စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွ စတင္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ အြန္လုိင္းဗီဇာ ( e-Visa ) စနစ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္မ ွစတင္၍ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၄ ႏုိင္ငံကို ထပ္မံခြင့္ျပဳ လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

တုိးခ်ဲ႕ ေပးလုိက္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၌ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသို႔ ခရီးသည္ အဝင္နည္းေသာ ပီ႐ူး၊ ပနားမား ႏွင့္ မြန္ဂုိလီးယား စေသာ ႏုိင္ငံမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ အြန္လိုင္းဗီဇာ e-Visa စနစ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၄၃ ႏုိင္ငံအျပင္ ခရီးသြား လာေရာက္မႈ အေပၚ မူတည္ၿပီး ႏုိင္ငံမ်ား ထပ္မံ တုိးခ်ဲ႕ေပးရန္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား က လုိအပ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန သုိ႔ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္က တင္ျပခဲ့ ၾကသည္။


လက္ရွိတြင္ လာအုိ ၊ ဗီယက္နမ္ ၊ ဖိလစ္ပုိင္ ၊ ကေမၻာဒီးယား ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွင့္ ဗီဇာ ကင္းလြတ္ခြင့္ အျပန္အလွန္ ရရွိထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားသား ဝင္ေရာက္မႈမွာ ၾသဂုတ္လကုန္ အထိ ႏွစ္သန္း နီးပါးရွိေနၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဧည့္သည္ အ၀င္ သံုးသန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ မည္ဟု ဟုိတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ခန္႔မွန္း ထားေၾကာင္း သိရသည္။


Source : The Myawady Daily 

0 Comments:

Post a Comment



Post a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License