Wednesday, January 27, 2010

ဧရာဝတီ လင္းပိုင္

From Myanmar Online Encyclopedia
ဧရာဝတီ လင္းပိုင္ (Irrawaddy Dolphin)
သဘာ၀ထိန္းသိမ္းျခင္းအေျခအေန
သိပၸံနည္းက်မ်ဳိးခြဲျခင္း
ေလာက Animalia
မ်ိဳးေပါင္းစု Chordata
မ်ိဳးေပါင္း Mammalia
မ်ိဳးစစ္ Cetacea
မ်ိဳးရင္း Delphinidae
မ်ိဳးစု Orcaella
မ်ိဳးစိတ္ O. brevirostris
ဒြိနာမ Orcaella brevirostris
ဧရာဝတီ လင္းပိုင္သည္ ကမၻာေပၚရွိ ေရခ်ိဳေဒသတြင္ က်က္စားေနထိုင္သမွ် လင္းပိုင္မ်ား အားလံုးကို ဧရာဝတီ လင္းပိုင္ဟု ေခၚတြင္ေလသည္။ ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း ဧရာဝတီလင္းပိုင္မ်ား က်က္စားေနထိုင္ေလ့ရႇိေသာ ေနရာမ်ားမႇာ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ႏႇင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕အၾကားရႇိ ျမစ္အပိုင္းအတြင္းတြင္ ျဖန္႕ၾကက္သြားလာ ေပါက္ဖြား ရွင္သန္လ်က္ရႇိသည္။ ဧရာဝတီ လင္းပိုင္သည္ ေရေနႏို႕တိုက္ သတၲ၀ါတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဧရာ၀တီ လင္းပိုင္သည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ၏ ထင္ရွားေသာ ျပယုဂ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။
ဧရာဝတီ လင္းပိုင္မ်ားကို ဧရာဝတီ ျမစ္ထဲတြင္ စတင္ေတြ႔ရွိခဲ့၍ တကမၻာလံုးမွာရွိေသာ ေရခ်ိဳလင္းပိုင္ အားလံုးကို စေတြ႔သည့္သူက ဧရာဝတီ လင္းပိုင္ဟု ေခၚဆိုခဲ့တာျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတြ႕ေသာ ငါးမ်ိဳးစိတ္အသစ္တစ္ခု အေနႏွင့္ ကမၻာတြင္ မွတ္တမ္းျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ဧရာဝတီျမစ္ထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းဌာနႏွင့္ World life conservation မွ ထိန္းသိမ္းထားေသာ အေကာင္ ၇၀ ေလာက္ရွိေနသည္။ မင္းကြန္း၊ မႏၱေလးေျမာက္ဘက္ရွိ ျမင္ဇြန္းဆိုေသာ ရြာကေလးနားမွာ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက သူတို႔၏ ဘိုး၊ ဘြား လက္ထက္ကတည္းက လင္းပိုင္မ်ား၏ အကူအညီႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ငါးဖမ္းလာခဲ့ၾကသည္။
လင္းပိုင္မ်ားသည္ တံငါသည္ေလွမ်ားကို သိ၏။ သစ္သားေခ်ာင္းေလးႏွင့္ ေလွကို ေခါက္လိုက္လွ်င္ လင္းပိုင္မ်ားသည္ အနားကို ကပ္လာၾကသည္။ ဧရာဝတီျမစ္ထဲတြင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားေနေသာ လင္းပိုင္မ်ားသည္ တံငါသည္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ငါးဖမ္းေပးေလ့ရွိၾကသည္။ လင္းပိုင္မ်ားသည္ ငါးရွိေသာ ေနရာမ်ားကို သြား၍ အၿမီးေလးႏွင့္ အခ်က္ျပလိုက္တာႏွင့္ တံငါးသည္မ်ားက ကြန္ပစ္၍ ငါးဖမ္းၾကသည္။ [1]
ဧရာ၀တီ လင္းပိုင္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးနားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ (MOU)တစ္ရပ္ကို ၂၀၀၇-ခုႏႇစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းတြင္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏႇင့္ သားငႇက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (WCS)တို႕ လက္မႇတ္ေရးထိုးခဲ့ကာ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ားက်က္စားရာ မတၱရာျမိဳ့နယ္ ေျမစြန္းေက်းရြာ၌ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။ ထို႕ျပင္ ၂၀၀၇-ခုႏႇစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း၌ မင္းကြန္းႏႇင့္ ေက်ာက္ေျမာင္းၿမိဳ႕အၾကား ၇၂ ကီလိုမီတာကို ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းဧရိယာအျဖစ္ သတ္မႇတ္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္းရႇိ ဧရာ၀တီ လင္းပိုင္မ်ား ျမစ္အတြင္းျဖန့္က်က္ ေနထိုင္မႈကို အျပည့္အ၀သိရႇိႏိုင္ရန္ ၂၀၀၂-ခုႏႇစ္၊ ႏို၀င္ဘာလႏႇင့္ ဒီဇင္ဘာလမ်ားက ပထမဆံုးအၾကိမ္ ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဗန္းေမာ္ႏႇင့္ မင္းကြန္းၾကား၌ လင္းပိုင္ (၃၇)ေကာင္ ေတြ႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ မႇတ္တမ္းျပဳႏိုင္ခဲ့ျပီး ၂၀၀၃-ခုႏႇစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ မႏၲေလးႏႇင့္ ဗန္းေမာ္ၾကား ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္း အတိုင္း အစုန္အဆန္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လင္းပိုင္ (၅၉)ေကာင္၊ ၂၀၀၄-ခုႏႇစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ (၇၂)ေကာင္ရွိေၾကာင္း မႇတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။
မႏၱေလးၿမိဳ႔အနီးတြင္ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း၌ ရွားပါးမ်ဳိးတုန္းေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ား မွီတင္းေနထိုင္ေနၾကပါသည္။ Orcaella brevirostris ဟု သိပၸံအမည္ေပးထားေသာ လင္းပိုင္မ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ၄-မ်ဳိးသာ က်န္ရွိေတာ့သည့္ ေရခ်ဳိလင္းပိုင္ငါးမ်ားအနက္မွ ရွားပါးမ်ဳိးႏြယ္၀င္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ရာစုႏွစ္အတြင္း ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ ေရခ်ဳိလင္းပိုင္ငါး အေရအတြက္ ၆၀% အထိ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ရရွိႏိုင္ သမွ်ေသာ အေကာင္းဆံုး ခန္႔မွန္းထားသည့္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ငါး အေရအတြက္မွာ ၅၉ ေကာင္သာ ျဖစ္ပါသည္။
ဤလင္းပိုင္ငါးမ်ားသည္ ၂ မီတာမွ ၂. ၇၅ မီတာအထိ အလ်ားရွိၾကၿပီး၊ အျပာနက္ေမွာင္အေရာင္ႏွင့္ မီးခိုးေရာင္အရင့္ အေရာင္ရွိၾကပါသည္။ ဤလင္းပိုင္ငါးမ်ားသည္ လူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ေပါင္းသင္း၍ ပူးေပါင္းဆက္ဆံမႈ ရွိၾကၿပီး၊ ဤအခ်က္ မွာ လူႏွင့္ တိရိစၦာန္မ်ား ဆက္ဆံေရးအတြက္ ေလ့လာမႈျပဳရန္ အထူးအခြင့္ေကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ငါးမ်ား ေရႊ႔ေျပာင္းသြားလာ မႈ ပံုစံေျပာင္းလာျခင္း၊ ေရ အရည္အေသြး က်ဆင္းလာျခင္း၊ ျမစ္ေၾကာင္းေရစီးမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ၎ေရသတၱ၀ါ မ်ား အေရအတြက္လည္း က်ဆင္းလာေနပါသည္။ ဧရာဝတီျမစ္ေမခေမလိခ ျမစ္မ်ားတြင္ ဆည္မ်ား တည္ေဆာက္မည္ဆို ပါက မူလကတည္းက ရွားပါးမ်ဳိးႏြယ္၀င္ျဖစ္ေနေသာ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ငါး မ်ား ရွားပါးေပ်ာက္ကြယ္ေစရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႀကီး ျဖစ္ေနေစပါသည္။

