Tuesday, May 31, 2011

လူေနေက်းရြာသို႕ ခိုေအာင္းလာေသာ ေတာဆင္ရိုင္းမ်ား အသတ္ခံရ


elephant-in-jungle
စားက်က္နည္းပါးလာသျဖင့္ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕နယ္မွ လူေန ေက်းရြာမ်ား အနီး ခိုေအာင္းလာေသာ ဆင္အုပ္ တစ္ခုထဲမွ ဆင္မ်ား အသတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ သတင္း ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဆင္အုပ္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕နယ္ရိွ တရဘ ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ေပါက္ျပင္ေက်းရြာအုပ္စု ရြာအနီးအနား အတြင္း ခိုေအာင္းလာေသာ ဆင္အုပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"ဒီဆင္အုပ္က ဆင္ ၁၂ေကာင္ရွိတာ။ ခုေတာ့ ငါးေကာင္ ေပ်ာက္ေနျပီး ခုႏွစ္ေကာင္ဘဲ က်န္ေတာ့တယ္။ ဆင္ကေလးေတြပဲ က်န္ၿပီး ဆင္ႀကီးက တစ္ေကာင္တည္း ပါတယ္။ တျခားဆင္ႀကီးေတြ အသတ္ခံလိုက္ရတယ္လို ႔ၾကားရတယ္။ ဆင္စြယ္လိုက္ေနတဲ့ မုဆိုးေတြ ျဖစ္ဖို႕မ်ားတယ္" ဟု တရဘရြာ အနီးဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တစ္ခုမွ သံဃာတစ္ပါးက မိန္႔ၾကား သည္။

ဆင္ရိုင္း ၁၂ ေကာင္ ပါေသာ အဆိုပါ ဆင္အုပ္သည္ ေက်းရြာသားမ်ား စိိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ငွက္ေပ်ာခင္းမ်ား၊ နာနတ္ခင္းမ်ားအား ၀င္ေရာက္လာျပီး စားေသာက္ဖ်က္ဆီးၾကျပီး ေနာက္ပိုင္း အခုအခါ အဆိုပါ ဆင္အုပ္တြင္ ဆင္ကေလးမ်ား အပါအ၀င္ ဆင္ (၇) ေကာင္သာ ပါေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

" ရြာနားက ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ ဆင္ေတြ ၀င္လာျပီး ညဆိုရင္ရြာစပ္က ငွက္ေပ်ာခင္းကုိ ဝင္စားတယ္။ ဥယ်ာဥ္ေတြထဲက နာနတ္သီးေတြကိုလည္း စားတယ္။ အခုေတာ့ ဆင္စားလို႔ ငွက္ေပ်ာ ခုိုင္ေတြေရာ နာနတ္သီးေတြပါ ကုန္ၿပီ။ တစ္ခါ တစ္ခါ ဥယ်ာဥ္ထဲက တဲေတြ၊ ရြာစြန္က တဲေတြကို ေတာင္ လာဖ်က္တယ္ေလ" ဟု ရြာခံတစ္ဦးကေျပာသည္။

ေတာဆင္ရိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ဥယ်ာဥ္မ်ား ပ်က္စီးေနသျဖင့္ ေဒသခံမ်ား စီးပြားပ်က္မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္႐ိုးမွာ ေတာဆင္ရိုင္းမ်ား က်က္စားရာ နာမည္ၾကီး ရိုးမ တစ္ခု ျဖစ္ျပီး အခုအခါ ေဒသအတြင္းမွ စစ္အရာရွိမ်ားမွ စီးပြားေရး သမားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းက သစ္မ်ားကို မဆင္မျခင္ ထုတ္လုပ္ေနသျဖင့္ သစ္ေတာမ်ား အၾကီးအက်ယ္ ျပဳန္းတီးေနေၾကာင္း သိရသည္။ သို႕အတြက္ ဆင္က်က္စားမ်ား ဆုတ္ယုတ္ နည္းပါးလာသျဖင့္ လူတို႔၏ စိုက္ခင္းမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း က်က္စား လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎ျပင္ ဆင္မုဆိုးမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ တပ္ရင္း တခ်ိဳ႕မွ တရားမ၀င္ ဆင္မ်ားကို လိုက္လံ သတ္ျဖတ္မူမ်ား ရွိေနျပီး ရရွိလာေသာ ဆင္စြယ္မ်ားကို သူတို႕ အဆက္အသြယ္ျဖင့္ တရုတ္ျပည္ထိတင္ပို႕ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။


Source : Narinjara

Sunday, May 29, 2011

ျမန္မာျပည္ စိမ္းလန္းေအာင္

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ ေလ်ာ့က်လာျခင္းကုိ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ပုိမိုၾကံဳေတြ႕လာရၿပီး ယင္းသို႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေန၍ သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ပ်ဳိးေထာင္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းမ်ား ပုိမိုလိုအပ္လာေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
6355b
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ ေလ်ာ့က်လာျခင္း၌ အေရအတြက္သာမက အရည္အေသြးပါ ေလ်ာ့က်လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈသည္ ၁၉၂၅ ခုႏွစ္ တြင္ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က ဆင္းခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၇၅ ႏွစ္အတြင္း သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ဆုံး႐ႈံးခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္မွ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အတြင္းတြင္လည္း သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈမ်ား ဆက္လက္ေလ်ာ့က် လာခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ျမန္မာ့ သစ္ေတာမ်ားတြင္ ကြၽန္းပါ၀င္မႈေလ်ာ့ နည္းလာခဲ့ၿပီး ေစ်းကြက္၀င္မႈနည္း ပါးေသာသစ္ပင္အမ်ဳိးအစားမ်ား၊ ခ်ဳံပင္မ်ား စသည္တို႔သာ အမ်ားစုက်န္ရွိကာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းဟု ဆုိႏိုင္ သကဲ့သို႔ သစ္ေတာအရည္အေသြး က်ဆင္းျခင္းလည္း ျဖစ္ေနပါသည္။

တစ္ခ်ိန္က သစ္ေတာစိမ္းစိမ္းေတြ
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ထူးျခားေသာ ေရေျမအေနအထား၊ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ားေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ၌သာမက အာရွႏုိင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ပါ သဘာ၀အေနအထားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိပ္ဆုံး၌ရွိခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသ မွလြဲ၍ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအမ်ားစုတြင္ သစ္ေတာမ်ား ဖုံးလႊမ္းမႈ အားေကာင္းခဲ့သည္။ အပူပုိင္းေဒသ အျမဲစိမ္းေတာ၊ ရြက္ျပတ္ေရာေႏွာေတာ၊ ေတာေျခာက္၊ အင္တုိင္းေတာ၊ ေတာင္ေပၚႏွင့္ သမပုိင္းေဒသအျမဲစိမ္းေတာ၊ ဒီေရေတာ၊ ပင္လယ္ကမ္းေျခ ေဒသႏွင့္ သဲေသာင္ေတာ၊ ရႊံ႕ႏြံေတာ စသည္ျဖင့္ သစ္ေတာအမ်ဳိးအစား စုံလင္စြာရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံသစ္ေတာ ဧရိယာ၏ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ သစ္ေတာအမ်ဳိးအစားမွာ ကြၽန္း၊ ပ်ဥ္း ကတိုးစသည္တို႔ ပါ၀င္ေပါက္ေရာက္သည့္ ရြက္ျပတ္ေရာေႏွာေတာ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကြၽန္းသစ္သည္ ကမၻာတြင္ထင္ရွားၿပီး အျခားေသာ ေစ်းကြက္၀င္သစ္ အမ်ဳိးအစားမ်ား လည္းရွိေနသည္။
သစ္ပင္သစ္ေတာေပါမ်ားေသာ ႏုိင္ငံအျဖစ္မွ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ ေလ်ာ့က်သည့္ ႏုိင္ငံအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ထင္ရွားျခင္းကလည္း အေၾကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

အင္ဒိုနီးရွားမွာ သစ္ခုတ္တာ ႏွစ္ႏွစ္ ရပ္ဆုိင္းလိုက္ပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံမွာလည္း လက္ရွိ အေနအထားေတြအရ သစ္ခုတ္တာ၊ သစ္ထုတ္လုပ္တာေတြကုိ အခ်ိန္ကာလ အကန္႔အသတ္တစ္ခု သတ္မွတ္ၿပီး ရပ္ဆိုင္းသင့္ပါၿပီ  . . .

သစ္ေတာဟာ လူေတြရဲ႕ မိတ္ေဆြ

သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ား စိမ္းလန္းစြာ တည္ရွိျခင္းတြင္ ေကာင္းက်ဳိးအေနျဖင့္ ရာသီဥတုကို သမမွ်တေအာင္ ျပဳျပင္ေပးႏုိင္ျခင္း၊ လူေနမႈအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳျခင္း၊ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲတို႔ကို ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ျခင္း စသည္တို႔ ပါ၀င္ေနပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း စီးဆင္းေနေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားစြာ၏ ေရေ၀ ေရလဲေဒသတို႔ကို သစ္ေတာမ်ားက ထိန္းသိမ္းေပးထားႏုိင္သည္။ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စြမ္းအင္ကုိ အသုံးျပဳရာမွ ထြက္ရွိလာေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ ဆိုက္တို႔ကိုလည္း စုပ္ယူေပးထားသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ သစ္ပင္သစ္ေတာ စိမ္းစိုေသာေဒသမ်ားသည္ ရာသီဥတုေအးျမမႈတြင္ ထင္ရွားခဲ့ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံးအေနျဖင့္လည္း သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ အားေကာင္းခဲ့စဥ္က ရာသီဥတု အစြန္းေရာက္ပူျပင္းမႈကို မၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။
6355c  
ဘယ္အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းလာသလဲ
သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚရျခင္းတြင္ လူေနမႈအတြက္ ေနရာ ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ထင္း၊ မီးေသြးအတြက္ အသံုးျပဳျခင္း၊ သစ္ ကုိ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ပုစြန္ကန္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေတာမီးေလာင္ျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ ပါ၀င္ေနသည္။ ယင္းအနက္ အဓိကအက်ဆုံး မွာသစ္ကုိ စီးပြားေရးအတြက္ အလြန္ အကြၽံ ထုတ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းတြင္ တရား၀င္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ တရားမ၀င္လမ္းေၾကာင္းမွ ထုတ္လုပ္တင္ပုိ႔ျခင္း ရွိေနၿပီး သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၌ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္လာသည္။ ယခင္က သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ား ဖုံးလႊမ္းခဲ့ေသာေဒသမ်ားတြင္ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား ေတြ႕ရွိရမႈ နည္းလာခဲ့သည္။
“သစ္ေတြကေတာ့ တ႐ုတ္ထဲ ကို ေန႔တိုင္း ပို႔ေနတာပဲ။ ကားေတြ နဲ႔ ေန႔တိုင္းနီးပါးပို႔ေနတာပါ။ တရား ၀င္ပုိ႔သလား၊ တရားမ၀င္ ထုတ္ေနသလားေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး”ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွ ေလ့လာသူ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာ ၾကားသည္။
“ျမန္မာေလာက္ သယံဇာတေပါတာ အာရွမွာမရွိေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အားလုံးျပံဳ ေနတာ။ သစ္ေတာ၊ သယံဇာတေတြ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ေလ်ာ့ပါးလာတယ္။ အက်ဳိးအျမတ္ရတဲ့ သူကေတာ့ လူနည္းစုပဲ။ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္လို႔ ခံစားရေတာ့ လူအမ်ားစုျဖစ္ေနတယ္” ဟု သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္တစ္ဦးက ဆိုပါသည္။

