Friday, July 29, 2011

ဧရာဝတီျမစ္ကို ထိခိုက္ေစေသာ လုပ္ငန္းမွန္သမွ် တားဆီးေပးရန္လိုၿပီ

ဧရာဝတီျမစ္ေရ ေလ်ာ့နည္းခ်ိန္တြင္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား၌ လမ္းေလွ်ာက္ျဖတ္ကူးႏုိင္သည္အထိ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ၄င္းကိုထိခိုက္ေစေသာ လုပ္ငန္းမွန္သမွ်ကို တားဆီးေပးရန္ လိုအပ္ေနၿပီဟု သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္တို႔ကဆုိသည္။ ဧရာဝတီျမစ္၏ ေရေဝေရလဲ ေဒသမ်ားတြင္ အဆမတန္သစ္ခုတ္လွဲမႈမ်ား၊ ေရႊအပါအဝင္ ဓါတ္သတၱဳမ်ား အလြန္အကၽြံ တူးေဖာ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အဓိကတိမ္ေကာလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမစ္ထဲတြင္ ေသာင္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာမႈႏွင့္အတူ ေရေၾကာင္းမ်ားေျပာင္းလဲလာျခင္း၊ ေရေၾကာင္းေျပာင္းလဲမႈ ပိုမိုခက္ခဲလာျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ ေရႀကီးျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ေႏြရာသီဆိုရင္ စစ္ကိုင္းရဲ႕တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ဧရာဝတီျမစ္ရဲ႕ ဟိုဘက္ကမ္း သည္ဘက္ကမ္း ေျခလွ်င္ျဖတ္ကူးလို႔ရေနၿပီ။ ေရက ဒူးဆစ္ေလာက္ပဲရွိမယ္။ ေနာက္ၿပီး စစ္ကိုင္းဝန္းက်င္မွာ ဧရာဝတီျမစ္ေရက အရမ္းနည္းေနတဲ့အတြက္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕အတြက္ ေရေပးေဝေရးကိုလည္း ထိခိုက္ေစတယ္ ဟု FREDA အသင္း၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးအုန္းက ေျပာသည္။ ယခုဧရာဝတီသည္ ယခင္ကဧရာဝတီႏွင့္ လံုးဝ ကြဲျပားျခားနားသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဗဒသေဘာ၊ လူမႈစီးပြားေရး၊ ေရအရင္းအျမစ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ကူးသန္းသြားလာေရးတို႔အျပင္ သမိုင္းယဥ္ေက်းမႈအျမင္တြင္လည္း လွပပ်ဳိမ်စ္စြာ စီးဆင္းႏုိင္ျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းေဘးမွာရွိတဲ့ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံေတြေၾကာင့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစတယ္။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ေပါ့။ ပညာရွင္ေတြနဲ႔တိုင္ပင္ၿပီး ဧရာဝတီကို အႏၲရာယ္ေပးႏုိင္တဲ့ဟာမ်ဳိးဆိုရင္ မလုပ္ၾကပါနဲ႔လို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္ ဟု ျမန္မာငွက္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအသင္းဥကၠ႒ ဦးစိုးညြန္႔က ေျပာျပခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ Popular News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
Source : Khit Lu Nge

Thursday, July 28, 2011

ခရီးသြားလုပ္ငန္း တိုးတက္မႈ၏ အဓိကအဟန္႔အတားမွာ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း မတည္ၿငိမ္မႈျဖစ္ေန

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အဓိကအဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္မွာ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း မတည္ၿငိမ္ျခင္း ျဖစ္ေနေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံတကာခရီးသြားမ်ား ၀င္ေရာက္မႈသည္ ႏွစ္ႏွစ္၀န္းက်င္ က်ဆင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွစတင္ကာ တုိးတက္ေသာအေနအထားသို႔ ဦးတည္လာခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္မူ ပိုမိုတုိးတက္ေသာ အေနအထားမ်ားကို ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား ႀကံဳေတြ႕လာခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌လည္း တုိးတက္မႈရွိေနကာ ယခုထက္ ပုိ၍ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္မွာမူ အဟန္႔အတားအခ်ဳိ႕ရွိေနသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ “အဓိက အဟန္႔အတားကေတာ့ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း မတည္ၿငိမ္တာပါပဲ။ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ေဒၚလာကို က်ပ္ ၁၀၀၀ ေလာက္တုန္းက ခရီးသြား ကားငွားခက က်ပ္ ၁၀ သိန္း ရွင္းရတယ္ ဆိုပါစို႔။ ကားခ ၁၀ သိန္းက်တာကို ရွင္းဖုိ႔ ေဒၚလာ ၈၀၀ ေလာက္လဲရတယ္။ အခုကေတာ့ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ လဲမွ ေငြရွစ္သိန္း ေလာက္ရတာ။ ဧည့္သည္ဘက္မွာ စရိတ္က ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ပုိေနတယ္” ဟု ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြားေဒသမ်ားတြင္ ကားငွားခမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း၊ ဟိုတယ္အခန္းခမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း၊ စားေသာက္စရိတ္မ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ခရီးစဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ယခင္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းေျခ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ ကြာျခားမႈ ရွိလာခဲ့သည္ဟု ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ထံမွ သိရွိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္မည့္ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားအား ခရီးစဥ္မ်ားကို အနည္းဆုံး ေျခာက္လ၀န္းက်င္ ႀကိဳတင္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္၍ သတ္မွတ္ေရာင္းခ်ၿပီးသား ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို အေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း၊ စတင္ေရာင္းခ်စဥ္ အခ်ိန္က ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ခရီးသြားလာေရာက္မည့္အခ်ိန္ ေငြလဲႏႈန္း ကြာျခားေနပါက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္တြင္ အ႐ႈံးေပၚမႈမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔ထုတ္ Bi Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

Source : Khit Lu Nge

ကမၻာ့ရွားပါး မ်ဳိးႏြယ္စာရင္း၀င္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ား၏ ရွင္သန္ေနထိုင္မႈပံုစံ ေျပာင္းလဲ

ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းအတြင္း ရွင္သန္ေပါက္ဖြားေသာ ကမၻာ့ရွားပါး မ်ဳိးႏြယ္စာရင္း၀င္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ား၏ ရွင္သန္ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲလာေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ လက္ေထာက္ဦးစီးမွဴး ဦးဟန္၀င္း (ပတ္၀န္းက်င္/မ်ဳိးသုဥ္းရွားပါး)၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ ယခင္က ဧရာ၀တီျမစ္၏ ျမစ္က်ဥ္းမ်ားတြင္ ေက်ာက္သားကမ္းပါး၊ ေရေအာက္က်ာက္ေဆာင္တို႔ႏွင့္ ေရစီးသန္မႈေၾကာင့္ လင္းပိုင္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာမႈမရွိေၾကာင္းသိရျပီး ယခုအခါ ဧရာ၀တီျမစ္က်ဥ္းမ်ားရွိ ျမင့္မားမတ္ေစာက္ေသာ ေက်ာက္သားကမ္းပါးယံမ်ားတြင္ ျမစ္အထက္ပိုင္းမွ ႏုန္းေျမပို႔ခ်မႈ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္သားဆန္မႈ နည္းပါးလာၿပီး ယခင္ ေက်ာက္စိုင္ ထူထပ္ေသာ ျမစ္က်ဥ္းမ်ားအတြင္း လင္းပိုင္မ်ား ျဖတ္သန္းေနထိုင္မႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဧရာ၀တီျမစ္ဖ်ားခံရာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ျမစ္အတြင္းမွ ေ႐ႊတူးယူေသာ ေရႊေဖာင္ ၃၀၀ ခန္႔ႏွင့္ျမစ္ အထက္ပိုင္းမ်ားတြင္ ေရႊတူးေဖာ္လုပ္ကိုင္မႈမ်ား တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုမ်ားျပားေနျပီး  အဆိုပါေရႊေဖာင္မ်ားသည္ ဧရာ၀တီျမစ္၏ ေရေ၀ေရလဲေဒသမ်ား၊ ျမစ္လက္တက္မ်ားႏွင့္ ေခ်ာင္းလက္တက္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ျမစ္ၾကမ္းျပင္မွျဖဳန္းမ်ားကို စက္အားျဖင့္ရယူကာ ေ႐ႊက်င္ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေျမစာခဲမ်ား၊ ျပဒါး၊ ဆိုက္ရာႏိုက္မ်ားကို ျမစ္အတြင္းသို႔ပင္ ျပန္လည္စြန္႔ပစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း၌ ထိုကဲ့သို႔ ေ႐ႊတူးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းသည္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ စက္ပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္ေရးေစ်းကြက္ႏွင့္ စားေသာက္ကုန္စည္ေစ်းကြက္တို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္တြင္ ျမစ္ေၾကာင္းတိမ္ေကာျခင္း၊ ျမစ္ေၾကာင္းေဂဟစနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္း၊ ကမ္းပါးၿပိဳျခင္း၊ စြန္႔ပစ္စၥည္းျဖစ္ေသာ မာက်ဴရီဆိုင္ရာႏိုက္ေၾကာင့္ ေရေနသတၱ၀ါမ်ားကို ေသေၾက ပ်က္စီးေစႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။