[ျပင္ဆင္ရန္​] ထိန္းသိမ္းေရး ကင္းလွည့္အစီအစဥ္

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္ သားငွက္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕(WCS)တို႔ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ဧရာ၀တီ လင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရး ပညာေပး ကင္းလွည့္အစီအစဥ္ ၂၀၀၉-၁၀ ခုႏွစ္ ကို စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္း အၾကား ဧရာ၀တီျမစ္ အစိတ္အပိုင္း၊ မင္းကြန္းႏွင့္ ေက်ာက္ေျမာင္းၿမိဳ႕ အၾကား ၇၄ ကီလိုမီတာအကြာအေ၀း၊ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ ေရွာက္ေရးနယ္ေျမ၌ စက္တင္ဘာ၌ ျပန္လည္စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။
ဇူလိုင္ႏွင့္ ဩဂုတ္လတြင္ ခရီးစဥ္၌ အသံုးျပဳေသာ ေလွ၊ ေမာ္ေတာ္မ်ား ၾက့ံခိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ခရီးစဥ္ အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းစသည္ တို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကၿပီး အဆိုပါအစီအစဥ္ ကို ႏွစ္စဥ္ စက္တင္ဘာလမွ ဇြန္လ အထိ တစ္လလွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္၊ တစ္ႀကိမ္ လွ်င္ တစ္ပတ္ခန္႔ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို ေဆာင္ ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ဧရာ၀တီ လင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရး ပညာေပးကင္းလွည့္အစီအစဥ္၌ ထိန္း သိမ္းေရးနယ္ေျမအတြင္းရွိ ေက်းရြာ မ်ားတြင္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ႏွင့္ ပတ္ သက္ေသာ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိန္းေရးလုပ္ငန္း မ်ား၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွခ်မွတ္ ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားအေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ငါး သုေတ သန လုပ္ငန္းမ်ား၊ တရားမ၀င္ ငါးဖမ္းနည္း မ်ားျဖစ္သည့္ ေရွာ့တိုက္ျခင္း၊ မိုင္းခြဲ ျခင္း၊ အဆိပ္ခ်ျခင္းမ်ားကို ေန႔ညကင္းလွည့္ျခင္း၊ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ သဘာ၀ေလ့လာျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ သဘာ၀ေလ့လာ ျခင္း (Behaviour Budget) တြင္ အစာရွာျခင္း (Feeding) ၊ ခရီးသြား ျခင္း (Travelling)၊ အနားယူျခင္း (Resting)၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္း (Socializing) တို႔ပါ၀င္ၿပီး ဧရာ၀တီ လင္းပိုင္အုပ္ႏွင့္ မီတာ ၅၀ အကြာ အေ၀းရိွ ေလ့လာေရးေမာ္ေတာ္ေပၚမွ ေန၍ႏွစ္နာရီခန္႔ ေတာက္ေလွ်ာက္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာမွတ္ တမ္းတင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
မႏၲေလး-ဗန္းေမာ္ ၾကားတြင္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ ၇၂ ေကာင္ခန္႔ရွိၿပီး ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ၌ လင္းပိုင္ ၁၆ မွ ၁၈ ေကာင္ခန္႔ရွိရာ မႏၲေလး-ဗန္းေမာ္ ၾကားရွိ လင္းပိုင္အေရအတြက္၏ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ျဖစ္သည္။
၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ဧရာ၀တီ လင္းပိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေလ့လာမႈ မ်ားကိုစတင္ခဲ့ၿပီး မင္းကြန္းႏွင့္ ေက်ာက္ေျမာင္းၿမိဳ႕ ၾကားေဒသတြင္ လင္းပိုင္ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိျခင္း၊ လူႏွင့္လင္းပိုင္ ပူးေပါင္း၍ ငါးဖမ္း သည့္ ဓေလ့စ႐ိုက္ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအျဖစ္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္တြင္ သတ္ မွတ္ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဂုဏ္ေဆာင္ ေရေန ႏို႔ တိုက္သတၱ၀ါျဖစ္သည့္ ဧရာ၀တီလင္း ပိုင္မ်ားထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ သုေတ သန လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္၊ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ႏွင့္ ေရလုပ္သားတို႔ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္း ငါးဖမ္း သည့္ ႐ိုးရာ အေလ့အထကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ရန္၊ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ႏွင့္ ငါးမ်ဳိးျပဳန္း တီးမႈကို ျဖစ္ေပၚ ေစေသာ တရားမ၀င္ ငါးဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား (လွ်ပ္စစ္ေရွာ့တိုက္ ျခင္း၊ မိုင္းခြဲျခင္း၊ အဆိပ္ခ်ျခင္း) ႏွင့္ ျမစ္ ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း ေရႊတူးေဖာ္မႈ မ်ားပေပ်ာက္ေစရန္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ မ်ဳိးမသုဥ္းေစေရးအတြက္ ျပည္သူ မ်ားက ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္း ကာကြယ္လာေစရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမကို သတ္မွတ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။
ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမျဖစ္သည့္ မင္းကြန္းႏွင့္ ေက်ာက္ေျမာင္းၿမိဳ႕ အၾကားသို႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ စက္တပ္ ေရယာဥ္ျဖင့္ ဆန္တက္၍လည္းေကာင္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ စဥ္႔ကူးသို႔ ကားျဖင့္ သြားေရာက္ၿပီး စက္တပ္ေရ ယာဥ္ျဖင့္ စုန္ဆင္း၍လည္းေကာင္း သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတည္းတြင္သာရွိ ေသာ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ႏွင့္ လက္ပစ္ ကြန္ ေရလုပ္သားတို႔ ပူးေပါင္း ငါးဖမ္းဆီးသည့္ သဘာ၀ဓေလ့စ႐ိုက္ ႏွင့္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာၾကေၾကာင္း သိရသည္။
ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမသတ္မွတ္ၿပီး နယ္ေျမအတြင္း၌ ထိန္းသိမ္းေရးပညာေပး ကင္းလွည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ား က်က္စားသည့္ မႏၲေလး-ဗန္းေမာ္ ၾကား ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ၌ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ကင္းလွည့္စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ဧရာ၀တီ လင္းပိုင္မ်ား ေနထိုင္ က်က္စားသည့္ နယ္ေျမဧရိယာမ်ား တိုးပြားလာျခင္း၊ လင္းပိုင္မ်ားအေပၚ က်ေရာက္ေနသည့္ အႏၲရာယ္မ်ား ေလ်ာ့က်ျခင္း၊ လင္းပိုင္မ်ား၏ အုပ္စု ပမာဏတိုးပြားလာျခင္း၊ လင္းပိုင္ႏွင့္ အတူငါးဖမ္းဆီးၾကသည့္ လက္ပစ္ကြန္ ေရလုပ္သားမ်ား ငါးဖမ္းဆီးႏိုင္သည့္ နယ္ေျမ ဧရိယာက်ယ္၀န္း လာၿပီး ေရလုပ္သားဦးေရ တိုးပြားလာျခင္း၊ လင္းပိုင္ႏွင့္အတူ ငါးဖမ္းဆီးသည့္ လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း၊ ေဒသ တြင္းရွိျပည္သူ လူထုထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ား တိုးပြားလာၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္လာျခင္း၊ လင္းပိုင္ႏွင့္ ငါးဖမ္းဆီး သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ား လာေရာက္ၾကည့္ ႐ႈၾက သျဖင့္ ဧရိယာနယ္ေျမအခြန္အခမ်ား ရရွိျခင္း၊ ေရလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ေက်းရြာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးစည္ပင္ျခင္းစသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ားကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ ကမ္းေျမာင္ေဒသ၊ ဧရာ၀တီျမစ္၀ ကြ်န္း ေပၚေဒသႏွင့္ ၿမိတ္ကြ်န္းစုတို႔တြင္ ေတြ႕ရသည္။
ကမၻာတြင္ဩစေၾတးလ်တိုက္ ေျမာက္ပိုင္း၊ နယူးဂီနီ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ အိႏၵိယအေရွ႕ ေျမာက္ေဒသ၊ ဂဂၤါျမစ္အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ မဟာခမ္ျမစ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ျဗဟၼပုတၱရျမစ္၊ လာအိုႏိုင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔ရွိ မဲေခါင္ျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္တို႔ တြင္လည္း ေတြ႕ရသည္။ [2]