သစ္ေတာျပဳန္းတီးလို႔ သက္ေရာက္လာတာေတြ
သစ္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ သဘာ၀သယံဇာတအားျဖင့္ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး စိမ္းလန္းမႈေလ်ာ့က်လာေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ယခင္က ေအးျမခဲ့ေသာ ေဒသတို႔တြင္ ပူျပင္းမႈမ်ား ရွိလာသည္။ မုိးရြာသြန္းရက္တို႔ ေလ်ာ့နည္းလာသည္။
၁၉၇၈ ေနာက္ပုိင္း ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ၌စတင္ သိသာလာၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ေနာက္ ပုိင္းတြင္မူအေဖာက္ျပန္ဆုံးေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။
“ရာသီဥတု ပူေႏြးေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ မုိးေခါင္မႈေတြ ျဖစ္လာတယ္။ အထူးသျဖင့္ သီးႏွံထြက္ႏႈန္းေတြ က်ဆင္းလာတယ္။ ဒါရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲကေတာ့ စားနပ္ရိကၡာမလုံ ေလာက္မႈေတြ ရွိလာႏုိင္ပါတယ္။ ေရရွားပါးမႈကိုလည္း အခုေနာက္ပုိင္း ၾကံဳလာရတယ္။ ငါးဖမ္းရခက္ခဲလာတယ္။ စားက်က္ရွားပါးလာတယ္။ က်န္းမာေရးျပႆနာေတြလည္း ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ ၾကံဳလာရပါတယ္”ဟု Dear Myanmar အဖြဲ႕မွ ေဒၚႏုႏုရီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“အခုေနာက္ပုိင္း မုိးက ရြာရင္လည္း ရြာပုံမမွန္ေတာ့ဘူး။ ေနရာကြက္ၿပီး မုိးႀကီးတာေတြ၊ စုၿပီးရြာ တာေတြရွိလာတယ္။ ျမစ္ေတြမွာ အထက္ပုိင္းေဒသနဲ႔ ျမစ္ပတ္၀န္းက်င္ တစ္ေလွ်ာက္ သစ္ပင္ေတြနည္းလာေတာ့ မိုးေရကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္မႈေတြ က်လာၿပီး လွ်ပ္တစ္ျပက္ေရႀကီးမႈ  ေတြျဖစ္လာတယ္”ဟု Myanmar Climate Change Watch မွ ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္က ေျပာပါသည္။

သစ္ေတြခုတ္တာ ရပ္ဖို႔လိုေနၿပီ
သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးလာျခင္း၊ စိမ္းလန္းမႈ ေလ်ာ့က်လာျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းသည္ သစ္ကုိစီးပြားျဖစ္ အလြန္အကြၽံ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ေနသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ မ်ားျပားသည့္ႏုိင္ငံမ်ား၌ အပါအ၀င္ျဖစ္ေနၿပီး ဘရာဇီးလ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္တို႔ၿပီးပါက နံပါတ္(၄)ေနရာ တြင္ရွိေနသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ သစ္တင္ပုိ႔ရာတြင္ သစ္ကုန္ၾကမ္း(သစ္လုံး)မ်ားကိုသာ အဓိက တင္ပုိ႔လ်က္ ရွိၿပီး ကြၽန္းႏွင့္ ပ်ဥ္းကတိုးမွာ ျပည္ပသို႔ အဓိကတင္ပို႔ရသည့္ သစ္အမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္သည္။
ျပည္ပသို႔ ႏွစ္စဥ္ ကြၽန္းသစ္ တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္းနီးပါးႏွင့္ သစ္မာ တန္ခ်ိန္ ခုနစ္သိန္း၀န္းက်င္ကို တင္ပို႔လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ကြၽန္းႏွင့္ ပ်ဥ္းကတိုး သစ္ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ အမ်ားဆုံး တင္ပို႔ခဲ့သည္။
“အင္ဒိုနီးရွားမွာ သစ္ခုတ္တာ ႏွစ္ႏွစ္ ရပ္ဆုိင္းလိုက္ပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာလည္း လက္ရွိ အေနအထားေတြအရ သစ္ခုတ္တာ၊ သစ္ ထုတ္လုပ္တာေတြကုိ အခ်ိန္ကာလ အကန္႔အသတ္တစ္ခု သတ္မွတ္ၿပီး ရပ္ဆိုင္းသင့္ပါၿပီ”ဟု Weekly Eleven News Journal မွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုေ၀ၿဖိဳးက ေျပာၾကားသည္။
“ထုိင္း၊ တ႐ုတ္က သစ္ေတာ ဥပေဒတင္းက်ပ္ပါတယ္။ သစ္လိုခ်င္ရင္ေတာ့ ျမန္မာက လာယူတာပဲ။ သားစဥ္ေျမးဆက္အတြက္ ေတြးၿပီး လုပ္ေစခ်င္တယ္”ဟု ျမန္မာငွက္ႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အသင္းမွ ဥကၠ႒ဦးစိုးညြန္႔ကေျပာပါသည္။ FAO မွ ထုတ္ျပန္မႈမ်ားအရ အာရွႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕၏ သစ္ေတာ အေျခအေနတြင္ ျမန္မာ၊ လာအိုႏွင့္ ထိုင္း ႏုိင္ငံတို႔သည္ သစ္ေတာဧရိယာမ်ား ႏွစ္စဥ္ေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိၿပီး အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတို႔မွာ သစ္ေတာဧရိယာမ်ား ႏွစ္စဥ္တုိးတက္ေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္သစ္ေတာဆုံး႐ႈံးမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၁ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ ႏႈန္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္သစ္ေတာဧရိယာ တိုးတက္မႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနသည္။

စိမ္းလန္းဖို႔ သစ္ပင္စိုက္ပါ
လာမည့္ ဇြန္လသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ မိုးရာသီ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးေရး စတင္ေသာလျဖစ္သည့္အျပင္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔မွာလည္း သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးေရးေန႔ ျဖစ္ပါသည္။  ဇြန္လ ၁ ရက္ ေန႔မွ အစျပဳကာမုိးရာသီတစ္ေလွ်ာက္ သစ္ပင္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္လိုပင္ စိုက္ပ်ဳိးၾကမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာမွ စိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ားရိွသကဲ့သို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မွတစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ စိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ားလည္း ရွိမည္ျဖစ္သည္။
နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားစြာ ဆုံး႐ႈံးသြားခဲ့ရသည့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတို႔ တြင္လည္း မုန္တုိင္းၿပီးေနာက္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္လာရကာ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ား အေပၚ awareness လည္း ပုိမိုလာခဲ့သည္။

“သစ္ပင္စိုက္တယ္ဆိုတာ ရာသီဥတုကုိလည္း သမမွ်တေအာင္ ထိန္းညႇိေပးတယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိလည္း ထိန္းသိမ္းရာေရာက္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ၿမိဳ႕အဂၤါရပ္နဲ႔ အညီစိမ္းလန္း လွပမႈကို ရည္ရြယ္ၾကပါတယ္”ဟု ဦးစိုးညြန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“သစ္ပင္တစ္ပင္ စိုက္တာနဲ႔ ရွိၿပီးသား သစ္ပင္တစ္ပင္ကုိ ထိန္းတာတန္ဖိုးခ်င္းမတူပါဘူး။ ကာဗြန္ကုိ စုပ္ယူမႈခ်င္းမတူဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ရွိၿပီးသား သစ္ပင္စိုက္တာကစိုက္သ လို သစ္ပင္ေတြကို ထိန္းတာကေတာ့ အေကာင္းဆုံးပါပဲ”ဟု FREDA မွ ဒုဥကၠ႒ ဦးအုန္းက ဆိုပါသည္။
လာမည့္ မုိးဦးရာသီတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အေနအထားႏွင့္ သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ဳိးမႈ လုပ္ေဆာင္သကဲ့သို႔ပင္ မူလရွိၿပီးျဖစ္သည့္ သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ားကုိလည္း ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားရွိေစလိုေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ပါက အခ်ိန္မီေသးသည္ ဟုဆိုႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။

ျပည္ပသို႔ သစ္တင္ပုိ႔မႈ
ခုႏွစ္  ၀င္ေငြရရွိမႈ(အစုိးရ)   ၀င္ေငြရရွိမႈ(ပုဂၢလိက)
၂၀၀၃-၂၀၀၄   ၂၈၅ သန္း      ၈၁ သန္း
၂၀၀၄-၂၀၀၅    ၃၀၅ သန္း      ၉၈ သန္း
၂၀၀၅-၂၀၀၆   ၃၀၅ သန္း       ၁၁၂ သန္း
၂၀၀၆-၂၀၀၇    ၃၁၀ သန္း       ၁၀၆ သန္း
၂၀၀၇-၂၀၀၈    ၃၁၁ သန္း       ၁၁၃ သန္း
သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ
ခုႏွစ္    သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈရာခိုင္ႏႈန္း
၁၉၂၅ ၆၅ .၈
၁၉၅၈ ၅၇ .၂
၁၉၇၅  ၅၂ .၇
၂၀၀၀ ၅၂ .၃
၂၀၁၀  ၄၁
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သစ္ေတာတည္ရွိမႈ
အမ်ဳိးအစား      အေရအတြက္  ပမာဏ(ဧက)
ႀကိဳး၀ိုင္းေတာ    ၇၉၅    ၃၀ .၀၁ သန္း
ႀကိဳးျပင္ေတာ   ၁၇၈    ၇ .၂၃ သန္း
အေစာင့္အေရွာက္ခံႀကိဳး၀ိုင္းေတာ         ၄၀      ၃ .၈၉ သိန္း
ေဘးမဲ့ေတာ    ၃၀                -
သဘာ၀နယ္ေျမဧရိယာ -         ၁၂၄၃၃ .၂၆ စ/မ