ျမစ္ေၾကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နဲ႔ အရင္ကလို ရွင္သန္ေနထိုင္ ႏုိင္ျခင္း မရွိေတာ့ဘူး။ မႏွစ္က ေရနည္းကာလမွာ လင္းပိုင္ ငါးေကာင္ေလာက္ ေသဆံုးခဲ့တယ္။ ျမစ္ေရနည္းပါးသြားတဲ့ အခ်ိန္မွာဆိုရင္ လင္းပိုင္ေတြက ျမစ္ညာ အထက္ဘက္ကိုတက္ၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ ၾကေပမယ့္ လူေတြေၾကာင့္ ျမစ္ေၾကာင္းပိတ္တာ၊ ေရျပင္ညစ္ညမ္း လာတာေတြေၾကာင့္ မ်ဳိးမပြားႏိုင္တာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္


ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္း ေျပာင္းလဲလာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရး တာ၀န္ခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဟန္၀င္းကတတိယျမစ္က်ဥ္းအထက္ပိုင္းမွာ အရင္က ေရစီးသန္ျပီး ၀ဲၾကမ္းၾကမ္း ႏွစ္ေနရာ၊ သံုးေနရာေလာက္ ေတြ႕ရေလ့ရွိတယ္။ အခုေတာ့ေသာင္ေတြ မ်ားလာတယ္။ ၀ဲၾကီးေတြ နည္းလာတယ္။ မလယ္ရြာေအာက္ဘက္ ေပေသာင္ေက်းရြာနားမွာဆို ျမစ္ေၾကာင္းအေနအထားက ကမ္းႏွစ္ခုထိစပ္လုနီးထိ ျဖစ္သြားတာ။ ျမစ္အထက္ပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ေရႊတူးေဖာ္တာေတြမ်ားလာျပီး ကမ္းပါးေတြ ျဖိဳခ်ပစ္တာမ်ဳိးေတြေၾကာင့္ ျမစ္ေၾကာင္းက တျဖည္းျဖည္း တိမ္လာတယ္။ ေနာက္ဆို ျမစ္ေၾကာင္းပိတ္တာမ်ဳိးေတြ ၾကံဳလာႏိုင္တယ္။ အခုေတာင္မွ ပထမျမစ္က်ဥ္း ေအာက္နားမွာ ျမစ္ေၾကာင္းက ေရလယ္မွာေတာင္ ေက်ာက္ပံုေတြ စုပံုေနၿပီ။ ေရႊကူၿမိဳ႕နားမွာဆို  ျမစ္ေရအေရာင္က ေရႊတူးတဲ့ေမ်ာေတြရဲ႕ စြန္႔ပစ္ေရေတြေၾကာင့္ ေျမနီေရာင္ျဖစ္ေနတယ္ဟု ဆိုသည္။
မဲေခါင္ျမစ္မွာေနထိုင္တဲ့ ေရခ်ဳိလင္းပိုင္ေတြဟာ ျမစ္ေၾကာင္းက်ပ္တာ၊ ေရေအာက္ ေက်ာက္ေဆာင္ေတြ ထူထပ္တာေၾကာင့္ ကူးခပ္ရွင္သန္ရတာ မလြတ္လပ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မ်ဳိးသုဥ္းအႏၲရာယ္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါတယ္။ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ေတြကေတာ့ ျမစ္ေၾကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နဲ႕ အရင္ကလို ရွင္သန္ေနထိုင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေတာ့ဘူး။ မႏွစ္ကရနည္းကာလမွာ လင္းပိုင္ငါးေကာင္ေလာက္ ေသဆံုးခဲ့တယ္။ ျမစ္ေရနည္းပါးသြားတဲ့အခ်ိန္မွာဆိုရင္ လင္းပိုင္ေတြက ျမစ္ညာအထက္ ဘက္ကိုတက္ျပီး ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ၾကေပမယ့္ လူေတြေၾကာင့္ ျမစ္ေၾကာင္းပိတ္တာ၊ ေရျပင္ညစ္ညမ္းလာတာ ေတြေၾကာင့္ မ်ဳိးမပြားႏိုင္တာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ဟု ေလ့လာသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ျမစ္က်ဥ္းမ်ား၌ ဆင္ဘိုရြာအနီးမွ စတင္ေသာ ပထမျမစ္က်ဥ္းမွာသာ မိုင္းႀကီးရြာအနီးထိ ရွည္လ်ားျပီး ပထမျမစ္က်ဥ္း၏ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ျမစ္ေၾကာင္းအက်ယ္ ေပ ၁၆၀ ခန္႔သာရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ဗန္းေမာ္ႏွင့္ ေရႊကူေဒသရွိ ဒုတိယျမစ္က်ဥ္းမွာ ၁၄ မိုင္ခန္႔ရွည္လ်ားျပီး ပထမျမစ္က်ဥ္းထက္ ျမစ္ျပင္က်ယ္ျပန္႔ေသးသည္။ မလယ္ရြာအလြန္မွ သပိတ္က်င္း ေအာက္ဘက္ ေက်ာက္ေျမာင္းအထိ မိုင္ ၄၀ ခန္႔ရွည္လ်ားေသာ တတိယျမစ္က်ဥ္းတြင္ ကမ္းပါးျမင့္ေက်ာက္ ေတာင္မ်ားႏွင့္ ေရစီးသန္မႈအရ ေရယာဥ္မ်ား ခက္ခဲစြာ ျဖတ္သန္းၾကရသည္။ အဆိုပါျမစ္က်ဥ္းမ်ားတြင္ ႏုန္းေျမပို႔ခ်မႈေၾကာင့္ ေက်ာက္သားကမ္းပါးမ်ား၏ ေက်ာက္သားဆန္မႈ ေလ်ာ့က်လာျပီး ေက်ာက္သားေက်ာက္စိုင္ထူထပ္ေသာ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ားတြင္ ရွင္သန္ေနထိုင္မႈမရွိေသာ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ားကို အဆိုပါျမစ္က်ဥ္း ေနရာမ်ား၌ ေတြ႕ရွိလာရေၾကာင္း ေဒသခံေရလုပ္သားမ်ားထံမွ သိရသည္။

