ေလးႏိုင္ငံပူးေပါင္း၍ ၂ဝ၁၅ တြင္ ခရီးသြားဧည့္သည္ ၂၅သန္း ရရွိေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြား ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေရး ကုမၸဏီ (MMC)မွ သိရွိရသည္။

ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္ မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတြင္းေနထိုင္ သူမ်ား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေဒသတြင္း ေလးႏိုင္ငံသို႔လည္ပတ္ ႏိုင္ေရး၊ ခရီးသြားဧည့္ ဝင္ေရာက္မႈ တိုးတက္ေရးႏွင့္ ေလးႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးအျဖစ္ လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ စသည့္မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ကာ စီစဥ္ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု MMCမွ တာဝန္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ”ဗီယက္နမ္ ဟုိခ်ီမင္းမွာျပဳ လုပ္တဲ့ ဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ေဆြး ေႏြးပဲြမွာလည္း သေဘာတူလက္ မွတ္ထိုးၿပီးၿပီ”ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေလးနိုင္ငံ ေလေၾကာင္းလိုင္းေျပးဆဲြမႈ ပိုမို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေရး၊ ဗီဇာပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေရးစသည္ တို႔ကိုလည္း ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။ ”ျမန္မာ–ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာ–ဗီယက္နမ္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား အျပန္အလွန္ေျပးဆဲြေနၾကကာ ယခုအခါ ျမန္မာ-လာအို ေျပးဆဲြရန္ အလားအလာရွိေနၿပီ”ဟု MMCမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံသည္ ခရီးသြားဧည့္ မ်ားျပားေအာင္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ¤င္းတို႔ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ လည္ပတ္မႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမ်ားအား ဗီဇာေၾကး ၁၅ရက္စာ ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳထားသည္ကို သိရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ပါက ဧည့္သည္မ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္ရန္ ဆဲြေဆာင္မႈ ျပဳႏိုင္မည္ဟု ယူဆေၾကာင္း အထက္ပါေဆြးေႏြးပဲြသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္(CLMV) ေလးႏိုင္ငံသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တိုးတက္ေရးအတြက္ ခရီးသြားျပပဲြမ်ား ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၿပီး၊ ေလးႏိုင္ငံမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက ႏွစ္စဥ္ခရီးစဥ္မ်ား ျပသေလ့ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တိုးတက္ေရး ရည္ရြယ္၍ ေလးႏိုင္ငံတြင္း ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာမ်ား ထုတ္ေပးျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ခိုင္ႏြယ္ဦး

Source : Popular Myanmar

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License