[ျပင္ဆင္ရန္​] ကိုးကား

  1. လြင္မိုးခရီးသြားေနသည္မွ ေကာက္ႏႈတ္သည္။
  2. ျမန္မာတိုင္းမ္ (အတြဲ ၂၂၊ အမွတ္ ၄၃၂ (၁၈. ၉.၀၉)

ျမန္မာ့ ခရီးသြား သမိုင္းမွတ္တုိင္သစ္ ကို စုိက္ထူမည္႕ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသ ကမၻာလွည္႕ အေပ်ာ္စီး သေဘၤာၾကီး ၂၀၁၀ မတ္တြင္ ေရာက္ရွိမည္

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈ၊ ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈ၊ Myanmar Voyages International Tourism ၏ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္မႈ တုိ႔ျဖင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီး သည္မ်ား လုိက္ပါလာသည့္ ခရီးသည္တင္ သေဘၤာႀကီး MV the world သည္ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Voyages ကုမၸဏီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးသက္လြင္တိုး က ျမန္မာပို႔စ္ဂ်ာနယ္ အား ေျပာျပသည္။

အဆုိပါ ကမၻာလွည ့္ခရီးသည္တင္ သေဘၤာႀကီး ေရာက္ရွိလာေရး အတြက္ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္ခန္႔မွ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ MV the world ခရီးသည္တင္ သေဘၤာႀကီးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿမိတ္ကြၽန္းစု ေဒသသို႔ ဦးစြာ ၀င္ေရာက္ကာ ၿမိတ္ကြၽန္းစုရွိ ထင္ရွားေသာ ကြၽန္း မ်ားျဖစ္သည့္ ၁၁၅ကြၽန္း၊ ကြၽန္းသီလာ၊ ခက္ရင္းခြကြၽန္း၊ ဘုိခ်ိဳကြၽန္း၊ လန္ပိကြၽန္း၊ ရဲေအးငွက္သိုက္ကြၽန္း မ်ားသို႔ ႏွစ္ရက္ခန္႔ ေလ့လာမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ရန္ကုန္ သီလ၀ါ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈ႕ၾကကာ မႏၲေလး၊ ပုဂံေဒသ မ်ားသို႔ ငါးရက္ၾကာ ေလ့လာေရး ခရီး ဆက္လက္ လည္ပတ္ ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ တစ္ဆင့္ ေရလမ္းေၾကာင္း အတုိင္း ငပလီ အပါအ၀င္ ရခိုင္ျပည္ နယ္သို႔ ဆက္လက္ ထြက္ခြာမည္ျဖစ္သည္။ ငပလီ ကမ္းေျခ အလွအပႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕ ရွိ ေရွးေဟာင္း ဘုရားပုထုိးမ်ား ကို သြားေရာက္ ေလ့လာၾကမည့္ အျပင္ ေဒသတြင္း ေရထြက္ ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ား ကိုလည္း ေလ့လာ ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ သေဘၤာႀကီးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္ၿပီးဆံုးေသာအခါ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၊ ခ်န္းႏုိင္း ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕သို႔ ခရီး ဆက္ထြက္ခြာ သြားမည္ျဖစ္သည္။ “ၿမိတ္ကြၽန္းစု ေဒသကို ခရီးသည္တင္ အေပ်ာ္စီး သေဘၤာႀကီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရာက္ရွိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကြၽန္းေတြကို ေလ့လာမယ္။ ၿမိတ္ကြၽန္းစုကို ဒီလုိ အေပ်ာ္စီး သေဘၤာႀကီးေရာက္ ရွိလာတဲ့အတြက္ ၿမိတ္ကြၽန္းစုရဲ႕ အလွအပ ေတြကို ဧည့္သည္ေတြ ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္ေတြ႕ျမင္ၿပီး တစ္ဆင့္ တစ္ဆင့္နဲ႔ ၿမိတ္ကြၽန္းစုက ကမၻာေက်ာ္ သြားႏုိင္မယ္” ဟု အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္က ဆုိသည္။

အဆုိပါ ၿမိတ္ကြၽန္းစုမွ ရန္ကုန္ၿမိဳသို႔ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ သေဘၤာႀကီးသည္ ငပလီသို႔ ဆက္လက္ ထြက္ခြာ မည္ျဖစ္ၿပီး ငပလီတြင္ ႏွစ္ရက္ခန္႔ လည္ပတ္မည္ ျဖစ္သည္။ “ Amata ဟိုတယ္ႏွင့္ ေအာ္ရီယမ္ ဟိုတယ္ အနီး ပင္လယ္ထဲမွာ သေဘၤာ ေက်ာက္ခ် ရပ္နားမွာပါ။ ငပလီ မွာ ခုလုိ ကမၻာလွည့္ သေဘၤာႀကီး လာတာကလည္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ပါ။ သေဘၤာေပၚမွာ လိုက္ပါလာတဲ့ ဧည့္သည္ ေတြကို ဒီဟုိတယ္ႏွစ္ခုမွာ တည္းဖုိ႔စီစဥ္ထား ရွိထား တယ္။ ငပလီ ကမ္းေျခသြားမယ္။ ေရထြက္ ကုန္ လုပ္ငန္းေတြကို လုိက္လံ ပို႔ေဆာင္ ေပးမွာပါ။ ပြင့္လင္း ရာသီဆုိေတာ့ တျခား ကမ္းေျခေဒသေတြနဲ႔ မတူတဲ့ ကမ္းေျခ အလွအပ ႐ႈခင္းေတြကို ငပလီကမ္းေျခ မွာ ခံ စားရတယ္။ ဒီဟုိတယ္ ႏွစ္ခုၾကားမွာ တံတား လုပ္ဖုိ႔ လုိတယ္။ ဧည့္သည္ ေတြကို Boat ေတြနဲ႔ေခၚၿပီး ကမ္းေျခကို ပို႔ေပး သြားမွာပါ” ဟု ရွင္းျပသည္။