လင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရး ဧရိယာအတြင္းမွာ မႏွစ္က လင္းပိုင္ေကာင္ေရေလးေကာင္ ေသဆံုးခဲ့ေပမယ့္ ဒီႏွစ္ ေကာင္ေရပိုၿပီးတိုးလာတာ ေတြ႕ရတယ္။ ခုလို ေကာင္ေရမ်ားလာတာက လင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမအတြင္းမွာေပါက္ဖြားတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္သလို ျမစ္အထက္ပိုင္းက လင္းပိုင္ေတြ ဆင္းလာတာ လို႔လည္း ယူဆရတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ျမစ္က်ဥ္းေတြကိုျဖတ္ျပီး သြားလာေနထိုင္မႈေတြ ေတြ႕လာရတာေၾကာင့္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ေတြရဲ႕ ေနထိုင္ရွင္သန္မႈေတြ ေျပာင္းလဲလာတာ ေတြ႕ရတယ္။ ေရခ်ဳိလင္းပိုင္ေတြက ေက်ာက္သားဆန္တဲ့ ေရေအာက္ေက်ာက္စိုင္ေတြၾကားမွာ ကူးခတ္သြားလာတာ ေတြ႕ရေလ့မရွိဘူးဟု ဦးဟန္၀င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဧရာ၀တီျမစ္ရဲ႕ ျမစ္ဖ်ားပိုင္းျဖစ္တဲ့ ေမချမစ္၊ မလိချမစ္နဲ႔ တျခားေခ်ာင္းလက္တက္ေတြမွာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က စၿပီး ျမစ္အတြင္းမွာ ေရႊတူးတဲ့လုပ္ငန္းေတြ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမ်ားလာတာတြ႕ရတယ္။ ဒီလိုလုပ္ကိုင္တဲ့ေနရာမွာ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံကျမစ္ထဲမွာတင္ ေရႊတူးေ႐ႊက်င္လုပ္ႏိုင္တဲ့ ေရႊေဖာင္ေတြကို သြင္းယူလာခဲ့တယ္။ အဲဒီေရႊေဖာင္ေတြကို ေဒသခံေတြက ကုန္းကလံုးလို႔ေခၚတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ျမစ္ထဲမွာတစ္ေနကုန္ ကုန္းကလံုး၊ ကုန္းကလံုးလို႔ ျမည္ေနလို႔ ထြက္တဲ့အသံကို စြဲၿပီးေခၚတာပါ။ အခုဆိုရင္ ျမစ္ညာပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ အဲဒီလိုေရႊေဖာင္ေတြ ၃၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ကို ရွိေနပါၿပီ။ ဧရာ၀တီျမစ္ဖ်ားခံရာအရပ္ကိုထိရင္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လည္း ထိမွာပါ”ဟု ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွ ေဒသခံတစ္ဦးကေျပာသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္သည္ ဟိမ၀ႏၲာအရပ္မွ ျမစ္ဖ်ားခံ စီးဆင္းလာေသာ မလိချမစ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္မွ ျမစ္ဖ်ားခံ စီးဆင္းလာေသာ ေမချမစ္တို႔ ေပါင္းဆံု၍ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ျမစ္အရွည္ ၁၂၃၀ မိုင္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျမစ္အေရွ႕ဘက္ကမ္းတြင္ ဗန္းေမာ္၊ မႏၲေလး စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၁ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္ ျမစ္ၾကီးနား၊ စစ္ကိုင္းစသည့္ ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ျဖတ္သန္းကာ ကပၸလီပင္လယ္ အတြင္းသို႔စီး၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ဳိးစိတ္ကို  Orcaella Brevirostris ဟု အမည္ေပးထားၿပီး ေယဘုယ်အား Irrawaddy Dolphin ဟု အမည္ေပးထားသည္။ လကၡဏာအသြင္အျပင္အားျဖင့္ ေက်ာဘက္ပုိင္းတြင္ မီးခိုးေရာင္ (သို႔မဟုတ္) အျပာေရာင္သန္းသည့္မီးခိုးေရာင္ရွိၿပီး ၀မ္းဗိုက္ပိုင္းသည္ ျဖဴေဖ်ာ့ေသာ မီးခိုးေရာင္ျဖစ္သည္။ ခႏၶာကိုယ္သည္ ေတာ္ပီဒုိသဏၭာန္ရွည္ေမ်ာေမ်ာႏွင့္ ဦးေခါင္းသည္ ဖရဲသီးကဲ့သို႔လံုး၀န္းမႈရွိသည္။ ေမြးဖြားၿပီးစကာလတြင္ ခႏၶာကိုယ္အလ်ား ၁ မီတာအရွည္ခန္႔ႏွင့္ အေလးခ်ိန္ ၁၂ ကီလို၊ အရြယ္ေရာက္အေကာင္မ်ားသည္ အလ်ား ၂ မီတာမွ ၂ ဒႆမ ၇၅ မီတာႏွင့္ အေလးခ်ိန္ ၁၅၀ ကီလုိအထိရွိႏိုင္သည္။ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း ဧရာ၀တီလင္းပိုင္တို႔ က်က္စားေနထိုင္ေလ့ ရွိေသာေနရာမ်ားမွာ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕အၾကားရွိ ျမစ္အပိုင္းအတြင္းတြင္ ျဖန္႔ၾကက္သြားလာ ေပါက္ဖြားရွင္သန္လ်က္ရွိသည္ဟု ေလ့လာမႈမ်ားအရသိရၿပီး ေရေနႏို႔တိုက္သတၱ၀ါတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေရး နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာတစ္ရပ္ကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္ သားငွက္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (WCS) တို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

Source : News-Eleven

Monday, July 25, 2011

မဲေခါင္ ခရီးသြားပြဲေတာ္ ပုဂံတြင္က်င္းပမည္

မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသ (GMS) စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔သည္ GMS ခရီးသြားလာေရး ပြဲေတာ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္း၌ ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပဖြယ္ရွိေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း အသိုင္းအဝိုင္းက ေျပာသည္ဟု ဆင္ဟြာ သတင္းတပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ပထမ သံုးလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေသာ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္ ၁၀၆၇၉၅ ရွိၿပီး ၂၀၁၀ ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ပန္သည္လည္း ဂ်ပန္မွ ခရီးသြားမ်ား ျမန္မာသို႔ ပိုမိုလည္ပတ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပည္တြင္း သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

Source : Irrawaddy

Sunday, July 24, 2011

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တိရစၦာန္ႏွင့္ အပင္မ်ဳိးစိတ္ ၂၀၀ ၀န္းက်င္ မ်ဳိးသုဥ္းမည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေန

သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးျခင္း၊ အလြန္အကြၽံဖမ္းဆီးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ ျခင္းစသည္ တို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တိရစၦာန္ႏွင့္ အပင္မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ၂၀၀ ၀န္းက်င္မွာ မ်ဳိးသုဥ္းမည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲစုံလင္ မ်ားျပားေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၿပီး ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားစြာ၊ အပင္မ်ဳိးစိတ္မ်ားစြာ တည္ရွိေနသည္။ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲ မ်ားတြင္ အပင္မ်ဳိးစိတ္ ၁၁၈၀၀၊ ႀကိမ္မ်ဳိးစိတ္ ၃၇ မ်ဳိး၊ ၀ါးမ်ဳိးစိတ္ ၇၀၊ ေဆးဘက္၀င္အပင္မ်ား ၈၄၁ မ်ဳိး၊ ႏို႔တိုက္သတၱ၀ါမ်ား ၂၅၁ မ်ဳိး၊ တြားသြားသတၱ၀ါမ်ား ၂၇၂ မ်ဳိး၊ ကုန္းေနေရေနသတၱ၀ါ ၈၂ မ်ဳိး၊ ငွက္ မ်ဳိးစိတ္ ၁၀၅၆ မ်ဳိး၊ ပင္လယ္ငါး ၄၆၅ မ်ဳိး တို႔ရွိေနသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ သဘာ၀အေနအထား ေကာင္းမြန္တဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ မ်ဳိးစိတ္မ်ားစြာလည္း က်က္စားေနထိုင္ၾကတယ္။ ငွက္မ်ဳိးစိတ္၊ အပင္မ်ဳိး စိတ္အမ်ားအျပား ေတြ႕ႏုိင္တယ္”ဟု European Union မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
ယခုအခါတြင္ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕မွာ မ်ဳိးသုဥ္းမည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီး ေနထိုင္ရာ စားက်က္ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း၊ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုဖမ္းဆီးထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပင္ပမွ မ်ဳိးစိတ္သစ္ ေရာက္ရွိျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ အနည္က်ျခင္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ ျခင္းတုိ႔သည္ ယင္းအႏၲရာယ္ကို ၾကံဳ ေတြ႕ေစလာသည့္ အေၾကာင္းအရင္း မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ယင္းသို႔ မ်ဳိးသုဥ္းမည့္အႏၲရာယ္ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားတြင္ ႏုိ႔တိုက္သတၱ၀ါမ်ဳိးစိတ္ ၃၉ မ်ဳိး၊ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ ၄၅ မ်ဳိး၊ တြားသြား သတၱ၀ါ ၂၁ မ်ဳိး၊ ငါးမ်ဳိးစိတ္ ၅၈ မ်ဳိး၊ အပင္မ်ဳိးစိတ္ ၃၈ မ်ဳိး ပါ၀င္ေနသည္။
“အလြန္အကြၽံ ထုတ္လုပ္သုံးစြဲတာကလည္း မ်ဳိးသုဥ္းမႈအႏၲရာယ္ ကို ၾကံဳေတြ႕လာေစတယ္။ တစ္ခ်က္ကေတာ့ အသိပညာ နည္းတာေပါ့။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ဆင္းရဲတာေပါ့။ ဆင္းရဲတဲ့အခါမွာ တျခားဘာ မွ မစဥ္းစားႏုိင္ပါဘူး။ စီးပြားေရး သမားေတြကေတာ့ ၀ိသမေလာဘ တစ္ခုတည္းေၾကာင့္လုပ္တာ။ ေဒသခံ ေတြလို ဆင္းရဲတယ္ဆိုတာေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူး။ သတၱဳရွာတယ္။ သစ္ေတာေတြ ျပဳန္းကုန္တယ္။ တိရစၦာန္ ေတြ နယ္စပ္ကေန ပို႔တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္နယ္စပ္ ႏွစ္ခုရွိတယ္။ ထိုင္းကိုေတာ့ အိမ္ေမြး တိရစၦာန္အေနနဲ႔ သြားတာမ်ားတယ္။ တ႐ုတ္ကေတာ့ ေတာထြက္အမ်ားစု ကို အားေဆးအတြက္ သုံးတာ။ နယ္စပ္မွာ စစ္ေဆးတယ္ဆိုေပမယ့္ နယ္စပ္က အရွည္ႀကီး။ ေတာထဲက သစ္ခြေျခာက္ေတြ၊ ေမ်ာက္ေတြ၊ လိပ္ေတြ၊ ေျမြေတြ၊ ေတာက္တဲ့ေတြနဲ႔ တျခားရွိသမွ် ပုိ႔ေနတာပါ”ဟု ျမန္မာငွက္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အသင္းမွ ဥကၠ႒ ဦးစိုးညြန္႔ က ေျပာ ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိး ကြဲမ်ားအနက္ ရွားပါးလာေသာ မ်ဳိးစိတ္မ်ားတြင္ မ်ဳိးသုဥ္းလုနီးပါး အေျခအေနရွိ အပင္ႏွင့္ သတၱ၀ါ ၃၅ မ်ဳိး၊ မ်ဳိးသုဥ္းမႈအႏၲရာယ္ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေန ရေသာ အပင္ႏွင့္သတၱ၀ါ ၅၁ မ်ဳိး၊  မ်ဳိးသုဥ္းမႈအႏၲရာယ္ႏွင့္ ၾကံဳရမည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္ေသာ အပင္ႏွင့္သတၱ၀ါမ်ဳိးစိတ္ ၁၁၅ မ်ဳိးတို႔ ပါ၀င္ေနသည္။ “နယ္စပ္မွာ လိပ္ေတြ ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီးမိတယ္။ မူဆယ္နယ္ စပ္မွာ ဖမ္းမိတာ သူ႔ရဲ႕ မူရင္းေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ျပန္ပို႔ရတယ္။ ရခိုင္ ျပည္နယ္မွ မဟုတ္ရင္ မေနႏုိင္ဘူး” ဟု ဇီ၀မ်ဳိစုံမ်ဳိးကြဲႏွင့္ သဘာ၀ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (BANCA) မွ Executive Committee Member ဦးတင့္ထြန္းက ေျပာ ၾကားသည္။

