ တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ေျမဖို႔ရမယ့္ အပိုင္းနဲ႔ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုအပ္တာေတြ ေတာ့ရွိတယ္။ ဟိုတယ္ ေဆာက္ၿပီးသြားရင္ အခန္းခနဲ႔ အစားအေသာက္ကို ျမန္မာေငြနဲ႔ပဲ သတ္မွတ္မယ္။ ေစ်းႏႈန္းေတာ့ မသတ္မွတ္ ရေသးဘူး'' ဟု ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။ ထိုေရေပၚဟိုတယ္ တည္ေဆာက္ရန္ သေဘၤာမ်ားကို ယခင္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လက ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ သယ္ယူခဲ့ၿပီး အခန္းေပါင္း ၁ဝ၄ ခန္း၊ စားေသာက္ခန္း၊ ကပြဲခန္း၊ ဘားေကာင္တာႏွင့္ ဥေရာပ အစားအစာ၊ အေရွ႕တိုင္း အစားအစာမ်ား ကိုလည္း ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သိုက္ရာဇာ

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License