အဆုိပါ သေဘၤာႀကီးသည္ ၂၀၀၅ခုႏွစ္၊ မတ္တြင္ ရန္ကုန္ သီလ၀ါ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ပုဂံေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ဖူး ေၾကာင္း၊ ထုိစဥ္က ခရီးသည္ ၇၈ဦး၊ သေဘၤာအမႈထမ္း crew ၂၃၄ ဦး လုိက္ပါ လာခဲ့သည္။ ယခု ၂၀၁၀ ျပည့္ ႏွစ္တြင္ ေရာက္ရွိ လာမည့္ခရီးစဥ္ သည္ ၿမိတ္ကြၽန္းစု ႏွင့္ ငပလီသို႔ တိုက္႐ိုက္ ဆုိက္ေရာက္မည္ ျဖစ္၍ ျမန္မာ့ ခရီးသြား သမုိင္းတြင္ မွတ္တုိင္သစ္ စိုက္ထူလာႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ ျမန္မာ့ခရီးသြား လုပ္ငန္း ပိုမုိတုိးတက္ ေအာင္ျမင္ လာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား က ေျပာၾကားၾကသည္။ Myanmar Voyages International Co. Ltd ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္တင္ အေပ်ာ္ စီးသေဘၤာႀကီးမ်ား လာေရာက္ လာႏုိင္ရန္အတြက္ ဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ တုိင္းရင္းသားပိုင္ ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၅ခုႏွစ္ မွစတင္၍ ယေန႔ထိ သေဘၤာ ၃၅ စင္း၀င္ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ အေပ်ာ္စီး သေဘၤာ ငါးစင္းခန႔္ ထပ္မံ ၀င္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit : The Myanmar Post

Sunday, January 17, 2010

 ၿမိတ္၊ ရန္ကုန္ႏႇင့္ ငပလီခရီးစဥ္အျဖစ္ The World ကမာၻလႇည့္ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာ မတ္လအတြင္း လာေရာက္မည္

ကမာၻလႇည့္ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာႀကီးမ်ား ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းအတြင္း ဆိုက္ကပ္ရန္ အခက္အခဲေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ၀င္ေရာက္ လည္ပတ္မႈႏႈန္း ေလ်ာ့က်လာ၍ ၿမိတ္ကြၽန္းစုႏႇင့္ ငပလီခရီးစဥ္မ်ားကို ျပည္တြင္းခရီးသြား ကုမၸဏီတစ္ခုမႇ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ထည့္သြင္း စီစဥ္ေပးမႈ ရႇိလာေၾကာင္း သိရႇိရပါသည္။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းအတြင္းသို႕ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာႀကီးမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ ေရစူးအနက္ လံုေလာက္ျခင္းမရႇိ၍ အာရႇပစိဖိတ္သို႕ လာေရာက္ေသာ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာႀကီးမ်ား ၀င္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့က်လာေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႕ သေဘၤာအရႇည္ ၁၆၇ မီတာ၊ ေရစူးကိုးမီတာႏႇင့္ တန္ခ်ိန္တစ္ေသာင္းခြဲထက္နည္းေသာ သေဘၤာႀကီးမ်ားသာ ၀င္ေရာက္ ဆိုက္ကပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

''ပင္လယ္၀နဲ႕နီးတဲ့ MITT မႇာေတာင္ သေဘၤာအရႇည္ ၃၀၀ ေက်ာ္ဆိုရင္ ၀င္ဖို႕အကန္႕အသတ္ ရႇိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စင္ကာပူနဲ႕ ထိုင္းဘက္သြားၿပီးရင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုမ၀င္ေတာ့ဘဲ အိႏိၵယဘက္ကို လႇည့္သြားၾကတာ မ်ားတယ္''ဟု Travels and Tours တစ္ခုမႇ တာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦးက ဆိုပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ သေဘၤာႀကီးမ်ားဆိုက္ကပ္ရပ္နားရန္ အဆင္ေျပႏိုင္ၿပီး သဘာ၀အလႇတရားမ်ားရႇိေသာ ၿမိတ္ကြၽန္းစုႏႇင့္ ငပလီခရီးစဥ္မ်ားကို Myanmar Voyages ခရီးသြားကုမၸဏီမႇ စတင္၀န္ေဆာင္မႈ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မတ္လအတြင္း The World ကမာၻလႇည့္အေပ်ာ္စီးသေဘၤာမႇ လာေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