Source : News-Eleven

Thursday, July 21, 2011

လာမည့္ ခရီးသြားရာသီတြင္ ဟိုတယ္အခန္းခ ႏႈန္းထားမ်ား အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ရန္ ဟိုတယ္အခ်ဳိ႕စီစဥ္

 ခရီးစဥ္ေဒသ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခ

လာမည့္ ေအာက္တိုဘာ လဆန္းပိုင္း ပြင့္လင္းကာလတြင္ စတင္မည့္ ခရီးသြားရာသီ၌ ဟိုတယ္အခန္းခ ႏႈန္းထားမ်ား အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားရွိ ဟိုတယ္အခ်ဳိ႕ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ယင္းသို႔ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ျခင္းသည္ လတ္တေလာ အေနအထား၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တိုးတက္လာေနျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ေငြလဲႏႈန္း က်ဆင္းမႈႏွင့္လည္း ပတ္သက္မႈ ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဓိကခရီးစဥ္ ေဒသမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ပုဂံ၊ အင္းေလး၊ ငပလီ၊ ေငြေဆာင္၊ ေခ်ာင္းသာစသည္တို႔ ရွိေနၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကမ္းေျခေဒသမ်ား၌ ဟိုတယ္အမ်ားစု လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ရပ္နားထားကာ အျခားေသာခရီး စဥ္ေဒသမ်ားတြင္မူ ပုံမွန္လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈရွိေနၾကသည္။

“ဟိုတယ္တခ်ဳိ႕ေတာ့ လာမယ့္ ပြင့္လင္းရာသီမွာ ေစ်းႏႈန္း ေျပာင္းလဲႏုိင္တယ္။ ဒါကေတာ့ ေငြလဲႏႈန္း ေၾကာင့္လို႔ ေျပာလို႔ရတာလည္း တစ္ပုိင္းရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ပုိင္းကေတာ့ ေစ်းကြက္တက္လာတာေပါ့။

အဓိကကေတာ့ ေစ်းကြက္ေပၚမူတည္ေနတာ”ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္ပရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ဟိုတယ္တစ္ခုမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။

ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ား အၾကားတြင္ ခရီးသြားရာသီ အလိုက္၊ သတ္မွတ္ကာလအလိုက္ သေဘာတူညီမႈ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကၿပီး ယခုအခါတြင္မူ လာမည့္ခရီးသြား ရာသီအတြက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ သတ္မွတ္ၿပီးၾကၿပီ ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

“ခရီးသြားကုမၸဏီေတြနဲ႔ ဟိုတယ္ေတြၾကားမွာ သေဘာတူညီမႈနဲ႔ ေစ်း ႏႈန္းသတ္မွတ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကတာ ကေတာ့ ကာလအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕က ေျခာက္လခ်ဳပ္ၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕က တစ္ႏွစ္ခ်ဳပ္ၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ က Calendar year  နဲ႔ သြားတာရွိတယ္၊ ခရီးသြားရာသီနဲ႔ သြားတာလည္း ရွိတယ္”ဟု ျပည္ပရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ဟိုတယ္ တစ္ခုမွ တာ၀န္ရွိသူက ဆက္လက္ ေျပာျပသည္။

“ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ကြၽန္မတို႔ဟိုတယ္ေတြၾကားမွာ ေစ်းႏႈန္းက ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ၊ ဒီဇင္ဘာ လေလာက္ကတည္းက သတ္မွတ္ၿပီးသား။ အဲဒီအေပၚမွာေတာ့ ထပ္ၿပီး ေျပာင္းဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ကိုယ္ သေဘာတူညီထားၿပီးသား ျဖစ္တဲ့ အတြက္ မေျပာင္းလဲပါဘူး”ဟု ပုဂံ၊ ေငြေဆာင္တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ဟိုတယ္မ်ား၏ ေစ်းကြက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူက ဆိုပါသည္။

“ပြင့္လင္းရာသီမွာေတာ့ ဟုိတယ္တခ်ဳိ႕ ေစ်းအေျပာင္းအလဲ လုပ္ႏုိင္တယ္။ သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းေတြေတာ့ ထြက္ၿပီးသား ျဖစ္တဲ့အတြက္ မေျပာင္းႏုိင္ဘူး။ မိမိအစီအစဥ္နဲ႔ လာတဲ့ ခရီးသြားေတြဆိုရင္ေတာ့ အခန္းခ ေစ်းေျပာင္းႏိုင္တာေပါ့။ ေငြေဆာင္ အေနနဲ႔ေျပာရရင္ေတာ့ မိုးရာသီမွာ ေစ်းေလွ်ာ့ထားခဲ့တယ္။ ပြင့့္လင္းရာသီ ျပန္စရင္ေတာ့ ပုံမွန္ေစ်းကုိ ျပန္ေရာက္မွာပါ”ဟု ေငြေဆာင္ကမ္းေျခ  ရွိ Emerald Sea ဟိုတယ္မွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးေက်ာ္ထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းအထိ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္ႏွင့္တည္းခိုခန္း ေပါင္း ၆၉၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Source : News-Eleven

Wednesday, July 20, 2011

 ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလိုင္း အမ်ားစု Airport Tax ကိုေလဆိပ္ Check-in ေကာင္တာတြင္ ေကာက္ခံလ်က္ရွိ ၊အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေပးေဆာင္မႈကိုလက္ခံၿပီး က်ပ္ ၉၀၀၀ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ပ်ံသန္းေနေသာ ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းလိုင္း အမ်ားစု Airport Tax  ကို အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေလဆိပ္ Check-in  ေကာင္တာတြင္ ေကာက္ခံ လ်က္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းလိုင္း အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ စံုစမ္းသိရသည္။
ျပည္ပထြက္ခြာႏိုင္ငံသားမ်ား ေပးေဆာင္ရသည့္ Airport Tax  ကို ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွ စကာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ သို႔ တိုးျမႇင့္ၿပီး ေလယာဥ္လက္မွတ္အတြင္း တစ္ပါတည္း ေကာက္ခံရန္ သတ္မွတ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ေလေၾကာင္းလိုင္းအမ်ားစုမွာ ဃ့နခု-ငည ေကာင္ တာတြင္ လက္ခံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

“ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ေကာက္ မွာကို ဇြန္လကုန္ခါနီးမွ သိရတဲ့အ တြက္ ခ်က္ခ်င္းႀကီး ေလယာဥ္လက္ မွတ္ထဲ ထည့္ေကာက္ဖို႔ဆိုတာအ ဆင္မေျပႏိုင္ပါဘူး။ ကိုယ့္လူမ်ဳိးေတြ က နီးမွ ကပ္၀ယ္ေလ့ရွိတဲ့အတြက္ ျမန္မာလူမ်ဳိးအသြားမ်ားတဲ့ ခရီးစဥ္ ေတြဆိုရင္ေတာ့ လက္မွတ္ထဲမွာ ခ်က္ခ်င္းထည့္ေကာက္ဖို႔အဆင္ေျပ ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႀကိဳတင္၀ယ္ ယူထားတဲ့သူေတြကေတာ့ဘယ္လိုမွ အဆင္မေျပႏိုင္ဘူး။ တစ္ႏွစ္အတြင္း သြားႏိုင္တဲ့ လက္မွတ္လည္းရွိတာ ကိုး။ ဒီေတာ့တခ်ဳိ႕ကို လက္မွတ္ထဲ မွာထည့္ေကာက္ၿပီး တခ်ဳိ႕ကိုေတာ့ ေလေၾကာင္းလိုင္းအသီးသီးရဲ႕ ဃ့နခု-ငည ေကာင္တာမွာ ေကာက္ရ တဲ့အေနအထားရွိတယ္”ဟု ႏိုင္ငံ တကာေလေၾကာင္းလိုင္းတစ္ခုမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