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္မည့္ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ဆိုက္ေရာက္ ဗီဇာအား ဟုိတယ္/ခရီး၀န္ႀကီးဌာနမႇ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီ

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္မည့္ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာမ်ားအား ဟိုတယ္ ႏႇင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမႇ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရႇိသည္။
ယင္းသို႔ေလွ်ာက္ထားျခင္းကုိ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ ေမလေနာက္ဆုံးပတ္အတြင္း ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားမႇ ျပန္လည္ျပဳလုပ္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားသည္ ခရီးသြားမ်ား မလာေရာက္မီ ၁၀ရက္ႀကိဳတင္၍ ဟိုတယ္ႏႇင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း၀န္ႀကီး ဌာနသို႔ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး ႐ုံးအမႇတ္ ၄၈ ေနျပည္ ေတာ္၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏႇင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္/ ခရီး၀န္ႀကီးဌာနမႇ ေထာက္ခံေပးမႈမ်ားကို စိစစ္လက္ခံသြားမည္ဟု သိရသည္။
''၂၀၁၀ စက္တင္ဘာကတည္း က ဟိုတယ္/ခရီး၀န္ႀကီးဌာနကို ေလွ်ာက္ထားရာကေန ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနကုိ ေျပာင္းၿပီးေလွ်ာက္ခဲ့ရတယ္။ အခုေတာ့ ဟိုတယ္/ ခရီး ၀န္ႀကီးဌာနကတစ္ဆင့္ ျပန္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ပါၿပီ''ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မႇ ခရီးသြား လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။
ယခင္က ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္မည့္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာႏႇင့္ပတ္သက္၍ လာေရာက္မည့္  Package Tour မႇန္ကန္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီ၏ ေထာက္ခံခ်က္ႏႇင့္ ဟိုတယ္ႏႇင့္ခရီး သြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီး ဌာနမႇတစ္ဆင့္ ဗီဇာထုတ္ေပးသည့္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနသို႔ ဆက္လက္ေပးပို႔ ရသည့္စနစ္ကို က်င့္သုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။
ယင္းစနစ္မႇ ပိုမိုတိုးတက္ေသာ အေနအထားတစ္ရပ္အျဖစ္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏႇစ္ ေမလဆန္းမႇစတင္၍ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ႏႇင့္ မႏၲေလးတံတားဦး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တို႔တြင္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ရန္ မလိုအပ္သည့္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာမ်ားကို ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ စတင္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။
ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာစနစ္ကို စတင္က်င့္သုံးလိုက္သည့္ အခ်ိန္သည္ ခရီးသြားမ်ားျပားသည့္ ကာလမဟုတ္ေသာ္လည္း တုိးတက္မႈမ်ားကုိ ၾကံံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္ဟု ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူမ်ားက ဆိုပါသည္။
ေမလဆန္းမႇ ပထမဆုံးအႀကိမ္ စတင္လိုက္သည့္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ရန္ မလိုအပ္ေသာ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ ထုတ္ေပးသည့္စနစ္သည္ စတင္ၿပီး ေလးလအၾကာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏႇစ္ စက္တင္ဘာ လဆန္း၌ ထုတ္ေပးျခင္းကို ရပ္ဆိုင္း ခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္းႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္စီစဥ္ရာတြင္ ေျပာင္းလဲမႈအခ်ဳိ႕ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရၿပီး ယခုအခါတြင္မူ ယခင္စနစ္အတိုင္း ျပန္လည္က်င့္သုံးေတာ့မည္ဟု သိရႇိရသည္။
''ဗီဇာစနစ္က ဒီထက္ပိုၿပီးေျဖေလ်ာ့မႈေတြရႇိလာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္လာတာ ျမင္ေနရၿပီ။ ဗီဇာေျဖေလ်ာ့ေပးလိုက္လို႔ ခရီးသြားေတြျပံဳ၀င္လာရင္ ဒီမႇာ ဟိုတယ္စတဲ့ အခက္အခဲေတြရႇိ ေတာ့အခုျပင္ဆင္ေနၾကတာလည္း ရႇိတယ္။ ဒီေတာ့ ပိုတုိးတက္လာမယ္လို႔ပဲ ေမ်ာ္လင့္ထားတယ္''ဟု ခရီးသြားလုပ္ငန္းရႇင္ တစ္ဦးက ေျပာျပသည္။
ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ား၏အစီအစဥ္ျဖင့္ လာေရာက္ေသာ Package Tour ျဖစ္ပါက ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာမ်ားကို ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားက ႀကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားေပးၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ လာေရာက္ေသာ FIT ခရီးသြားမ်ားကမူ ျမန္မာႏုိင္ငံမႇေအးဂ်င့္၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားလည္း ရႇိသကဲ့ သို႔ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားလည္းရႇိမည ္ျဖစ္သည္ဟု သိရႇိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာတြင္ ခရီးသြားမ်ား စိတ္၀င္စားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၌ ထိပ္ဆုံးစာရင္း၀င္ ႏုိင္ငံ အျဖစ္သို႔ ယခုႏႇစ္၌ ေရာက္ရႇိလာသည္။

Source : News Eleven

Thursday, May 26, 2011

ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးဟု NLD သတိေပး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးဆုံး႐ွႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းသည္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ျမန္မာအစိုးရသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္း၊ အဓိက လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ်ားကို အစိုးရက လုပ္ေဆာင္မႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီး ေနရေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္၌ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပထားသည္။

“အစိုးရ အေနနဲ႔ တာ၀န္ယူမႈရွိရမယ္၊ က်င့္၀တ္ရွိရမယ္၊ ေဂဟစနစ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မယ္ ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔က ပါ၀င္ကူညီဖို႔ အဆင္သင့္ပါ” ဟု စာတမ္းျပဳစု ေရးသားသူတဦးျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ (CRPP) အဖြဲ႔၀င္ ဦးစိုး၀င္းက ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

ျမန္မာအစိုးရသစ္၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းထြန္း သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ NGO အဖြဲ႔အစည္း ၁၅ ခုခန္႔၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံကာ သဘာဝပတ္ဝင္းက်င္ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ တရပ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ မေန႔က လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

“သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္မယ့္ကိစၥေတြ ေျပာတာေတာ့အမ်ားႀကီးပါ။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ ဆိုတာေတာ့ ေသခ်ာ မေျပာေသးပါဘူး။ ဒီႏွစ္အတြင္း သစ္ပင္အေရအတြက္ သန္း ၃၀ စိုက္မယ္ ဆိုတာေတာ့ ေျပာသြားတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့သူ မဂၤလာျမန္မာ အဖြဲ႔၏ ဒါ႐ုိက္တာ ေဒါက္တာ ဖုန္း၀င္းက ဧရာ၀တီကိုေျပာသည္။

သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို စနစ္တက် ျပဌာန္းေပးရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ခိုင္မာေသာ ဥပေဒ မရွိပါက ထိန္းသိမ္းေရးကိစၥမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ထိေရာက္မႈ နည္းပါးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ေတာေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္ ဦးအုန္းက ေျပာသည္။

“သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ဆိုင္တဲ့ အရာတခုခုကို ပ်က္စီးေစတယ္၊ ဖ်က္ လိုက္တယ္ဆိုရင္ ဥပေဒအရ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူႏိုင္ရမယ္၊ ဘယ္လို လူမ်ဳိးကိုမဆိုေပါ့” ဟု ဦးအုန္းက ဧရာ၀တီကို ရွင္းျပသည္။

၎က ဆက္လက္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာသြားသည့္ အခ်က္မ်ားက အမွန္တကယ္ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ လက္ေတြ႔ လုပ္ မလုပ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒၾကမ္း တရပ္ကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ္လည္း အတည္ျပဳျခင္း၊ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးျခင္း မရွိေသးဟု သိရသည္။

မေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြး၊ ေ၀ဖန္၊ အႀကံျပဳႏိုင္ေသာ အခမ္းအနားျဖစ္၍ ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊ အစိုးရသစ္ အေနျဖင့္လည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးယိုယြင္းလာမႈ ကိစၥကို အေလးထား လုပ္ေဆာင္လိုသည့္ ဆႏၵရွိပုံေပၚေၾကာင္း ဦးအုန္းက ေျပာသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ေနရာမ်ားမွာ တိမ္ေကာေနၿပီျဖစ္ေသာ အင္းေလးကန္၊ ဧရာ၀တီျမစ္ အပါအ၀င္ ေနရာေဒသ အမ်ားအျပားရွိေန၍ ထိေရာက္ျမန္ဆန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာအမ်ားစုမွာ ျပဳန္းတီးေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး မီးရထားလမ္း၊ ကားလမ္း၊ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ၊ ဟိုတယ္ စသည့္ အေဆာက္အအုံ မ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဧရိယာမ်ား ပ်က္စီးသြားသည့္အျပင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းမ်ား
တည္ေဆာက္ရာ လမ္းေၾကာင္း တေလ်ာက္ ပတ္၀န္းက်င္ေဒသမ်ား၏ ပ်က္စီးမႈ ပမာဏ ႀကီးမားေနျခင္းတို႔ကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးခဲ့သူမ်ား ထံမွ သိရသည္။

ထုိသို႔ ပ်က္စီးဆုံး႐ွႈံးမႈ ပမာဏ ႀကီးမားေနေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားကမူ
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးမ်ားကို ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မေတြ႔ရဟု သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ဆာင္ေန သူမ်ားက ဆိုသည္။

ျမန္မာ အစိုးရသစ္သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥကို အေလးထားၿပီး ခရီးသြား ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ပညာေပးသည့္ ကိစၥမ်ားကို အေလးထား လုပ္ေဆာင္၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ျမႇင့္တင္သင့္ေၾကာင္း ဧည့္လမ္းညႊန္ တဦးက ေျပာသည္။

“ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေတြ ပ်က္စီးတာ အမ်ားႀကီးပါ။ ဥပမာ - အင္းေလးကန္ ဆိုရင္ ဟိုတယ္ေတြ မ်ားလာတယ္၊ လူေန ထူထပ္လာတယ္၊ မ်ိဳးစိတ္ေတြ ပ်က္စီးလာတယ္၊ ေနာင္ဆိုရင္ အင္းေလးကန္ တိမ္ေကာသြားေတာ့မယ့္ အေနအထားပါ” ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