''အလႇဆံုးေနရာမႇာပါတဲ့ ၿမိတ္ကြၽန္းစုနဲ႕ ငပလီကမ္းေျခကို လာလည္ရင္း တစ္ဆင့္စကားတစ္ဆင့္နဲ႕ ကမာၻလႇည့္သေဘၤာႀကီးေတြ ဆိုက္ကပ္ၿပီး လည္လို႕ရတဲ့ေနရာေတြရႇိတာသိေအာင္ စီစဥ္ခဲ့တာပါ''ဟု Myanmar Voyages မႇ တာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦးက ရႇင္းျပခဲ့သည္။ အဆိုပါကမာၻလႇည့္သေဘၤာသည္ ၂၀၀၅ ခုႏႇစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္ခဲ့ဖူူးေၾကာင္းႏႇင့္ ယခုခရီးစဥ္တြင္ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႕၌ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဖူးခက္ကမ္းေျခမႇ ၿမိတ္သို႕ ေရာက္ရႇိၿပီး ၿမိတ္ကြၽန္းစုမ်ားႏႇင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မ်ားကို လည္ပတ္ကာ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္သို႕ ေရာက္ရႇိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႕ေနာက္ ရန္ကုန္မႇ ၁၈ ရက္ေန႕တြင္ ျပန္လည္ထြက္ခြာ၍ ငပလီကမ္းေျခသို႕ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ ဆိုက္ကပ္ကာ ၂၀ ရက္ေန႕ ညေနတြင္ပင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႕ ထြက္ခြာလည္ပတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရပါသည္။ The World အေပ်ာ္စီးသေဘၤာႀကီးသည္ ခရီးသည္ ၆၀၀ ေက်ာ္ဆံ့ၿပီး ယခုခရီးစဥ္တြင္မူ ခရီးသည္ ၂၀၀ ေက်ာ္လိုက္ပါလာရန္ရႇိေၾကာင္း Myanmar Voyages မႇ တာ၀န္ရႇိသူက ထပ္မံေျပာျပခဲ့သည္။

Credit: Weekly Eleven

Saturday, January 16, 2010

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ပင္လယ္တုအပန္းေျဖစခန္း တည္ေဆာက္မည္

၂၀၁၀ျပည့္ႏႇစ္ေနာက္ပုိင္း၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀ုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ ပင္လယ္တုပါ၀င္ေသာ အပန္းေျဖစခန္းတည္ ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏႇင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီတစ္ခုမႇ စီစဥ္လ်က္ရႇိေၾကာင္း သတင္းရရႇိပါသည္။ ''ဒီအပန္းေျဖစခန္းကုိ ၂၀၁၀ ေနာက္ပုိင္းမႇာ စတင္ႏုိင္ဖုိ႔ ေမ်ာ္မႇန္း ထားပါတယ္။ ေဒသခံလုပ္ငန္းရႇင္ ေတြနဲ႔ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမယ့္ ႏုိင္ငံတကာ လုပ္ငန္းရႇင္ႀကီးေတြလည္း ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးၿပီးပါၿပီ။ စီးပြားေရးအခြင့္ အလမ္းနဲ႔ လုပ္သာကုိင္သာျဖစ္တဲ့ အေနအထားေတြ အေပၚမူတည္မႇာပါ။ ႏုိင္ငံတကာ လုပ္ငန္းရႇင္ေတြကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမႇာ လုပ္ငန္းေတြ ထူေထာင္ ႏုိင္ဖုိ႔ စိတ္၀င္တစား ေလ့လာေနၾက ပါတယ္''ဟု ျမန္မာႏြယ္၀င္းကုမၸဏီမႇ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ုိက္တာဦး၀င္းႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားပါသည္။

အဆုိပါစီမံကိန္းကုိ နယူးဇီလန္ ႏုိင္ငံမႇလုပ္ငန္း ၁၀ ခု၀န္းက်င္ ေပါင္းစည္းထားသည့္ ကုန္သြယ္ေရး၊ နည္းပညာႏႇင့္ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈကုမၸဏီ New Zealand Trades Enterprise Limited(NZTE) အပါအ၀င္ ဂ်ပန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ တ႐ုတ္တုိ႔မႇ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမႇ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ႏႇင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံတုိ႔ကုိ ဆက္သြယ္ သြားလာႏုိင္သည့္ လီဒုိလမ္းမႀကီး အနီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏႇင့္ ပုိမိုနီးကပ္သည့္ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းနား တစ္ေနရာတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာၾကည့္႐ႈ ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ''ကခ်င္ျပည္နယ္က အခ်က္အခ်ာက်တယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ အိႏၵိယကုိ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားတဲ့ လီဒုိလမ္းမႀကီး ရႇိတယ္။ ေနာက္ဆုိရင္ ဒီလမ္းမႀကီး ကေနတစ္ဆင့္ စီးပြားေရးသမားေတြ၊ လုပ္ငန္းရႇင္ေတြ အေရအတြက္အမ်ား ႀကီး ျဖတ္သန္းလာမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ပင္လယ္နဲ႔ အလႇမ္းေ၀းတဲ့ ေဒသျဖစ္တယ္။ လုိအပ္တဲ့ေရအရင္း အျမစ္ကုိလည္း ဧရာ၀တီျမစ္ကေန ရယူႏုိင္တယ္။ ေဒသခံေတြကလည္း ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံခ်င္တာကုိ လႈိက္လႈိက္ လႇဲလႇဲ ႀကိဳဆုိတယ္။ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔ အတြက္ ဆႏၵရႇိၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မႇာ ဒီစီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်င္တာပါ''ဟု NZTE မႇ ေဒသဆုိင္ရာ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ုိက္ တာက ဆုိသည္။ လက္ရႇိအခ်ိန္တြင္ ပင္လယ္တု အပန္းေျဖစခန္းသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌သာ ရႇိၿပီး အပန္းေျဖစခန္း အေဆာက္အအံု မႇာ အလ်ား မီတာ ၃၀၀ (ေပ ၉၅၀)၊ အနံ မီတာ ၁၀၀ (ေပ ၃၃၀) ရႇိကာ ပင္လယ္တု၏ အရႇည္မႇာ မီတာ ၁၄၀ (ေပ ၄၅၀ - ေဘာလံုးကြင္း ေျခာက္ကြင္းစာ) ခန္႔က်ယ္၀န္းေၾကာင္း၊ အပူခ်ိန္ကုိ ၃၀ ဒီဂရီဖာရင္ဟုိက္ရႇိ ေအာင္ခ်ိန္ညႇိထားၿပီး သဲေသာင္မ်ား၊ ေက်ာက္ေဆာင္ ေက်ာက္တန္းမ်ား ထားရႇိထားကာ ပင္လယ္ျပင္ေနာက္ခံ ျမင္ကြင္းအျဖစ္ မီးေတာင္မ်ား၊ မုတ္သုံ သစ္ေတာမ်ား၊ ေက်းငႇက္တိရစၧာန္မ်ား၊ ျမစ္မ်ားစသည္တုိ႔ကို ထည့္သြင္းတည္ ေဆာက္ထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