Airport Tax  ကို ေလယာဥ္လက္မွတ္အတြင္း ထည့္သြင္းေကာက္ခံႏိုင္မႈ၌ အခ်ဳိ႕ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား မွာ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အထိ လက္ခံႏိုင္ၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ လံုး၀ မေကာက္ခံႏိုင္ေသးသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“တခ်ဳိ႕ ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ မွာ ၃၀ နဲ႔ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ကေန တစ္ပါတည္း ေကာက္ေနေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ထည့္ေကာက္ဖို႔ လတ္တေလာ အဆင္မေျပႏိုင္ေသးဘူး လို႔သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အားလံုးေတာ့ လက္မွတ္ထဲ ေကာက္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေနၾကပါတယ္”ဟု ရန္ကုန္ေလဆိပ္ႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

Airport Tax ေကာက္ခံရာတြင္ အခ်ဳိ႕ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားမွာ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ေပးေဆာင္ျခင္းကိုသာ လက္ခံၿပီး အခ်ဳိ႕မွာမူ ခရီးသည္မ်ား အဆင္ေျပေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေပးေဆာင္ျခင္းကို လက္ခံေပးေၾကာင္း သိရသည္။
“တခ်ဳိ႕ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ ကေတာ့ Airport Tax  ကို FEC ၊ ေဒၚလာနဲ႔ပဲ လက္ခံပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း ခရီးသည္အဆင္ေျပေအာင္ ျမန္မာေငြနဲ႔ လက္ခံပါတယ္။ တစ္ခုရွိတာက တရား၀င္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဒီလိုလက္ခံေပးရတာ အခက္အခဲရွိပါတယ္။ ဒီေန႔ေပါက္ေစ်းနဲ႔ လက္ခံလိုက္ၿပီး တစ္ပတ္ေလာက္ၾကာမွစုၿပီး ျပန္လဲရေတာ့ အဲဒီေန႔မွာ ေစ်းကတစ္မ်ဳိး ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္”ဟု ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး ကထပ္မံေျပာျပခဲ့သည္။

Source : News-Eleven

Tuesday, July 19, 2011

ဗီဇာ အခက္အခဲ ေႀကာင့္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ အေရာင္း က်ဆင္း

မေလးရွားျပည္၀င္ခြင့္ ဗီဇာမ်ား တင္းက်ပ္ လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ တြင္းေလယာဥ္ လက္မွတ္ေရာင္းကုမၸ ဏီမ်ား သိသိသာသာ အေရာင္းက် ဆင္းသြားေၾကာင္း ခရီးသြား လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ သိရသည္။
ျပည္ပသုိ႔ သြားေရာက္သူနည္း ေသာကာလျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ထြက္ခြာမည့္ေလယာဥ္မ်ားမွာ ခရီး သည္ ခံုအျပည့္ရရွိေရးအတြက္ ပ႐ုိ မုိးရွင္းအေနျဖင့္ လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္း မ်ားကုိ ခရီးစဥ္အလိုက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၀ မွ ၇၀ ခန္႔အထိ ေလွ်ာ့ ခ် ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေလယာဥ္ခံုျပည့္ ထြက္ႏုိင္ဖို႔ကုိ လက္မွတ္ေတြ ေစ်း ေလွ်ာ့ေရာင္းေနရတယ္။ အဆုိးဆံုး က မေလးကုိသြားတဲ့သူက သိသိသာ သာ နည္းသြားတယ္။ အရင္တုန္းက ဆုိရင္ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရးေအ ဂ်င္စီကေန ပုိ႔တဲ့သူေတြမ်ားလြန္းလို႔ ေလယာဥ္စင္းလံုးငွားၿပီး ပို႔ေပးရ တယ္။ အခုဆုိရင္ ခရီးသည္မရွိသ ေလာက္ျဖစ္ေနၿပီ။ အဓိကျဖစ္ရတာ ေတာ့ ဗီဇာထုတ္ေပးတာ ၾကပ္လို႔ပဲ” ဟု Than Than Travel မွ တာ၀န္ ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ခရီးသြားမ်ားကုိ ဆဲြေဆာင္ သည့္အေနျဖင့္ MAI, Thai Airway, Silk Air, Bangkok Airway လိုင္းမ်ား အျပင္ ေလေၾကာင္းလိုင္း အားလံုးနီးပါး ပ႐ုိမုိးရွင္းကာလကုိ ၾသဂုတ္လကုန္အထိ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ် ေရာင္းခ် လ်က္ရွိေသာ္ လည္း ရန္ကုန္-ကြာလာလမ္ပူ ခရီး စဥ္မွာ လိုက္ပါစီးနင္းမည့္သူ အလြန္ နည္းပါးေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။
“အခုဆုိရင္ မေလးကုိသြားမယ့္ ခရီးသည္က ေတာ္ေတာ္ေလးနည္း ေနတယ္။ ေမလကစၿပီး လက္မွတ္ အေရာင္းေတြ က်သြားတယ္။ အခု လက္မွတ္ေတြ ပ႐ုိမိုးရွင္းနဲ႔ေရာင္းလို႔ နည္းနည္းပါးပါး ေရာင္းရတယ္။ အ လုပ္သမားေတြ ပုိ႔ေပးတဲ့ေအးဂ်င့္ ေတြကလည္း ၀ယ္တာမရွိေတာ့ဘူး။ အဓိကကေတာ့ ဗီဇာအခက္အခဲ ေၾကာင့္ပါပဲ”ဟု Nice Fare Travel Co., Ltd မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ တရားမ ၀င္ေနထုိင္သူမ်ားအား တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိၿပီး အလုပ္သမားအသစ္ ေခၚယူမႈအား ေခတၱဆုိင္းငံ့ထားေၾကာင္း ျပည္ပ အလုပ္အကုိင္ အသုိင္းအ၀ုိင္းက ေျပာသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပသုိ႔ထြက္ခြာ ရာတြင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ မႈမွာအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး အပန္းေျဖ ခရီးသြားျခင္းမ်ား၊ က်န္းမာေရး အတြက္ ေဆး၀ါးကုသမႈခံယူရန္ သြားလာမႈမ်ား စသည့္အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သြားလာ လ်က္ရွိသည္။
 Source : The Myanmar Post

Sunday, July 17, 2011

မိုးလယ္ကာလ ေရာက္ရႇိေသာ္လည္း အင္းေလးေဒသသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္သည္ လာေရာက္မႈ ယခင္ႏႇစ္ထက္ ပိုမို

မိုးလယ္ကာလ ေရာက္ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ရႇမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း အင္းေလးေဒသသို႔ ႏုိင္ငံျခားသားဧည့္သည္ လာေရာက္မႈမႇာ ယခင္ႏႇစ္ထက္ ပိုမိုေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းရႇင္မ်ားထံမႇ သိရသည္။

''မိုးလယ္ကာလ ေရာက္ၿပီ ဆိုေပမယ့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြား ဧည့္သည္ အသြားအလာ မပ်က္ပါဘူး။ မိုးတြင္း သံုးလေလာက္ေတာ့ နည္းနည္း ေလ်ာ့သြားတာေပါ့။ အရင္ႏႇစ္ထက္စာရင္ ဒီႏႇစ္မႇာ ပိုလာပါေသးတယ္။ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕ေပၚနဲ႔ အင္းေလး ေဖာင္ေတာ္ဦး ဘုရား၊ နန္းပန္ အလုိေတာ္ေပါက္၊ အင္းတိမ္ စတဲ့ အင္းေလးေဒသ ေက်းရြာေတြမႇာ ၀ါ၀င္ခါနီးနဲ႔ ၀ါတြင္းကာလေတြမႇာ က်င္းပ ျပဳလုပ္တတ္တဲ့ သံဃာအပါး သံုးေထာင္၊ ေလးေထာင္ေလာက္ ရႇိတဲ့ အင္းေလး႐ိုးရာ စာျပန္ပြဲ၊ ၀ါဆိုသကၤန္း ကပ္လႇဴပြဲ၊ ဆြမ္းေလာင္းပြဲ၊ ပ႒ာန္းပူေဇာ္ပြဲ၊ စာေရးတံပြဲေတြကိုလည္း ႏုိင္ငံျခားသားေတြ စိတ္၀င္စားတာ ေတြ႔ရတယ္''ဟု ဘုရားေဂါပက တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခင္ႏႇစ္ ဇြန္လတြင္ ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္သည္ ၁၀၅၆ ဦး လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ယခုႏႇစ္ ဇြန္လတြင္ ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္သည္ ၁၂၂၆ ဦး လာေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ဟိုတယ္/ခရီး တာ၀န္ရႇိသူမ်ားထံမႇ သိရႇိရသည္။

