ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၈ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္သို႔ ျပည္တြင္း ဘုရားဖူးမ်ားႏွင့္ အတူ ျပည္ပမွ ႏုိင္ငံျခား ခရီးသြား မ်ားလည္း ဝင္ေရာက္ေလ့လာ ဖူးေျမာ္လ်က္ရွိရာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္သည္ ေျခာက္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္သို႔ ႏုိင္ငံျခား ခရီးသြား ဧည့္သည္ဝင္ေရာက္ ေလ့လာမႈ အမ်ားဆံုးႏွစ္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႕မွ သိရသည္။
ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္သို႔ လာေရာက္ေလ့လာ ဖူးေျမာ္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား ထဲတြင္ အာရွတိုက္ အပါအဝင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွလည္း လာေရာက္လ်က္ ရွိၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ လာေရာက္မႈတြင္ ျပင္သစ္ လူမ်ဳိးမ်ားမွာ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ၿပီး အာရွမွ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားမွာ ေလ်ာ့နည္းလ်က္ ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။
''၂ဝဝ၈ ကေန ၂ဝ၁၃ အထိ ေျခာက္ႏွစ္တာ ကာလပတ္လံုး ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြား ဧည့္သည္ အမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဝင္ေရာက္မႈႏႈန္း တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ တိုးပြားလ်က္ ရွိလာတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ အလွဴေငြ အေနနဲ႔လည္း ၂ဝဝ၈ ကေန၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ထိ ငါးႏွစ္တာ ကာလမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ႏွစ္သန္းေက်ာ္နဲ႔ FEC တစ္သန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ပါတယ္'' ဟု ေရႊတိဂံု ေဂါပကအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။
ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္သို႔ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြား ဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္မႈ ခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ တစ္သိန္းေက်ာ္၊ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တစ္သိန္း ခြဲေက်ာ္၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ေလးသိန္းေက်ာ္ဝင္ေရာက္ ေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
Aသူ

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License