NZTE ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံရန္ စိတ္၀င္စား သည့္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပည္တြင္းရႇိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏႇင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါကုမၸဏီသည္ ႏုိ႔ႏႇင့္ႏုိ႔ထြက္ ပစၥည္းနည္းပညာ၊ စက္မႈလယ္ယာႏႇင့္ ဥယ်ာဥ္ျခံနည္းပညာ၊ စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ား (ပလတ္စတစ္အပါအ၀င္)ကုိ အသံုးျပဳၿပီး လ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏႇင့္ စက္မႈ ကုန္ၾကမ္းထုတ္လုပ္သည့္ နည္းပညာ၊ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ ပင္လယ္တုိ႔ မႇေရမ်ားကုိ သန္႔စင္သည့္နည္းပညာ၊ ေခ်ာင္းငယ္ ေျမာင္းငယ္မ်ားမႇ လ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ သည့္နည္းပညာ၊ လ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရးနည္းပညာ၊ သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာ၊ ေလယာဥ္ပ်ံ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏႇင့္ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းမႈ ဆုိင္ရာနည္းပညာ၊ ပညာသင္ၾကား ေရးဆုိင္ရာနည္းပညာ၊ ကုန္ထုတ္ လုပ္မႈႏႇင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈဆုိင္ရာ နည္းပညာမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ နည္းပညာႏႇင့္ အရင္းအႏႇီးလုိအပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာရႇိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏႇင့္ ခ်ိတ္ဆက္၀န္ ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

Source: Weekly Eleven

Friday, January 15, 2010

Myanmar to construct artificial beach in northern state

English version of the news by Xinhua - Myanmar to construct artificial beach in northern state

YANGON, Jan. 7 (Xinhua) -- A private company -- Myanmar Nwe Winis making feasibility study on building an artificial beach in the country's northernmost Kachin state this year in cooperation with international enterprises, sources with the Myanmar company said on Thursday.

The project, which is first of its kind in the country, will involve investment by the New Zealand Trades Enterprise Limited (NZTE) and other business enterprises from Japan, Australia and China, the sources said.

The planned artificial beach project, which lies near the bank of Ayeyawaddy river, stands a short distance to the Lido highway road connecting India, Myanmar and China, it said,

There has been some famous natural beaches in the country, namely Chuang Tha and Ngwe Saung beaches in southwestern Ayeyawaddy division and Ngapali beach in western Rakhine State, attracting a large number of local and foreign visitors.

Meanwhile, all hotels in Ngwe Saung was reopened in October last year after being closed for non-tourism season when few visitors came.

To facilitate transport, an airport is being planned in Ngwe Saung which is 46 kilometers from Pathein, capital city of the division.

On completion of the airport project, a three-hour drive from Yangon to reach Ngwe Saung will be replaced by minutes' flight and the Ngwe Saung beach resort will become the second which is accessible by air after Ngapali.

Credit to Xinhua

Get travel news by email