Source : News-Eleven

Friday, July 15, 2011

ငလ်င္ဒဏ္သင့္ တာေလေဒသရွိ ေတာင္တန္းမ်ား၌ ေက်ာက္အက္ေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ ေတာင္ျပိဳက်မႈမ်ား ေတြ႔ၾကံဳရႏုိင္၍ ပညာရွင္မ်ား သတိေပးထား

တာေလေဒသ ေတာင္ေၾကာမ်ား၌ ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ား ကြင္းဆင္း ေလ့လာေနစဥ္

တာေလ ငလ်င္ဒဏ္သင့္ ေဒသရွိ ေတာင္တန္းမ်ား၌ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔က လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ အင္အားျပင္းငလ်င္ေၾကာင့္ ေက်ာက္အက္ေၾကာင္းႏွင့္ ေျမျပင္အက္ေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သျဖင့္ ႐ုတ္တရက္ ေတာင္ၿပိဳက်မႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္ေၾကာင္း တာေလေဒသသို႔ သြားေရာက္ ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ငလ်င္ေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရသည္။

အလားတူ ေတာင္တန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေျမျပင္အက္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေက်ာက္အက္ေၾကာင္းမ်ားအတြင္းသို႔ မိုးေရစီး၀င္မႈႏွင့္အတူ ေတာင္ေစာင္းေျမထု၏ အေလးခ်ိန္ေၾကာင့္ ေတာင္ၿပိဳျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႕လာႏိုင္ရာ အဆိုပါ ေတာင္ၿပိဳႏုိင္သည့္ ေနရာေဒသႏွင့္ အနီး၀န္းက်င္တြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းႏွင့္ ေတာင္ယာလုပ္ကိုင္ စားေသာက္ျခင္းမျပဳရန္ ပညာရွင္မ်ားက သတိေပးထားေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။
“တာေလေဒသက ေတာင္တန္းေတြမွာ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ေက်ာက္အက္ေၾကာင္းေတြ၊ ေျမျပင္အက္ေၾကာင္းေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့တာကို တုိင္းတာသိရွိခဲ့ရတယ္။ အဲဒီ အက္ေၾကာင္းေတြကေန ႐ုတ္တရက္ေတာင္ၿပိဳတာေတြ ၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္တယ္။ ဒီေတာ့ အဲဒီေဒသ၀န္းက်င္မွာ အေျခခ်ေနထုိင္တာေတြ မျပဳဖို႔ သတိေပးထားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေတာင္ယာလုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေနတဲ့ ေဒသခံေတြကိုလည္း တတ္ႏုိင္ရင္ ဒီေနရာမွာ မလုပ္ၾကဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သတိေပး ခဲ့ပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံေျမငလ်င္ ေကာ္မတီမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးသူရ ထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အလားတူ တာေလ-မိုင္းလင္း ေဒသကို အုပ္မိုးထားေသာ ေတာင္တန္းမ်ားတြင္ ေက်ာက္အက္ေၾကာင္းႀကီးမ်ား၊ အေပၚယံေျမၿပိဳဆင္းမႈ မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။
“ကြၽန္ေတာ္တို႔က မုိင္းလင္းရဲ႕ ေျမာက္ဘက္ ၇ မုိင္ေလာက္ေ၀းတဲ့ လြိဳင္ေစာင္ ေတာင္းေတာင္ကဆိုရင္ ေတာ္လဲသံေတြ ၾကားရတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒုန္း၊ ဒုန္းဆိုတဲ့ အသံေတြလည္း မၾကာခဏၾကားရတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီေတာင္မွာလည္း အက္ေၾကာင္းႀကီးေတြ ျဖစ္ေနေတာ့ ေတာင္ၿပိဳမွာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္”ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။
အလားတူ တာေလ-မုိင္းလင္း ေဒသရွိ ၅၃၁၆ ေပအျမင့္ရွိ လြိဳင္ေတာ္ခမ္းေတာင့္ ေတာင္ေၾကာမ်ားတြင္လည္း ေက်ာက္အက္ေၾကာင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ အေပၚယံ ေျမၿပိဳဆင္းမႈမ်ားကို ေတြ႕ရေၾကာင္း သိရသည္။

“တာေလ-မုိင္းလင္းေဒသက ေတာင္ေတြမွာ ေတာင္ၿပိဳက်မႈေတြ ၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္တယ္ ဆိုတာကိုေဒသခံေတြ ကို သတိေပးခဲ့သလို သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြကို တင္ျပထားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အဲဒီေဒသမွာရွိတဲ့ အေျမာက္တပ္ေတာင္ကုန္း ေျမာက္ပိုင္းေတြမွာလည္း ဒီလိုအႏၲရာယ္ေတြ ရွိေနတယ္ဆိုတာ သက္ဆုိင္ရာ တပ္ကအရာရွိေတြကို သတိေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာကိုလည္း အသိေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အႀကီးစား ေျမၿပိဳမႈေတြျဖစ္ရင္ ေဒသခံေတြကို ထိခိုက္ႏုိင္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ေျမၿပိဳမႈ ေတြျဖစ္ရင္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းဖို႔ ခက္ခဲလို႔ ႀကိဳတင္အစီအမံေတြ ထားရွိဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။
“ငလ်င္ေၾကာင့္ ေျမျပင္အက္ေၾကာင္းေတြကို ျပတ္ေရြ႕ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ေတြ႕ရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ အက္ေၾကာင္းေတြမွာ ေျမေအာက္ေရ ျမင့္တဲ့ေနရာေတြမွာ ငလ်င္လႈပ္လို႔ ျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ သံေပ်ာ္ပန္းထြက္မႈ (Liquefaction) အျဖစ္ ေတြ႕ရၿပီး ေတာ့ တခ်ဳိ႕မွာေတာ့ ဟသြားတဲ့ အက္ေၾကာင္းသက္သက္အျဖစ္ပဲ ေတြ႕ရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာက်ေတာ့ ျပတ္ေရြ႕အတုိင္း လက္၀ဲေရြ႕အံလြဲမႈ (Left lateral offset) အျဖစ္ ေတြ႕ရပါတယ္။ တာေလမွာ အေဆာက္အအံု ပ်က္စီးတာအမ်ားစုက ငလ်င္လႈိင္း ဒဏ္ေၾကာင့္ၿပီးရင္ အဲဒီသံေပ်ာ္ပန္းထြက္မႈနဲ႔ ေျမလႊာအက္ေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္ရတာပါ”ဟု  ဘူမိေဗဒပညာရွင္ တစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၄ ရက္ ေန႔က ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ ၁၈ မိုင္ ခန္႔အကြာကို ဗဟိုျပဳ၍ အင္အား ရစ္ခ်္တာစေကး ၆ ဒသမ ၈ အဆင့္ရွိ အင္အားျပင္း ငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ခတ္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါ ငလ်င္ေၾကာင့္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ တာေလႏွင့္မုိင္းလင္းၿမိဳ႕ နယ္ခြဲမ်ား၊ က်ကူနီ၊ ၀မ္းဟိုမိန္း၊ ကုန္းသာ၊ ဖကန္၊ ၀မ္ဟအစရွိသည့္ ရြာမ်ားစြာတြင္ အေဆာက္အအံုမ်ားစြာ ၿပိဳက်ပ်က္စီးၿပီး တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ လူ ၇၄ ဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Source : News-Eleven

Tuesday, July 12, 2011

ထိုင်းနိုင်ငံ Hat Yai သို့ အလည်ခရီး (Visit to Hat Yai)

