ဧည့္သည္ကိုႀကိဳဆိုေနေသာ ဗိုလ္တေထာင္ေရေပၚဟိုတယ္မွ၀န္ထမ္းမ်ား

ဗိုလ္တေထာင္ေရေပၚ ဟိုတယ္တြင္ ပံုမွန္ဟိုတယ္ဝန္ ေဆာင္မႈမ်ားထက္လြန္ကဲၿပီး ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာအျပဳအမူမ်ားလံုးဝရပ္တန္႔ရန္ ဟိုတယ္တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ဟိုတယ္/ခရီးဝန္ႀကီးဌာနကေခၚယူ သတိေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

ဟိုတယ္ခရီး၀န္ႀကီးဌာနမွ လုိင္စင္ယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဟုိတယ္မ်ားအားလံုး ေရေပၚဟုိတယ္ကဲ့သုိ႔ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားဆုိင္ရာသင္တန္းေက်ာင္း တြင္ ပုိ႔ခ်ေသာ၀န္ေဆာင္မႈထက္ပိုၿပီး ျမန္မာ့႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ိဳး ကုိ မျပဳလုပ္ရန္ ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္ညေနတြင္ သတိေပးေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လွလွပပကုမၸဏီပိုင္ Vintage Luxury Yacht Hotel (ေရေပၚဟိုတယ္)မွဝန္ထမ္းမ်ား  ဧည့္သည္ကို ႀကိဳဆိုရာတြင္ ဒူးေထာက္ႀကိဳဆုိ သည့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ပံု ကို Agoda ခရီးသြားဝက္ဘ္ဆိုက္ တြင္ ဟိုတယ္ေၾကာ္ျငာအျဖစ္ လႊင့္တင္ခဲ့ရာမွ ယင္းပံုစံမွာ ျမန္မာ့႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ အျပဳအမူမ်ဳိးျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ မႈမ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္က ဟိုတယ္ ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဝန္ ႀကီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ၿပီး ယင္းဟိုတယ္သ႔ို သြားေရာက္ကာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းစစ္ေဆးခဲ့သည္ ဟု ဝန္ႀကီးဌာနမွသတင္းထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

ဟိုတယ္ကဝန္ေဆာင္မႈေပး ရာတြင္ ၁၉၂၀ ျပည့္ဝန္းက်င္က ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၌ ဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရားမ်ားကို ဒူးေထာက္အ႐ို အေသ ေပးေသာ King and Queen Service ကိုဝန္ထမ္းမ်ားအား ေလ့က်င့္ေပးၿပီး ဧည့္သည္မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရသည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။

ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္တြင္ ဟိုတယ္တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ေနျပည္ ေတာ္ဟိုတယ္/ခရီးဝန္ႀကီးဌာန သို႔ေခၚယူေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ယင္းဝန္ ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာ့႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအရ အနေႏၲာအနႏၲဂိုဏ္းဝင္မ်ားကိုသာ အ႐ိုအေသေပးေသာအမူအရာမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ပံုမွန္ထက္ပိုေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ရသည္မွာ အဆင္ မေျပျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ဳိးကို ရပ္ဆိုင္းရန္ သတိေပးခဲ့သည္။

‘‘ဝန္ႀကီးဌာနပိုင္းကေန ဟို တယ္ တာဝန္ရွိသူေတြေခၚၿပီး ေတာ့ေျပာတာပါ။ အခု မလုပ္ ေတာ့ဖို႔။ ေနာက္လုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း အေရးယူသြားမယ္ဆိုၿပီး ေတာ့သတိေပးတာပါ’’ဟု ဟို တယ္/ခရီးဝန္ႀကီးဌာနမွတာ ဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ယင္းဝန္ေဆာင္မႈမွာ ဟို တယ္တြင္အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ အီတလီလူမ်ဳိး Mr.Aless ၏တစ္မူ ထူးကဲေသာဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ Mr.Aless သည္ အလုပ္ထြက္သြားၿပီဟုဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းဟိုတယ္၏ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား သေဘာ တူစာခ်ဳပ္တြင္လည္း သံုးလ မျပည့္မီအလုပ္ထြက္ပါက က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ေလ်ာ္ရမည္ဆိုေသာ အခ်က္မ်ား၊ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ႀကိဳက္ျခင္းကိုခြင့္မျပဳဘဲအလုပ္ထုတ္မည့္အျပင္ ဟိုတယ္ သို႔ႏွစ္ဦးစလံုးကက်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ေပးေလ်ာ္မည္စသည့္ အခ်က္မ်ားကိုမေက်နပ္၍ အလုပ္သမားအခ်ဳိ႕ စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္မီ အလုပ္ထြက္ ျခင္းမ်ားရွိေနသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရေပၚဟိုတယ္ရွိ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ကို ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ ရာ တာ၀န္ယူေျဖၾကားေပးျခင္း မရွိခဲ့ဘဲ ယင္းကိစၥကို လတ္တေလာ တြင္ ေျဖၾကားေပးသြားမည္မ ဟုတ္ဟု ေျပာၾကားသည္။
 

Source : 7 Day News

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License