ဆက္လက္၍သူက “ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ေကာင္းတာတခုကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ၊ ခရီးသြားသူေတြဆီက ပိုက္ဆံေတြဟာ ျပည္သူေတြဆီကို တိုက္႐ုိက္ေရာက္တဲ့အတြက္ ေကာင္းတယ္ ေျပာရမွာပါ” ဟု ဆိုသည္။

ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ေပါမ်ားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ႏွႈိင္းယွဥ္ပါက အနိမ့္ဆုံး အေနအထား၌ ရွိေနေၾကာင္း NLD ကဆိုသည္။

အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားအေရအတြက္သည္ ႏွစ္စဥ္ ၁၄ သန္း ၀န္းက်င္ရွိၿပီး၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ ၄ သန္း၀န္းက်င္၊ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတို႔သည္ ႏွစ္စဥ္ ၂ သန္းေက်ာ္ရွိေနကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈ အေရအတြက္မွာ ၂၀၀၉ - ၂၀၁၀ တြင္ ၂ သိန္းနီးပါးသာ ရွိေၾကာင္း NLD ေၾကညာခ်က္၌ ပါရွိသည္။

အစိုးရ၏ ယေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၌ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားေကာင္းမြန္ေန၍ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား တြင္က်ယ္လာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပိုမိုတိုးတက္လာရန္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမြန္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ျပယုဂ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

Source : Irrawaddy

က်ိဳက္ထီးရိုး ဆံေတာ္ရွင္ ေစတီေတာ္ မိုးရာသီပါ ဖူးေျမာ္ႏိုင္ေတာ့မည္

ယခင္က က်ဳိက္ထီး႐ုိး ဆံေတာ္ ရွင္ ေစတီေတာ္ သို႔ သြားေရာက္ ရာ ေတာင္တက္ လမ္းအား ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္ တုိင္း မိုးရာသီ အခ်ိန္ ကာလသုိ႔ ေရာက္ ရွိခ်ိန္ လမ္းပိတ္ ထားခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ မိုးရာသီ အခ်ိန္ ကာလမွစ၍ စတင္ ဖြင့္လွစ္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်ဳိက္ထီး႐ုိး ဆံေတာ္ရွင္ ေဂါပကအဖြဲ႕မွ ဦးေနထက္သိန္းႏုိင္က ေျပာၾကား သည္။

“အရင္တုန္းက က်ဳိက္ထီး႐ုိး ေစတီေတာ္ ေတာင္တက္လမ္း ကုိ ႏွစ္စဥ္ မိုးရာသီ အခ်ိန္ကာလ ကုိ ေရာက္တုိင္း ပိတ္ထား ပါတယ္။ အရင္တုန္းက ေတာင္တက္တဲ့ ေတာ လမ္းက မိုးရာသီ ခ်ိန္ဆုိရင္ သဘာ၀ အႏၲရာယ္ ေတြ ရွိႏုိင္လို႔ပါ။ အခု ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ရဲ႕ မိုးရာသီ ကာလ ကေန စၿပီး ေတာင္တက္ ကားလမ္း ကုိ အ မ်ား ျပည္သူေတြ ဘုရားဖူး သြားလာ ႏုိင္ေအာင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ ပါေတာ့ မယ္။ ေတာင္တက္ ကားေတြကုိ လည္း ပံုမွန္ အတုိင္း ေျပးဆဲြ ေပးပါမယ္။ ႐ုိး ႐ုိးေလး ေတာင္တက္ ယာဥ္လိုင္းန႔ဲ ေမာ္လၿမိဳင္ မထသ က ကားေတြ အား လံုး ဒီႏွစ္ မိုးရာသီ ကစၿပီး က်ဳိက္ထီး ႐ုိးဆံ ေတာ္ရွင္ ရင္ျပင္ေတာ္ေပၚ အထိ တုိက္႐ုိက္ ေျပးဆဲြ ေပးသြားမွာပါ။ ေနာက္ထပ္ လမ္းခဲြသစ္ တစ္ခုကလည္း ၿပီးသေလာက္ နီးပါး ရွိေနပါၿပီ။ ဒီလမ္း ခဲြသစ္ က ျမစိမ္းေတာင္ ဘုရားကုိပါ သြားေရာက္ ဖူးေျမာ္ ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီ လမ္းခဲြသစ္ ကုိေတာ့ အခုႏွစ္ ထဲမွာပဲ မၾကာခင္ ေရာက္လာေတာ့ မယ့္ ဘုရား ဖူး ရာသီ ကာလမွာ စတင္ ဖြင့္လွစ္ ေပး ဖို႔ သက္ဆုိင္ရာ က လူႀကီး ေတြအား လံုး စီစဥ္ ေနပါၿပီ” ဟုဆုိသည္။

၎ အျပင္ ယခင္က က်ဳိက္ထုိ ေဟာ္တယ္ တစ္ခုတည္း တြင္သာ အင္ တာနက္ အသံုးျပဳ ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ က်ဳိက္ထီး႐ုိး ဆံေတာ္ရွင္ ရင္ျပင္ေတာ္ ေပၚရွိ ႐ုိး႐ုိးေလး အဆင့္ ျမင့္ ေဟာ္တယ္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ တည္း ခုိခန္းမ်ား တြင္ပါ အခမဲ့ အင္တာနက္ စနစ္ အသံုးျပဳ ႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္ ျပင္ေတာ္ ေပၚရွိ ႐ုိး႐ုိးေလး အဆင့္ျမင့္ ေဟာ္တယ ္မ်ားတြင္လည္း Sky Net (MPS) စနစ္ တပ္ဆင္ၿပီးၿပီ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ မုိးရာသီ အခ်ိန္ကာလ ၌ အမ်ားဆံုး လာေရာက္ၾကသည့္ ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္သည္မ်ားမွာ ထုိင္း လူမ်ဳိး မ်ား အမ်ားဆံုးျဖစ္၍ လူအ ေယာက္ ၂,၅၀၀ ႏွင့္ ၃,၀၀၀ ၾကား တြင္ရွိေၾကာင္း၊ ယခင္က က်ဳိက္ထီး ႐ုိးေတာင္ ေပၚတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ပုိင္းမ်ား အလြန္ ခက္ခဲ ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ရင္ျပင္ေတာ္ ေပၚ၌ Sky Net (MPS)  ေရြ႕လ်ားစနစ္ တပ္ဆင္ ထားေသာေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရး ပိုင္း မ်ားပါ အလြယ္တကူ ေျပာဆုိ ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ ရွင္းျပသည္။

Saturday, May 21, 2011

ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာျဖင့္ လာေရာက္ခြင့္ ျပဳထားသည့္ ကြမ္က်ဳိးႏႇင့္ ဆီယမ္ရိ ခရီးစဥ္မ်ားျဖင့္ ကမၻာလႇည့္ ခရီးသည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္မႈ မ်ားျပား

ကမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ဆီယမ္ရိေလဆိပ္ အတြင္းမႇ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ ထုတ္ေပးသည့္ ေကာင္တာတစ္ခုကုိ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္

ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာျဖင့္ လာေရာက္ခြင့္ ရရႇိထားသည့္ MAI ေလေၾကာင္းလုိင္း၏ ရန္ကုန္-ကြမ္က်ဳိးႏႇင့္ ရန္ကုန္-ဆီယမ္ရိ ခရီးစဥ္မ်ားျဖင့္ ကမၻာလႇည့္ ခရီးသည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လႇည့္လည္ ၀င္ေရာက္မႈ မ်ားျပားေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားထံမႇ သိရႇိရသည္။

MAI သည္ ရန္ကုန္-ဆီယမ္ရိ ခရီးစဥ္ ႏႇင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံတကာမႇ လာေရာက္မည့္ ကမၻာလႇည့္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာေပးျခင္းကို ၂၀၁၀ ခုႏႇစ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေခတၲရပ္နားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ပ်ံသန္းခဲ့သည့္ MAI ၏ ရန္ကုန္-ဆီယမ္ရိ ခရီးစဥ္တြင္မူ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ ေပးမႈကို ျပန္လည္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ ထုတ္ေပးမႈကို ကန္႔သတ္ထားေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံႏႇင့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၏ သက္ဆိုင္ရာ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားမႇ ခရီးသြားလာေရး တိုးတက္ေစရန္ အတြက္ MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္

လာေရာက္မည့္ ဆီယမ္ရိမႇ ခရီးသည္၊ မည္သည့္ ႏိုင္ငံသားမဆိုအား ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း MAI ၏ Marketing မန္ေနဂ်ာ မေအးမရသာက ေျပာျပခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ MAI ၏ ရန္ကုန္-ကြမ္က်ိဳး ခရီးစဥ္တြင္လည္း ဆိုက္ေရာက္ ဗီဇာေပးခဲ့သည္။

လက္ရႇိတြင္ MAI မႇ ေျပးဆြဲသည့္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာေပးသည့္ ခရီးစဥ္မ်ားျဖင့္ ကမၻာလႇည့္ ခရီးသြားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လႇည့္၀င္ေရာက္မႈ မ်ားလာေၾကာင္း သိရႇိရပါသည္။

''ကမၻာလႇည့္ ခရီးသြားေတြ အထူးသျဖင့္ ရက္တိုပဲ နားရက္ရတဲ့သူေတြ အမ်ားစုဟာ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာကို အရမ္း စိတ္၀င္စားၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗီဇာကလည္း သူမ်ားႏိုင္ငံလို အြန္လိုင္းစနစ္ မဟုတ္ဘဲ တန္းစီေစာင့္ရတာေလ။ ဒီေတာ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို တစ္ပါတည္း ဆက္လည္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ ဗီဇာသတ္သတ္ သြားေလွ်ာက္ဖို႔က အဆင္မေျပႏိုင္ဘူး''ဟု Travels and Tours ကုမၸဏီတစ္ခုမႇ တာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။
MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းမႇ မေအးမရသာကလည္း ''ႏိုင္ငံျခားသားေတြ အေနနဲ႔ ဆီယမ္ရိ၊ ကြမ္က်ဳိး ခရီးစဥ္ေတြကေန ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာနဲ႔ ၀င္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ သိေတာ့ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာၾကတယ္။ ေျပာရရင္ ဘန္ေကာက္ကေန တျခား လည္ၿပီးမႇ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာမယ္ဆိုရင္ တျခားေနရာမႇာ ဆီယမ္ရိ၊ ကြမ္က်ဳိးတို႔ကေန ၀င္လည္ၿပီး လာတာမ်ဳိးတို႔။ ၿပီးေတာ့ ဆီယမ္ရိ ဆိုတာမ်ိဳးက ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားေတြ အမ်ားဆံုး လာတဲ့ၿမိဳ႕ ျဖစ္ေတာ့ ဒီကေန ကမၻာလႇည့္ ခရီးသြားေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၀င္လာပါတယ္''ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာေပးသည့္ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ကမၻာလႇည့္ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္ရန္ စိတ္၀င္စား မ်ားျပားမႈႏႇင့္အတူ တစ္ေျပးညီ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ ထုတ္ေပးစဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားမႇာ သိသိသာသာ ျမင့္တက္ခဲ့၍ ယခုကဲ့သို႔ ခရီးသြား နည္းပါးခ်ိန္ကာလတြင္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ စနစ္ ျပန္လည္က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားမ်ားအား ဆြဲေဆာင္မႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရႇိသည္။

''ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာေပးေတာ့ ခရီးသြားေတြ တက္လာတာ အသိသာႀကီးပါ။ ရပ္လိုက္ေတာ့လည္း နည္းနည္းေတာ့ ျပန္က်သြားေပမယ့္ ခရီးသြားရာသီ ျဖစ္ေတာ့ ၀င္လာၾကပါတယ္။ အခုလို ခရီးသြားနည္းတဲ့အခ်ိန္၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံက အေျပာင္းအလဲကို စတင္ က်င့္သံုးခ်ိန္မႇာ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ ျပန္ခြင့္ျပဳသင့္ပါတယ္။ ခရီးသြားက႑ တိုးတက္ဖို႔ ႏိုင္ငံတကာမႇာ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ေတြ က်င့္သံုးေနၾကတယ္ေလ။ လံုျခံဳေရးကလည္း အေရးႀကီးေပမယ့္ တစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမႇာ investment ေတြ မ်ားလာႏိုင္တဲ့ အေနအထား၊ ကမၻာလႇည့္ ခရီးသြားေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စိတ္၀င္စားမႈ ပိုလာတဲ့ အေျခအေနေတြကိုၾကည့္ၿပီး အစစအရာရာ အဆင္ေျပေစတဲ့ Arrival Visa စနစ္ကို ျပန္က်င့္သံုးသင့္ပါၿပီ''ဟု ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလိုင္း တစ္ခုမႇ တာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာစနစ္ကို က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ဗီဇာရရႇိရန္ အဆင့္ဆင့္ ျပဳလုပ္ရသည့္ အတြက္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား၊ ခရီးစဥ္ ေႏႇာင့္ေႏႇးမႈမ်ား၊ ဗီဇာ ရရႇိရန္ ေစာင့္ဆိုင္းရမႈေၾကာင့္ ေလယာဥ္လက္မႇတ္ သက္တမ္းကုန္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား စသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားကာ ခရီးသြားမ်ားလည္း ပိုမို ၀င္ေရာက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

Source : News Eleven

Tuesday, May 17, 2011

မီးခိုးမဲ့ စက္မႈ ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္း ၏ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

ဆင္းရဲတြင္း ထြက္ေပါက္မ်ား အနက္ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ တံခါး တစ္ခ်ပ္ျဖစ္ေသာ ခရီးသြား လုပ္ ငန္းသည္ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရး အေျခအေန- ေရြး ေကာက္ပဲြ ကာလႏွင့္ အေျခအေန အမ်ဳိးမ်ဳိး ၾကားမွ သည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အတြင္း လာေရာက္ လည္ ပတ္သည့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ အေရအတြက္ သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ထက္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ လာခဲ့ ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရး လုပ္ ငန္း ၀န္ႀကီး ဌာနမွ ထိပ္တန္း အရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာၾကား လိုက္သည္။

မီးခိုးမဲ႕စက္မႈလုပ္ငန္း၏ ခရီးအစ
မိမိေရာက္ရွိ ခဲ့ေသာ ေနရာ ေဒသ တစ္ခု၏ စိမ္းလန္း စိုျပည္မႈ၊ သာယာ ေသာျမင္ကြင္း၊ စိတ္ တြင္ ခံစား ရေသာရသ၊ သဘာ၀ တရားတို႔ကို အျခားသူ တစ္ဦးအား မည္သို႔ ပံုေဖာ္ ေျပာျပ မည္ နည္း။ မည္သို႔မွ် မတူႏိုင္ပါ။ ႐ုပ္ရွင္ ႐ိုက္ျပ၍ ျမင္ရ ေသာ ျမင္ကြင္း သည္ကား မျပည့္စံု၊ စိတ္တြင္ ခံစား ရသည့္ ျဖစ္ေပၚ ခံစားမႈသည္ လည္း ထပ္တူ မက်။ ကိုယ္တုိင္ ေရာက္သြားမွ သာလွ်င္ ၿပီးျပည့္ စံု ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ လူ၏ ဗီဇက စူးစမ္း ေလ့လာ လိုသည္။ တစ္အိမ္ႏွင့္ တစ္အိမ္ ကူးလူး ဆက္ဆံ သြားလာသည္။ ဤသည္ ကား ခရီးသြား လုပ္ငန္း ၏ အစပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ နယ္ေျမသစ္ ရွာေဖြသူ က ိုလံဘတ္စ္၊ ဗာစကို ဒဂါးမားတို႔ မတုိင္မီ ဟိုးေရွး ယခင္ ကပင္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း၊ ခရီး လွည့္လည္ သြားလာျခင္း မ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆို ၾကသည္။

ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ ဘာလ ၂၀ ရက္တြင္ ကုန္သြယ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း အမွတ္ ၂၀ အျဖစ္ ဖဲြ႔စည္း ကာ စတင္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ Tourist Burma ဟု အမည္တြင္ ေစခဲ့သည္ မွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ကျဖစ္သည္။

အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ (၅၁/ ၉၂)ျဖင့္  ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ ဘာလ ၂၄ ရက္မွ စ၍ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီး ဌာနကုိ ဖဲြ႕စည္း ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခရီးသြား လုပ္ငန္း၏ Tourism Product သည္ ကား ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား သပ္သပ္ကို ထုပ္ပိုး ေရာင္းခ် ရင္း ကမၻာ့ ႏုိင္ငံ အသီးသီး ၏ ႏုိင္ငံျခား ၀င္ေငြကို အဓိက ေနရာမွ ရွာေဖြ ေပးေသာ လုပ္ ငန္း လည္း ျဖစ္ရာ မီးခိုးမဲ့ စက္မႈ ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္း ဟု လည္း ၫႊန္းဆို ၾကပါသည္။

အသြင္ေျပာင္း လာေသာ ခရီးသြား
တစ္ခ်ိန္က ျဖစ္ထြန္း လာေသာ ခရီးသြား လုပ္ ငန္းသည္ စီးပြားေရး ကိစၥ၊ အလုပ္ ကိစၥရပ္ မ်ား ေပၚ တြင္ သြားလာျခင္း အေပၚ အေျခခံ သည္။ စိတ္အ ပန္း ေျဖရန္ အတြက္ ခရီး သြားလာျခင္း ကို ဒုတိယ ကမၻာ စစ္ႀကီး ၿပီးေနာက္ တြင္ စစ္ေဘး ဒဏ္၊ ပင္ပန္းမႈ ဒဏ္မ်ား အေပၚ အေျခခံၿပီး ျဖစ္ေပၚ လာ သည္ဟု လည္း ဆိုၾက သည္။

ယင္းေနာက္ပိုင္း တြင္ Tourism လုပ္ငန္း သည္ အလုပ္ ကိစၥ၊ စီးပြားေရး ကိစၥ သပ္သပ္မ်ား အေပၚတြင္ အေျခမခံ ေတာ့။ စိတ္အပန္း ေျပမႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အတြက္ကို အဓိက အေျခခံ ျဖစ္ထြန္း လာ ေတာ့သည္။ ထိုအခါ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း မ်ာသည္ ေနရာ ထုိင္ခင္း၊ စားစရာ စီစဥ္ ေပး႐ုံမွ် ျဖင့္ မလံုေလာက္ ေတာ့။ အိမ္ႏွင့္ ေ၀းကြာၿပီး ခရီး ထြက္ လာသူကို အိမ္လြမ္း ေ၀ဒနာ ေပ်ာက္ေစၿပီး စိတ္ခံစားမႈ အသစ္၊ ေပ်ာ္ရႊင္ လြတ္လပ္မႈ၊ အပန္း ေျပ ေစမႈ တို႔ကို ရရွိ ခံစားေစႏုိင္ ေလာက္ေသာ ထူးကဲ ေကာင္းမြန္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ တို႔ကို ေပးစြမ္း ဖို႔ျဖစ္လာ ရေတာ့သည္။ အေျခခံ အားျဖင့္  ကမၻာ လွည့္ ခရီးသြား လာေရာက္ ေစခ်င္ စိတ္ ျဖစ္ေပၚ ေစရန္၊ စိတ္ခ်မ္း သာစြာ အပန္းေျဖ ႏုိင္ရန္ ေနရာ ထုိင္ခင္း၊ အခန္း (accommodation)၊ အစားအေသာက္ (Food and Beverage)၊ သြားလာ လည္ပတ္ ဇိမ္ခံစရာ (Sightseeing and Limousine)၊ ေရကူးကန္ ႏွင့္ က်န္းမာေရး ေလ့ က်င့္ရန္ (Gymnastic)၊ အသားအေရ ကို ထိန္း သိမ္းၿပီး လွပႏ ုပ်ဳိေစေသာ (SPA) ၀န္ေဆာင္မႈ စေသာ အခ်က္အလက္ တို႔ကို တည္းခုိမည့္ ေနရာ၊ ဟိုတယ္ တို႔တြင္ ေပးစြမ္းႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ လာပါသည္။

Business Travel မွသည္ For Leisure သို႔ အသြင္ ေျပာင္းလာရာ တြင္ Sex Tourism မွာလည္း ႀကီးထြား လာသည္ကို သတိျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တစ္ခ်ိန္က လယ္ ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရး ကို အေျခခံေသာ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံ သည္ ယခုအခါ tourism  လုပ္ငန္းက တုိင္းျပည္၏ ႏုိင္ငံျခား ၀င္ေငြ ကို အဓိက ထား ရွာေဖြ ေပးေသာ လုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ tourism indsustry တြင္ လိင္ကိစၥ အေပ်ာ္အပါး လြတ္လပ္ျခင္း ေၾကာင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ အမ်ားအျပား လာေရာက္ ၾကသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ Sex Tourism က အင္အားႀကီး ထြားလာသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္၍ မရႏိုင္ေသာ၊ ထိန္း ခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲေသာ ျပည့္တန္ဆာ ကိစၥကို လြတ္ လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးၿပီး ယင္း အေပၚ အမွီျပဳ ၍ တုိင္းျပည္၀င္ေငြ ရေအာင္ရွာသည္။