Hat Yai, Thailand

လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ထဲမှာ ထိုင်းနိုင်ငံ Hat Yai နယ်စပ်မြို့ကို ခရီးထွက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့ခရီးစဉ်ဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဆုံးသော ထိုင်းနိုင်ငံ အလည်အပါတ်အတွေ့အကြုံပါ။ ဒီခရီးကို သွားဖို့စီစဉ်ထားတာကြာပြီ။ ဒါပေမယ့်လဲ အနားနီးတော့မှ ဗီဇာလျှောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ထိုင်းဗီဇာလျှောက်တဲ့အခါ ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက် ဗီဇာခကတော့ တစ်ပြားမှ မကုန်ကျပါဘူး။ ဗီဇာလျှောက်တဲ့အခါမှာလည်း တစ်ရက်သာ စောင့်ရပါတယ်။ ဗီဇာရပြီး နောက်တစ်နေ့မှာပဲ ပြင်ဆင်စရာရှိတာ ပြင်ဆင်ပြီး ရုံးကအဖွဲ့တွေနဲ့ ၂၇ရက်နေ့ ၁၁လပိုင်း ၂၀၀၉ခုနှစ် သောကြာနေ့ နံနက်စောစော 4:30AM မှာ ကွာလာလမ်ပူ LCC T Terminal လေဆိပ်ကို ထွက်လာဖြစ်ခဲ့တယ်။

မႏၱေလးမွ ျမစ္ႀကီးနား သို႕ အိပ္စင္ပါ အထူးရထားေျပးဆြဲ၊ လက္ရွိေျပးဆြဲေနေသာ ရထားမ်ား အခ်ိန္ အေျပာင္းအလဲ ရွိ

မႏၲေလး- ျမစ္ႀကီးနား လမ္းပုိင္းတြင္ ဇူလုိင္ ၂ ရက္မွ စတင္၍ အထက္တန္း အိပ္စင္သီးသန္႔ျဖစ္ေသာ အထူးရထား အမွတ္ ၃၃ အဆန္ႏွင့္ အမွတ္ ၃၄ အစုန္တုိ႔ကုိ ေျပးဆဲြေနၿပီျဖစ္သည္။ အမွတ္ ၃၃ အဆန္ရထားသည္ မႏၲေလးဘူတာႀကီးမွ မြန္းလဲြ ၁ နာရီတြင္ စတင္ထြက္ခြာျပီး ျမစ္ႀကီးနား ဘူတာသုိ႔ ေနာက္ေန႔ နံနက္ ၅ နာရီတြင္ ဆုိက္ေရာက္သည္။ ထုိ႔အတူ အမွတ္ ၃၄ အစုန္ရထားသည္ ျမစ္ႀကီးနား ဘူတာမွ မြန္းလဲြ ၁ နာရီ မိနစ္ ၅၀ တြင္စတင္ ထြက္ခြာၿပီး မႏၲေလးဘူတာႀကီးသုိ႔ ေနာက္ေန႔ နံက္ ၆ နာရီတြင္ ဆုိက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ရထားမ်ားကုိ ေန႔စဥ္ေျပးဆဲြေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ အမွတ္ ၃၃ အဆန္ရထားသည္ မႏၲေလး ဘူတာႀကီးမွ စေန၊ အဂၤါ၊ ၾကာသပေတးေန႔မ်ား တြင္လည္းေကာင္း၊ အမွတ္ ၃၄ အစုန္ရထားသည္ ျမစ္ႀကီးနားဘူတာမွ တနဂၤေႏြ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာေန႔မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ရက္ျခားေျပးဆဲြေပးေနၿပီး ေရႊဘုိ၊ ေကာလင္း၊ မိုး ညႇင္းႏွင့္ မုိးေကာင္းဘူတာမ်ားတြင္ ရပ္တန္႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္မွတ္ခမ်ားမွာ မႏၲေလးမွ ျမစ္ႀကီးနားအထိ အိပ္စင္လက္မွတ္ တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၁၅,၀၀၀၊ မႏၲေလးမွ မိုးေကာင္း အထိ က်ပ္ ၁၃,၄၀၀၊ မႏၲေလးမွမုိးညႇင္း အထိ က်ပ္ ၁၁,၂၀၀၊ မႏၲေလးမွ ေကာလင္း အထိ က်ပ္ ၆,၉၀၀၊ မႏၲေလးမွ ေရႊဘုိအထိ က်ပ္ ၂,၉၀၀ သတ္မွတ္ ထားသည္။

Source : The Myanmar Post

Monday, July 11, 2011

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားအတြက္ ၾကာျမင္႕ခ်ိန္ကို ရက္ ၃၀ မွ ၂၁ ရက္ ၀န္းက်င္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အခ်ဳိ႕ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသြားရန္ရွိရာ ဇူလိုင္လ ဒုတိယပတ္မွ စတင္ကာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားအတြက္ ၾကာျမင့္ ခ်ိန္ကို ယခင္ရက္ ၃၀ ၀န္းက်င္ၾကာျမင့္ရာမွ ယခုအခါ ၂၁ ရက္၀န္းက်င္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္ ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး႐ုံးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယခင္က ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ စလစ္ရရွိသည့္အခ်ိန္မွ စာအုပ္ရရွိ သည့္အခ်ိန္အထိရက္ ၃၀ ၀န္းက်င္ ေစာင့္ဆိုင္းရမႈမ်ားရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယခုအခါတြင္ ပတ္စ္ပို႔စလစ္ရရွိၿပီးေနာက္ ၂၁ ရက္အတြင္း ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္ ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး႐ုံးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက “ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ ရန္ကင္း႐ုံးကို ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံ ကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတခ်ဳိ႕ကို ေျဖေလ်ာ့ ေပးသြားဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါတယ္။ အရင္က ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ ရက္ ၃၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ အနည္းဆုံးၾကာပါတယ္။ အခု ၂၁ရက္၀န္းက်င္နဲ႔ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္ရရွိႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေလွ်ာက္ထားမႈအတြက္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ေတြကို ဒီထက္ပိုေလွ်ာ့ခ်သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။
အရင္တုန္းက ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရာမွာ အမႈတြဲဆိုင္ရာ ေလွ်ာက္လႊာစုစုေပါင္း ၁၅ ရြက္ေလာက္ ျဖည့္ရပါတယ္။ အခုခုနစ္ရြက္ေလာက္ပဲ ျဖည့္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားရာမွာ မွတ္ပုံတင္နဲ႔ သန္းေခါင္းစာရင္းပဲ အဓိကလိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘြဲ႕ရျဖစ္ရင္ EC တြဲေပးဖို႔လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားသူက အဖြဲ႔အစည္းကျဖစ္ရင္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္လိုမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုံျခံဳေရးပိုင္း ဆိုင္ရာမွာလည္း ေလွ်ာက္ထားသူေတြရဲ႕ မွတ္ပုံတင္ကို အ၀င္ဂိတ္မွာ Scan ဖတ္တယ္။ ၿပီးရင္ webcam  နဲ႔ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္တယ္။ ၿပီးမွ ၀င္ခြင့္ေပးပါတယ္”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး႐ုံးကို ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ေသာ္လည္း ပုံစံ ၁၉ ႐ုံးမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း၌ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

Source : News-Eleven

Saturday, July 09, 2011

ေလဆိပ္ခြန္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ တိုးျမွင့္ ေကာက္ခံ

ယခုလအတြင္း တိုးျမႇင့္ေကာက္ ခံမည့္ ေလဆိပ္ခြန္ ေပးေဆာင္ရမႈမွာ တစ္ႏွစ္အတြင္း နွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ အျဖစ္ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေလေၾကာင္းလိုင္း အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေျပာသည္။

ယခင္က ေလဆိပ္ခြန္အား ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃,၀၀၀ သာ ေကာက္ခံလ်က္ရွိရာမွ ယခုလ ၁ရက္မွ စတင္၍ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀ ေဒၚလာသို႔ တုိးျမႇင့္ လိုက္ၿပီး၊ အဆုိပါ airport tax  အား ေလယာဥ္ လက္မွတ္မ်ားတြင္ တစ္ပါတည္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ သည္။

“ေလယာဥ္လက္မွတ္မွာ M.M ဆိုတဲ့တံဆိပ္ပါတယ္။ အဲဒါဆိုရင္ Air Port Tax ေဆာင္ၿပီးသားေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဒီကေန ၂၄နာရီ အတြင္း ထြက္ခြာရမယ့္ ခရီးသည္ရယ္။ ႏွစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြဆိုရင္ေတာ့ မေဆာင္ရဘူး”ဟု ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကုမၸဏီတစ္ခုမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ယင္းအျပင္ ရာသီဥတု အေျခအေနေၾကာင့္ ဆိုက္ေရာက္လာ သည့္ ခရီးသည္မ်ားလည္း ေပး ေဆာင္ရန္ မလို အပ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

အဆိုပါ ေလဆိပ္ခြန္ တုိးျမႇင့္ကာက္ခံမည္ဆိုသည့္ သတင္းမွာ ေမလဆန္းပိုင္းက ထြက္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေလယာဥ္ လက္မွတ္တြင္ တစ္ပါတည္း ေကာက္ခံမည့္ အစီအစဥ္အား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားႏွင့္ ၫိွႏိႈင္းဆာင္ရြက္ရျခင္းေၾကာင့္ ယခုမွသာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္  ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ႀကီးႀကီးမားမား သက္ေရာက္ မႈေတာ့ မရွိဘူး။ ေလယာဥ္လက္မွတ္ခ မွာ တစ္ခါတည္း ေပးရတာဆိုေတာ့ အလုပ္သြား လုပ္တဲ့သူအတြက္က တစ္ေသာင္း နီးပါးေလာက္ ပိုကုန္တယ္”ဟု ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ေအ ဂ်င္စီတစ္ခုမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။  ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မ်ား၏ airport tax ႏႈန္းထား ကိုေငြက်ပ္ ၅၀၀ မွ ၃,၀၀၀ က်ပ္သို႔ တိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁ရက္ေန႔ တြင္ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၁၀ ေဒၚလာသို႔ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ျပည္တြင္းေလၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားတြင္ လိုက္ပါစီးနင္းမည့္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ လည္း ေပးေဆာင္ရမည့္ ခရီးသည္၀န္ေဆာင္ခေငြ က်ပ္၁,၀၀၀ ကိုလည္း ေလယာဥ္လက္မွတ္အတြင္း တစ္ပါတည္း ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္သည္။

ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ မွစတင္၍ အသစ္ေလွ်ာက္ထားေသာ ယာယီျမန္မာႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္အား သက္တမ္း သံုးႏွစ္မွ ေျခာက္ႏွစ္အထိ တိုးျမႇင့္

ထိုင္း - ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ ထုတ္ေပးလ်က္ရွိသည့္ ယာယီျမန္မာ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္၍ အသစ္စတင္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ယခင္သက္တမ္း သံုးႏွစ္အစား ေျခာက္ႏွစ္သို႔ တိုးျမႇင့္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယာယီ ျမန္မာႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး အဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ယာယီ ျမန္မာနိုင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ားကို သက္တမ္း ေျခာက္ႏွစ္တိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေသာ သက္တမ္းျပည့္၍ သက္တမ္းတိုးသည့္ ယာယီျမန္မာ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားကိုမူ သက္တမ္းသံုးႏွစ္သာ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ဗီဇာေၾကးကိုလည္း ယခင္ေကာက္ခံေနသည့္ ႏႈန္းထားအတိုင္း ဘတ္ ၅၀၀ သာ ဆက္လက္ေကာက္ခံရန္ ထိုင္းအစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ယာယီ ျမန္မာႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္အတြက္ ေငြက်ပ္ ၃၀၀၀၊ ဗီဇာေၾကး ဘတ္ ၅၀၀ သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ား ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ယာယီျမန္မာႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ဦးေရမွာ ၅သိန္းေက်ာ္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ တစ္လအတြင္း ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားကို တရား၀င္လုပ္သားအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ေပးထားရာ ျမန္မာလုပ္သား တစ္သန္းအထိ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ရန္ ခန္႔မွန္းထားသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊ ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားကိုလည္း ေမတၱာရပ္ခံညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မွတ္ပံုတင္ကာလ အတြင္း ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား မဖမ္းဆီးရန္၊ အလုပ္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ပြဲစားျဖင့္ေစလႊတ္ျခင္း မျပဳဘဲ ခန္႔အပ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္သာ လုပ္သားမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ယာယီျမန္မာႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္ဟု သိရသည္။

“ အရင္က ထုိင္းအလုပ္သမား ဥပေဒအရ ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျပည္ပ လုပ္သားေတြ အလုပ္လုပ္ခြင့္ေလးႏွစ္ သက္တမ္းၿပီးတာနဲ႔ တစ္ႀကိမ္နားရပါတယ္။ အဲဒီမွာ ယာယီျမန္မာႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္သက္တမ္းက  သံုးႏွစ္ ဆိုေတာ့ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ေလးႏွစ္မျပည့္မီမွာဘဲ ျပန္ရ၊ နားရပါတယ္။ အခု အဲဒီ သံုးႏွစ္သက္တမ္းကို ေျခာက္ႏွစ္ အထိ တိုးေပးလိုက္ေတာ့ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ေလးႏွစ္အထိ အလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိသလို ျပည့္သြားရင္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံမွာပဲ လပိုင္းအတြင္း အလုပ္ျပန္၀င္ခြင့္ရေအာင္ ထုိင္းအစိုးရနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းခဲ့ တာပါ”ဟု ျပည္ပလုပ္သားေရးရာႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈဆုိင္ရာ သုေတသီ စာေရးဆရာ ၀င္းႏုိင္ထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယာယီ ျမန္မာႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ားကို ျမန္မာနယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ား ျဖစ္သည့္ ျမ၀တီ၊ တာခ်ီလိတ္၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ရေနာင္းၿမိဳ႕တို႔တြင္ ႐ံုးဖြင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိသည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံရိွ ေရလုပ္ငန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားဦးေရမွာ သံုးသန္းခန္႔ရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။

Source : News Eleven

Monday, July 04, 2011

မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနား လမ္းပိုင္းတြင္ အိပ္စင္သီးသန္႔ အထူးရထား စတင္ ေျပးဆြဲျခင္းႏႇင့္အတူ လက္ရႇိ ရထားခရီးစဥ္ ထြက္ခြာခ်ိန္မ်ား ေျပာင္းလဲ ေျပးဆြဲ

 မႏၲေလးဘူတာႀကီး တစ္ေနရာ

မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနား လမ္းပိုင္းတြင္ အိပ္စင္သီးသန္႔ အထူးရထားကို ဇူလုိင္လ ၂ ရက္ေန႔က စတင္ ေျပးဆြဲျခင္းႏႇင့္အတူ လက္ရႇိ ေျပးဆြဲလ်က္ ရႇိေသာ ရထားခရီးစဥ္ ထြက္ခြာခ်ိန္ မ်ားလည္း ေျပာင္းလဲ ေျပးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။ ၃၄ အစုန္၊ ၃၃ အဆန္ အိပ္စင္ အထူးရထားကို အတြဲကုိးတြဲ၊ ႐ိုး႐ိုးတန္းတြဲ တစ္တြဲ၊ ရထားထိန္းတြဲ တစ္တြဲတို႔ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ေျပးဆြဲသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕မႇ အပတ္စဥ္ စေန၊ အဂၤါ၊ ၾကာသပေတးေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ထြက္ခြာကာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သို႔ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ ၅ နာရီ ၁၀ မိနစ္ခန္႔တြင္ ဆိုက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အတူ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕မႇလည္း တနဂၤေႏြ၊ ဗုဒၶဟူးႏႇင့္ ေသာၾကာေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ၅၀ မိနစ္တြင္ ထြက္ခြာ၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီ ၀န္းက်င္တြင္ ဆိုက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အတြက္မူ အိပ္စင္ တစ္ေနရာလ်င္ ၄၅ ေဒၚလာႏႇင့္ ႐ိုး႐ိုးတန္းေနရာ အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈ ေဒၚလာ သတ္မႇတ္ထားသည္။ ''အိပ္စင္သီးသန္႔ ရထား အတြက္ မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနားထိ လမ္းအစအဆံုး လက္မႇတ္ေစ်းႏႈန္းက က်ပ္ ၁၅၀၀၀ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု မႏၲေလးဘူတာႀကီးမႇ တာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ''အခု ေျပာင္းလဲေျပးဆြဲတဲ့ ခရီးစဥ္ေတြမႇာ မႏၲေလးကေန အရင္ ၁၂ နာရီ ထြက္ခြာတဲ့  ၅၅ အဆန္ အထူးအျမန္ရထားကို  ၂ နာရီ ၁၀ မိနစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး ျမစ္ႀကီးနားကေန အရင္ ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ္ ထြက္ခြာတဲ့ ၅၆ အစုန္ အထူးအျမန္ရထားကို ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ ျမစ္ႀကီးနားက ထြက္မယ့္ ၅၈ အစုန္နဲ႔ ၄၂ အစုန္ ရထားခ်ိန္ေတြကိုေတာ့ အရင္ ထြက္ခြာခ်ိန္ေတြထက္ ေနာက္က်ၿပီး သတ္မႇတ္ထားပါတယ္''ဟု ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရႇိ မႏၲေလး-ျမစ္ၾကီးနား လမ္းပိုင္းတြင္ ျမစ္ႀကီးနားမႇ မိုးေကာင္း ဘူတာအထိ ေျပးဆြဲေနေသာ ေရႇ႕ေျပး (မိုင္းရႇင္း)ရထား APT (Army Pilot Train)ကို ကခ်င္ျပည္နယ္ႏႇင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး နယ္နိမိတ္ အစပ္ရႇိ
နန္႔စီေအာင္ဘူတာ အထိ ေျပးဆြဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရႇိရသည္။

Source : News-Eleven

Get travel news by email