သုိ႔ရာတြင္ တစ္ဖက္က ျပည့္တန္ဆာ တို႔ အား က်န္းမာေရး အသိတြင္ မ်က္စိပြင့္၊ နားပြင့္ ျဖစ္ေစရန္ တရား၀င္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း က်န္းမာ ေရး အသိေပး မႈျပဳလုပ္သည္။ ျပည့္တန္ဆာ အေရ အတြက္ အတိအက် ကို စာရင္း ျပဳစုထားသည္။ တရား၀င္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးထားၿပီး က်န္းမာေရး စစ္ ေဆးမႈ မွန္မွန္ ျပဳလုပ္ေစသည္။ တုိင္းျပည္ တြင္ ရွိေသာ ျပည့္တန္ဆာ အေရအတြက္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ ခြင့္ျပဳ ထားေသာေနရာ-စာရင္းဇယား ရွိ၍အိတ္ခ်္ အိုင္ဗီြ / ေအအုိင္ဒီအက္စ္ တားဆီးေရး လုပ္ငန္းကို မ်ားစြာ အေထာက္ အကူျပဳ ေစသည္။

သတိျပဳ စရာ ေကာင္းသကဲ့ သို႔ နမူနာ ယူစရာ အခ်က္အလက္ မ်ားစြာ လည္း ရွိေန ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ leisure အသြင္ေဆာင္လာ ေသာ Tourism လုပ္ငန္းတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ Sex Tourism လုပ္ငန္းမွာ ကြၽဲကူး ေရပါဆို သလို လိုက္ ပါဖံြ႕ၿဖိဳး လာႏိုင္ရာ လမ္းဖြင့္ ေပးမႈ၊ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ ခ်ယ္မႈ တို႔ကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ထိန္းရင္း တုိင္း ျပည္ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ တစ္ေထာင့္ တစ္ ေနရာမွ အကူ အညီ ေပးႏုိင္မႈကို ေမ့ေလ်ာ့ မထား သင့္ေပ။ တစ္ဖက္ ကလည္း ပြင့္လင္း ျမင္သာ ျခင္း၊ ထင္သာ ျမင္သာ ရွိေစျခင္းကသာ အိတ္ခ်္ အုိင္ဗီြ / ေအအုိင္ဒီအက္စ္ ကာကြယ္ တားဆီးေရး ကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ဟန္႔တား ႏုိင္ေပ လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ေငြျဖဳန္းအားေကာင္းသူႏွင္႕ ၀င္ေငြရေသာသူ
ဤကိစၥမွာ အေရးႀကီးပါသည္။ မိမိႏိုင္ငံ အတြင္း၀င္ ေရာက္လာေသာ ကမၻာလွည့္ ခရီး သည္ တစ္ဦးသည္ သူ႔ထံတြင္ ပါလာေသာ ႏုိင္ငံ ျခား ေငြေတြကို ျပည္တြင္း ၌ မည္မွ် သံုးစဲြသြား သနည္း ဆိုသည္မွာ အေရးပါ လွသည္။ သို႔မွသာ လွ်င္ ႏိုင္ငံျခား ၀င္ေငြ မ်ားမ်ားစားစား က်န္ခဲ့ မည္ျဖစ္ပါသည္။ သံုးစြဲခ်င္ ေလာက္ေသာ အေျခ အေန၊ သံုးစဲြ ေလာက္ေအာင္ ဆဲြေဆာင္ ႏိုင္မႈ မ်ားလည္း ရွိရပါမည္။ ယင္း အခ်က္မွာ အဆို ပါ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္အေနျဖင့္ မိမိႏုိင္ငံ တြင္ မည္မွ် ရက္ၾကာၾကာ တည္းခို ေနထိုင္ သြားသနည္း ဆိုသည့္ အခ်က္ ေပၚတြင္လည္း မူတည္ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား တစ္ဦး၏ပ်မ္းမွ် ေနထုိင္ ေသာ ရက္မွာ အမ်ားဆံုး ခုနစ္ရက္မွ ကိုးရက္ၾကား ျဖစ္သည္။

အတိအက် ဆိုရလွ်င္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရး လုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန ၏ ထုတ္ျပန္ေသာ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ မ်ားအရ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ပ်မ္းမွ် ေနထုိင္သြား ေသာရက္မွာ (၇) ရက္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ (၄.၅)ရက္၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ တြင္ (၉) ရက္၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က (၈.၅)ရက္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုး ေနထုိင္ သြားခဲ့ၾက ပါသည္။ သူတို႔ တစ္ဦးခ်င္း စီ၏ ပ်မ္းမွ် တစ္ရက္ သံုးစြဲေငြမွာ ၉၅ ေဒၚလာ ၀န္းက်င္ တြင္ ျဖစ္ပါ သည္။ ထိုထက္မက ရက္ရွည္ ၾကာေအာင္ ေနထုိင္ ႏုိင္ေလ ႏုိင္ငံျခားေငြ မ်ားမ်ား စားစား က်န္ခဲ့ ေလ ပင္ျဖစ္ သည္။

ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ အမ်ား အျပားလာ ေရာက္ရန္ ဆဲြေဆာင္ ရာတြင္ ကမၻာ ေပၚတြင္ ခရီး အသြား ဆံုးႏုိင္ငံျခားသား မ်ား ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သို႔ ပို၍ ၀င္ေရာက္ လာေအာင္ ဆဲြေဆာင္ ဖို႔လည္း လိုအပ္ ပါသည္။ World Tourism Organization ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ အမ်ားဆံုး ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတုိင္း အစဥ္ လိုက္ရွိ ေနဆဲပင္။ ၎တို႔မွာ အီတလီ၊ စပိန္၊ အေမရိက၊ တ႐ုတ္၊ ၿဗိတိန္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ မကၠစီကို၊ ဂ်ာမန္၊ ၾသစႀကီးယား တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး တစ္ကမၻာ လံုးတြင္ ရာခုိင္ႏႈန္း အားျဖင့္ ခရီးသြား အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံမ်ား အျဖစ္ ရပ္တည္ေနၾကသည္။

ခရီးသည္မ်ား ေငြအျဖဳန္း ခ်င္ဆံုးေသာ ႏိုင္ငံ(၀ါ) ခရီးသည္မ်ား ေငြသံုး သျဖင့္ ၀င္ေငြ အရ ဆံုးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ အေမရိက၊ စပိန္၊ ျပင္သစ္၊ အီတလီ၊ ဂ်ာမနီ၊ ၿဗိတိန္၊ တ႐ုတ္၊ တူရကီ၊ ၾသစႀကီးယားႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံတို႔က အစဥ္လိုက္ အတိုင္း ရပ္တည္ ေနၾကသည္။ (အထက္၊ ေအာက္ အေျပာင္း အလဲရွိႏုိင္ပါ သည္။)

တကယ္႕ခရီးသြားဆိုတာ
ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား ဟုဆုိရာတြင္ အျခား ႏိုင္ငံသား တစ္ဦး မိမိႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ လာသည္ ႏွင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ စာရင္း သြတ္ သြင္းျခင္း မွာ မွားယြင္း သည္ဟု မဆို ႏိုင္ေသာ္ လည္း မမွန္ကန္ ပါဟု ဆိုႏိုင္ ပါသည္။ အဘယ့္ ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ ဟု သတ္ မွတ္ ရန္ စံသတ္ မွတ္ခ်က္ တစ္ခုက အဓိက အားျဖင့္ သူသည္ ေလေၾကာင္း လိုင္းမွ ၀င္ေရာက္ ရမည္ဟူ ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုရွိသည္။ တစ္နည္း ဆိုရေသာ္ နယ္စပ္ ၀င္ေပါက္မ်ားမွ ၀င္လာေသာ ခရီးသည္ (Border Tourism) ႏွင့္ နယ္စပ္မွ၀င္ လာၿပီး ေန႔ခ်င္းျပန္သြားေသာ (Day Return Visitors) ခရီးသည္မ်ားကို ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ စာရင္းတြင္ မသြင္းပါ။

ဤအဆုိကို ကမၻာ့ခရီးသြား အဖဲြ႕အစည္း (World Tourism Organizaion) ႏွင့္ အာရွ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ ဘဏ္ (Asia Development Bank) တို႔က ဖြင့္ဆိုသည္။ Tourism လုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳး ေသာ ႏုိင္ငံ အသီးသီးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံ အသီးသီး တို႔တြင္ လည္း အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံသား တို႔ သန္း ဂဏန္း နီးပါး ၀င္ထြက္ သြားလာ မႈ ကို ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ စာရင္းတြင္ ထည့္ မတြက္ပါ။

တကယ့္ ခရီးသြား ဟူသည္မွာ ေလေၾကာင္း လုိင္းက လာ ရမည္။ ေငြျဖဳန္း ႏိုင္ရမည္။ ရက္ရွည္ တည္း ၾကမွသာ ၀င္ေငြမ်ားမ်ား ရမည္ မဟုတ္ပါ လား။ နယ္စပ္၀င္ေပါက္ မွလာေသာ ခရီးသည္ ကိုႏုတ္လိုက္ ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔လာေသာ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား အစစ္အမွန္၏ စာရင္း မ်ား စြာ ေလ်ာ့နည္း လ်က္ ရွိသည္။

ဘာေၾကာင္႕ျမန္မာႏုိင္ငံ ကိုလာရမလဲ
တစ္ႏိုင္ငံ ထဲတြင္ မတူညီေသာ ရာသီဥတု သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ရွိလို႔၊ အဖိုး မျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ေတြရွိေနလို႔၊ ေလ့လာ စရာ တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစံု အစံု အလင္ ရွိေနလို႔၊ လွပတဲ့ ကမ္းေျခ၊ ေရေျမ ေတာေတာင္ သဘာ၀ ေတြရွိေနလို႔ဟု ေယဘုယ် ေျပာစရာရွိ ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ရန္ အခ်က္ အလက္မ်ားစြာ ရွိေန ပါေသးသည္။ အိမ္နီးခ်င္း ဘာသာတူ ႏိုင္ငံမ်ား ကို အေၾကာင္း ျပဳ၍ ဘာသာေရး အေျခခံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းသည္ မ်ားစြာ ဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ရန္ ရွိေနပါေသးသည္။

ကမၻာ့ ခရီးသြားလာ မႈ ႏႈန္းထားတြင္ တစ္ကမၻာ လံုး၏ ခရီးသြားမႈ အနက္ အာရွတုိက္ သို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္သူ သန္း ၁၅၀ ၀န္းက်င္ ရွိသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ အာဆီယံ ေဒသ သို႔ လာ ေရာက္ၾက သည္မွာ သန္း ၅၀ ၀န္းက်င္ တြင္ျဖစ္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ အိႏိၵယ တို႔ တြင္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္  အဟုန္ျဖင့္ ဆက္လက္ တိုးတက္ေနသည္။ (Ref: WTO) ထုိင္းႏုိင္ငံ တြင္လည္း ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ လ်က္ရွိ သည္။ ျမန္မာ ပါ၀င္ေသာ ဘင္းစတက္ ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၌ Tourism လုပ္ငန္း ႏွစ္ဆ ျမင့္တက္ ေအာင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အသစ္ တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။

ခရီးသြား လုပ္ငန္းအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံတည္း က ႀကိဳးပမ္းရျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အာဆီယံ၊ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း ေဒသ ႏုိင္ငံမ်ား၊ ဘင္းစတက္အဖဲြ႕ ၀င္ႏုိင္ငံမ်ားစသျဖင့္ ႏုိင္ငံစံုအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ၾကားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလည္း ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိရာမ်ားစြာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အလားအလာ မ်ား ရွိေနပါသည္။

အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏုိင္ငံမ်ား အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ Tourism ႏွင့္ ပတ္သက္ လွ်င္ ၿပီးျပည့္စံု ေသာ (Unique Country) ႏိုင္ငံတစ္ ႏုိင္ငံျဖစ္ေလရာ ခရီးသြား မ်ား မလာခ်င္ မွာကို မပူရ။ လာခ်င္ ေအာင္၊ လာႏိုင္ ေလာက္ေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္လာေအာင္ ေလွ်ာ့ေပး သင့္သည္ ဟု ထင္ရေသာ မူ၀ါဒႏွင့္ ေစ်းႏႈန္း တခ်ဳိ႕ ေငြေၾကး ကိစၥရပ္ မ်ားကို ေျဖရွင္း ေပးရန္ အဓိကလိုအပ္ ေၾကာင္း ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္တို႔က သံုးသပ္ သည္။

ျပင္ဆင္မႈ
ျပင္ဆင္မႈ အပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့ခရီးသြား လုပ္ ငန္းတုိးတက္ ေစရန္ အဓိက အားထုတ္မႈအျဖစ္ Visit Myanmar Year 1996 ကို ႐ႈျမင္ႏုိင္ပါ သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကို ျမန္မာ့ ခရီးသြား ႏွစ္ဟု သတ္မွတ္ကာ ျပင္ဆင္မႈ အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ ခဲ့ သည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ေအာက္တြင္ Myanmar Tourism Promotion Board အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေစ်း ကြက္ျမႇင့္တင္ေရး ေကာ္မတီ (MMC: Myanmar Marketing Committe) ကို ဖဲြ႕စည္း သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း (UMTA) ကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္တြင္ ဖဲြ႕စည္းသည္။
ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ ေစရန္ႏွင့္ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းမွ ႏိုင္ငံျခား ၀င္ေငြ တုိးတက္ ရရွိေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟိုတယ္ ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္တြင္ စတင္ ဖဲြ႕စည္း ခဲ့ၿပီး ဇုန္ အလိုက္ အသင္းအဖဲြ႕ မ်ားကို ဆက္လက္ ဖဲြ႕ စည္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ အသင္းမ်ား အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္ တုိင္း ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီး တြင္ ျပဳလုပ္ ေလ့ ရွိေသာ  ခရီးသြား လုပ္ငန္း ျပပဲြမ်ား တြင္ ပါ၀င္ျပသျခင္း၊ Tourism Promotion လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ ကို ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါ အသင္းႀကီးမ်ား ဟန္ခ်က္ ညီညီ ျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျမန္မာ့ ခရီးသြား လုပ္ ငန္း ကိုကမၻာက သိေအာင္၊ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ မ်ား လာခ်င္ လာေအာင္ ဆဲြေဆာင္ ႏုိင္ပါသည္။
ဆင္းရဲတြင္း၏ ထြက္ေပါက္ (သို့) ေကာင္းက်ဳိးႏွင္႕ဆိုးက်ဳိး

ခရီးသြား လုပ္ငန္းမွ ရရွိေသာ ၀င္ေငြ တို႔သည္ မည္သည့္ ေနရာမ်ားသို႔ စီးဆင္း သြားပါသနည္း။ ေယဘုယ် အားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ အစိုးရ၊ ၀န္ႀကီး ဌာနက အေကာက္အခြန္ ကိုရရွိသည္။ အဓိက အားျဖင့္ ခရီးသြား အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ လာေရာက္ၿပီဆို လွ်င္ျဖင့္ ေလေၾကာင္း လိုင္းႏွင့္ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္း တို႔က အမ်ားဆံုး ၀င္ေငြ ရသည္။ ၿပီးလွ်င္ အစား အေသာက္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသူ၊ ေရာင္းခ် သူတို႔ ၀င္ေငြရသည္။ ဧည့္လမ္းၫႊန္ စသျဖင့္ အစဥ္ အတုိင္း ၀င္ေငြအဆင့္ဆင့္ရၾကသည္။

ၿပီးလွ်င္ ခရီးသြား အမ်ားအျပား လာေရာက္ သည့္ ေဒသရွိ ေဒသ ထြက္ကုန္ အမွတ္ တရ ပစၥည္း ေရာင္းခ်သူမ်ား အပါအ၀င္ အေႏွးယာဥ္ လုပ္သား မ်ား အထိ ၀င္ေငြရၾကသည္။ ေျပာရ လွ်င္ ကမၻာလွည ခရီးသည္၏ သံုးစဲြေသာ ေငြေၾကး သည္ ထိပ္ဆံုးမွ သည္ အေျခခံ အက်ဆံုးေသာ (Grass Roots Level) လူသားမ်ား အထိ စီးဆင္း သြားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ခရီးသြား အမ်ားအျပား လာ ေရာက္ၾကေသာ ေဒသႏွင့္ ေဒသခံ တို႔မွာ က်ိန္း ေသ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ရမည္မွာ မလဲြ ဧကန္ပင္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ လည္း Tourism လုပ္ငန္း ကို ဆင္းရဲမဲြ ေတြမႈမွ လြတ္ေျမာက္ရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား အနက္မွ တံခါး တစ္ခ်ပ္ဟု ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။

ဆုိးက်ဳိး အေနျဖင့္မူ အပန္းေျဖ အနားယူမႈ အဓိကက်ေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈ၏ေနာက္ ကပ္ပါ လာမည့္ Sex Tourism ႏွင့္ ၀င္ေငြ အမ်ားအျပား ရျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းေန အရြယ္ ေဒသခံ ကေလးငယ္တို႔ ေစ်းေရာင္းျခင္း လုပ္ငန္း ကို အသက္ေမြး လာၿပီး ပညာေရးနိမ့္ပါး လာႏိုင္မႈႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈ အားနည္း တတ္၍ ပ်က္စီး လာႏိုင္မႈစေသာ အခ်က္ တို႔ုမွာ စနစ္တက် ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ ကဲ၍ ရႏုိင္ ပါသည္။

အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင္႕ သံုးသပ္ခ်က္
ခရီးသြားလာ ေရးလုပ္ငန္း တြင္ ႏွစ္စဥ္ အားစိုက္၍ လုပ္ေဆာင္ေနေသာအခ်က္မွာ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား ဧည့္သည္ တစ္သန္း ျပည့္မီ ေရးမွာ အေျခခံ အခ်က္အျဖစ္ ရည္မွန္း လုပ္ ေဆာင္ ေနပါသည္။ ျမန္မာ့ ခရီးသြားႏွစ္ ၁၉၉၆ မွ စတင္ၿပီး ႏွစ္အလိုက္ ခရီးသည္ ၀င္ေရာက္မႈမွာ လည္း တိုးတက္ လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ တစ္သန္း၀င္ ေရာက္ လာခဲ့လွ်င္ မိမိႏိုင္ငံ ၌ ႏုိင္ငံျခားသား တည္းခို ေနထုိင္ႏိုင္သည့္ လိုအပ္ေသာ Infracture မ်ား ျပည့္စံုဖို႔ လိုအပ္သည္။ ယင္းအတြက္ လည္း ဟိုတယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ လာေအာင္ တည္ ေဆာက္ခြင့္မ်ား ခ်ေပးေနၿပီး အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ မွာ ယခုေနာက္ပိုင္း အတြင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား အမ်ားအျပား ျပည္ပ ႏိုင္ငံ မ်ားသို႔ ထြက္ခြာ ေနသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါ သည္။ ယခင္က ဗုဒၶဂယာ ဘုရားဖူးရန္ အတြက္ သာ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အလည္ အပတ္ သြားၾကရာမွ ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္င ံသား အစု အဖဲြ႕မ်ား အလိုက္ ကမၻာ့ႏုိင္င ံအသီးသီးသို႔ သြားေန သည္ကိုေတြ႕ရသည္မွာ မ်ားစြာ အားရ ဖြယ္ရာ ေကာင္းလာ ပါသည္။ Out-bound tour မ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳလာသည့္ သေဘာ ပင္ျဖစ္ သည္။ ျပည္ပသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသား မ်ား သြားျခင္း ျဖင့္ နား၊ မ်က္စိပြင့္လာသည္။ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးလာ သည္။ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရန္ အခြင့္ အလမ္း မ်ား ျမင္ႏုိင္ လာျခင္းေၾကာင့္ ခရီးသြား ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံ အတြင္းသို႔ ခရီးသည္ မ်ားလာ မွသာ အက်ဳိးရွိ သည္မဟုတ္ ကိုယ္က သြားလွ်င္ လည္း အက်ဳိး အျမတ္မ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းသည္။

ယခင္က ကဲ့သို႔ မိမိႏုိင္ငံသား ျပည္ပ သြား လွ်င္ ျပည္တြင္းမွ ႏုိင္ငံျခား ၀င္ေငြ ေဒၚလာမ်ား ျပန္ထြက္ သြားသည္ဟု ႐ႈျမင္၍ မရပါ။

“ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုတာ ကိုယ့္ဆီကို ခ်ည္း ပဲ လာေအာင္ လုပ္ေနလို႔ မရဘူး။ ကိုယ္က လည္း ျပန္သြားမွ ဒီလုပ္ငန္း ဟာ ပိုၿပီး ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ မွာ” ဟု အေတြ႕အႀကံဳရင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ တစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။

အနာဂတ္ မီးခိုးမဲ့ စက္မႈ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း သည္ကား ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ လာႏိုင္သည္ဟု ယူဆ ႏိုင္ဖြယ္ ရာရွိပါသည္။

Monday, May 16, 2011

ျမန္မာ အပါအ၀င္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား၌ Ecotourism ျမႇင္႕တင္ရန္ အိႏိၵယ ကူညီမည္

ျမန္မာ အပါအ၀င္ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ား၌ ecotourism ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမွ ၀င္ေငြ ရရွိမႈ ျမင့္တက္ရန္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ က ကူညီမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အစီအစဥ္အရ ecotourism ျမႇင့္တင္ ရာ တြင္ အာဆီယံ ေဒသ အတြင္းရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အတြက္ အဓိက ကူညီ ေထာက္ပံ့ မည္ျဖစ္ၿပီး ေရွး ေဟာင္း သုေတသန sites မ်ားႏွင့္ သမိုင္း၀င္ သာသနိက အေဆာက္ အအံုမ်ား၊ ေရွး ေဟာင္း အေဆာက္အအံု မ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ ျပဳျပင္ မြမ္းမံ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံက အဓိက ကူညီမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ecotourism ျမႇင့္တင္ ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ပုိမို ေကာင္းမြန္ လာၿပီး ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသည္ ၀င္ေရာက္မႈ သိသိသာသာ ျမင့္တက္ လာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကိုလည္း အေလးထား ကူညီမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာ-အိႏိၵယ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စလံုးရွိ ျမစ္မ်ား အတြင္း ေနထုိင္ေသာ ေရေန သတၱ၀ါမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ကိုလည္း အိႏိၵယ အစုိးရက ကူညီ မည္ျဖစ္သည္။ ပုဂံ- ေညာင္ဦး ေဒသရွိ အာနႏၵာ ဘုရားျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈ အတြက္ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံက ကူညီမည့္ အစီအစဥ္ကုိ လည္း မၾကာ ေသးမီက လက္မွတ္ ေရးထုိး ခဲ့သည္။

Saturday, May 07, 2011

ျပည္တြင္းခရီးစဥ္ အခ်ဳိ႕တြင္ လက္မွတ္ရရွိရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း ခရီးစဥ္ထြက္ခြာခ်ိန္၌ ေနရာလြတ္မ်ားရွိေန၊ လက္မွတ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းကို ၇၂ နာရီအတြင္း အေၾကာင္းမၾကားပါက အေရးယူသည့္စနစ္ ေလေၾကာင္းလိုင္းတစ္ခု စတင္က်င့္သံုး

ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ အခ်ဳိ႕တြင္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ရရွိရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ စီးနင္းခ်ိန္၌ ခံုေနရာလြတ္မ်ား ရွိေနသည္ကို ၾကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရွိရပါသည္။

ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလိုင္း တစ္ခုမွလြဲ၍ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ား ေျပးဆြဲေနေသာ က်န္ပုဂၢလိက ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားသည္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ ေရာင္းခ်ျခင္းအား သက္ဆိုင္ရာေလ ယာဥ္လက္မွတ္ အေရာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ေရာင္းခ်မႈ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိရာ အခ်ိဳ႕ေသာလက္မွတ္ အေရာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေၾကာင့္ နစ္နာမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း သိရသည္။

ပုဂၢလိက ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ားသည္ လက္မွတ္အေရာင္း ကုိယ္စားလွယ္မွ ႀကဳိတင္မွာၾကားထားသည့္ လက္မွတ္မ်ားအား မည္သည့္ အခ်ိန္ေနာက္ဆံုးထား အတည္ျပဳေပး ရမည္ဟူသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ထြက္ခြာမည့္ရက္နီးကပ္မွ လက္မွတ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ရက္နီးကပ္မွ လက္မွတ္ cancel ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ခရီးသည္တစ္ဦးအတြက္ ဆိုပါက ျပႆနာမရွိ ႏိုင္ေသာ္လည္း ခရီးသည္အဖြဲ႕လိုက္ဆိုပါက နစ္နာမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ ဘက္ကလည္း ဘယ္ႏွရက္အတြင္း confirm လုပ္ရမယ္လို႔ အတိအက်မေျပာ ဘူး။ ဒီေတာ့ ေလေၾကာင္းလိုင္းေရာ၊ အမွန္တကယ္ ခရီးသြားခ်င္တဲ့ ခရီးသည္ေရာ နစ္နာမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္”ဟု ခရီးသြားေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦး က ဆိုသည္။

ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းတစ္ခုမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကလည္း “အဖြဲ႕ ၂၄ ေယာက္ပါတဲ့  group ကိုနီး မွ cancel လုပ္တယ္။ ေလယာဥ္လက္မွတ္ အခက္အခဲေၾကာင့္ အဆင္ေျပမယ့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြကို လိုက္ၿပီးခ်ိတ္ထားႏိုင္တယ္ ဆိုတာ နားလည္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တျခားေလေၾကာင္းလိုင္းနဲ႔ အဆင္ေျပသြားၿပီဆုိရင္ ဒီဘက္ကို ျပန္အေၾကာင္းၾကား သင့္တယ္။ နီးမွေျပာေတာ့ တကယ္ သြားခ်င္တဲ့ သူေတြလည္း မသြားရဘူး၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြကလည္း လက္မွတ္ကုန္ေအာင္ ျပန္ေရာင္းဖို႔ခက္လို႔ နစ္နာပါတယ္” ဟုေျပာျပခဲ့သည္။

“လက္မွတ္ခက္လို႔ Go Show  ၀ယ္ ၿပီး လိုက္သြားတဲ့ ခရီးသည္ေတြက ဒီကိစၥေတြကို မသိေတာ့၊ ငါသြား၀ယ္ေတာ့ ေလယာဥ္ လက္မွတ္မရဘူး ေျပာတယ္၊ တကယ္စီးေတာ့ ခံုေနရာလြတ္ေတြ အမ်ားႀကီးပဲဆိုၿပီး စိတ္ဆိုးတတ္ၾကပါတယ္။ တမင္သက္သက္ မေရာင္းတာလားဆိုၿပီးေတာင္ ထင္ၾကပါတယ္” ဟု Air Mandalay မွ တာ၀န္ရွိသူက ထပ္မံေျပာျပခဲ့သည္။

ထိုသို႔ခရီးသည္ႏွင့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားဘက္မွ နစ္နာမႈမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ ခရီးစဥ္တြင္ လိုက္ပါမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ၇၂ နာရီ(၃ရက္အတြင္း) confirm  လုပ္ရန္၊ ၇၂ နာရီအတြင္း ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း အေၾကာင္းမၾကားပါက နစ္နာမႈအတြက္ အေရးယူသည့္ စနစ္ကို Air Mandalay ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ စတင္က်င့္သံုးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီစနစ္ကို ခရီးသည္တစ္ဦးခ်င္းထက္၊ group လိုက္ပါမယ့္ သူေတြအတြက္ က်င့္သံုးတာပါ” ဟု အဆိုပါတာ၀န္ရွိသူက ဆက္လက္ ေျပာျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ အေရးယူသည့္ စနစ္တြင္ ၇၂နာရီအတြင္း ခရီးစဥ္ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္းကို အေၾကာင္းမၾကား ပါက ျပည္တြင္းခရီးသည္ ဆိုပါက ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀၀ ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသည္ဆိုပါက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ေဒၚလာေပးေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source : News Eleven

Monday, May 02, 2011

အခ်ိန္မွန္ သည္႕ ေလေၾကာင္းလုိင္း အျဖစ္ ျမန္မာ႕ ေလေၾကာင္းကုိ ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္

အိႏိၵယႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ PTI သတင္း ဌာန၏ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္ မ်ားအရ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံ တြင္ ပ်ံသန္း လ်က္ ရွိသည့္ ေလ ေၾကာင္း လိုင္း ၅၁ ခု၏ ၀န္ေဆာင္မႈ ဆန္း စစ္ခ်က္ မွတ္တမ္း ကုိ စာရင္း ေကာက္ယူ ခဲ့ ရာတြင္ ျမန္မာ့ ေလေၾကာင္း ကုိ အခ်ိန္မွန္ သည့္ ေလေၾကာင္း လုိင္း အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈတြင္ ပါ၀င္သည့္ ျပည္ပ ေလေၾကာင္း လိုင္း ၅၁ ခု အနက္ အခ်ိန္မွန္ ထြက္ခြာမႈ၌ ရာခုိင္ႏႈန္း ၁၀၀ ျဖင့္ အမွတ္ျပည့္ ရရွိသည့္ ေလေၾကာင္း လိုင္း ႏွစ္ခု သာရွိၿပီး China Southern ေလ ေၾကာင္းလုိင္း ႏွင့္ ျမန္မာ့ ေလေၾကာင္းလိုင္း တုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိေလေၾကာင္း လိုင္းႏွစ္ခု ၏ ေနာက္တြင္ အေမရိကန္ ေလေၾကာင္း က ဆႏၵမဲ ၉၆ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ဒုတိယ၊ ကာတာ ေလေၾကာင္းက ဆႏၵမဲ ၉၆ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ ႏႈန္းျဖင့္ တတိယ၊ ပင္လယ္ ေကြ႕ ေလေၾကာင္း (Gulf Air)က ဆႏၵမဲ ၉၆ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ စတုတၳ ေနရာမွ ရပ္ တည္ လ်က္ရွိသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပင္ ျမန္မာ့ေလ ေၾကာင္းသည္ အခ်ိန္မွန္ ေရာက္ရွိသည့္ ေလေၾကာင္း လုိင္းမ်ား စာရင္းတြင္လည္း အီဂ်စ္ ေလေၾကာင္း၊ ေတာင္အာဖရိက ေလ ေၾကာင္း၊ တာမင္နစ္ စတန္ ေလေၾကာင္း လုိင္းမ်ားႏွင့္ အတူ ရာခုိင္ႏႈန္း ၁၀၀ အမွတ္ ျပည့္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ စင္ကာပူ ေလေၾကာင္း လိုင္းမွာမူ perfect 10 စာရင္းႏွင့္ လဲြေခ်ာ္ ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

Get travel news by email