Friday, September 30, 2011

ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းကို မိမိတို႕အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက လႊတ္ေတာ္သို႔ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔

ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ျခင္းကို မိမိတို႕ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက လႊတ္ေတာ္သို႔ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္က စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အခ်က္ (၁၀)ခ်က္ပါသည့္ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါအခ်က္ ၁၀ ခ်က္ထဲတြင္ ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းကို မိမိတို႔အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ဆိုသည့္အခ်က္ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ျခင္း ရပ္ဆိုင္းရသည့္အေပၚ မိမိတို႔အစိုးရသည္ ျပည္သူဆီမွဆင္းသက္လာသည့္ အခြင့္အာဏာအရ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္၍ အမ်ားျပည္သူဆႏၵအရ ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ျခင္းကို မိမိတို႔ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေပးပို႔ထားျခင္းျဖစ္သည္။

မိမိတို႔အစိုးရသည္ ျပည္သူမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ အစိုးရျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵကို အေလးထားရပါသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို အေလးထား၍ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာ၀န္ရိွပါသည္။ သို႔ပါ၍ မိမိတို႔အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ေစဘဲ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ လုိအပ္ေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရိွေရးအတြက္ အႏၱရာယ္မရိွႏုိင္သည့္ အျခားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ စနစ္တက် ေလ့လာဆန္းစစ္၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္း မိတ္ေဆြႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ အဆိုပါစီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို မိတ္၀တ္မပ်က္ေစဘဲ သေဘာတူညႈိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္ ဟု နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ လႊတ္ေတာ္သို႕ ေပးပို႕ေသာသ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖၚၿပပါရွိပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး စာအမႇတ္ ၁၅၁(၂)/၈/၃ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည္႕ (၂၉-၉-၂၀၁၁)ေန့စြဲပါ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အခ်က္ (၁၀) ခ်က္ပါ သ၀ဏ္လႊာအျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

၁။ ပထမအၾကိမ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမႇန္အစည္းအေ၀းကို ျပည္သူတို့၏ အက်ဳိးငႇာ အားသြန္ခြန္စိုက္ က်င္းပျပဳလုပ္ေနသည့္ ဥကၠ႒ၾကီးႏႇင့္တကြ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားအားလံုး ကိုယ္စိတ္ႏႇစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစရန္ ဆုေတာင္းေမတၲာ ပို႔သအပ္ပါသည္။

၂။ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ပင္ မိမိတို႔ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တိုင္းေဒသၾကီးႏႇင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားအေနႏႇင့္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ သန္႔ရႇင္းေသာအစိုးရ ျဖစ္ေပၚေရး၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ား ထြန္းကားေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီစြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိပါသည္။

၃။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္းတို႔၏ တူညီေသာ ေမ်ာ္မႇန္းခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏႇင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵႏႇင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ဥပေဒျပင္ပသို႔ ေရာက္ရႇိေနသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရႇိရန္ ဆက္သြယ္ကမ္းလႇမ္း ဖိတ္ေခၚေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခုအခါ အထူးေဒသ(၂) ''၀'' အဖြဲ႕ႏႇင့္ အထူးေဒသ(၄) အဖြဲ႕တို႔သည္ ျပည္နယ္အဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရႇိခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားပင္ စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွေနျပီျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႔မ်ားသည္လည္း ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားထံ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူရန္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရိွေနပါသည္။

၄။ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ပင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ေရာက္ရႇိေနၾကသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလည္း ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၊ ကိုယ့္ေဒသသို႔ျပန္လာလိုပါက ျပန္လာႏိုင္ရန္ စိစစ္လက္ခံခဲ့ရာ တစ္ခ်ဳိ႕ျပန္လာေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အပ္ႏႇင္းထားသည့္ အခြင့္အာဏာအတြင္းမႇ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ထိုသို႔ အရႇိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ပါတီအခ်ဳိ႕ႏႇင့္ အင္အားစုအခ်ဳိ႕တို႕သည္ အစိုးရအခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းေတြ႕ေအာင္၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေအာင္ႀကံရြယ္၍ လႈပ္ရႇားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကသည္ကို စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ ေတြ႕ရႇိေနရပါသည္။

၅။ တိုင္းျပည္ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အရႇိန္အဟုန္မပ်က္တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရင္း၊ စက္မႈႏိုင္ငံထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိပါသည္။ ထိုသို႔ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စက္မႈႏိုင္ငံထူေထာင္ႏိုင္ရန္ လ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္သည္ အဓိကက်ပါသည္။ လ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ရရႇိႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအနက္ အႏ်ဴျမဴစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္သံုးစြဲေရးမႇာ ကမၻာ့ျဖစ္စဥ္မ်ားအရ အႏၲရာယ္ၾကီးမားလႇသည့္အျပင္ ေငြေၾကးမျပည့္စံုမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အမ်ားသူငါ လက္မခံမႈတို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရန္ ေက်ာက္မီးေသြးသယံဇာတမႇာလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ လံုေလာက္မႈမရႇိသည္ကို ကိုယ္စားလႇယ္ေတာ္ၾကီးမ်ား အသိပင္ျဖစ္ပါသည္။

၆။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မႇ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ထြက္ရႇိေသာ္လည္း ျပည္ပအရင္းအႏႇီးမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ကိစၥျဖစ္၍ မိမိတို႔လုိအပ္သေလာက္မရႏိုင္ဘဲ အခ်ဳိ႕အ၀က္သာ ခြဲေ၀ရရႇိပါသည္။ ျပည္ပေခ်းေငြျဖင့္ အရင္းအႏႇီးအခ်ဳိ႕ထည့္၀င္ထားခဲ့ရာ အနာဂတ္တြင္ အက်ဳိးခံစားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေလာေလာဆယ္တြင္မူ ေခ်းေငြအေပၚ အတိုးမ်ားအရစ္က် ေပးဆပ္ေနရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ ကုန္းတြင္း၌ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ရႇာေဖြထုတ္လုပ္ေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္းသံုးစြဲရန္အတြက္ပင္ လံုေလာက္မႈမရႇိေသးပါ။ 

၇။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္႕ၿဖိဳးၿမဲျဖစ္ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ သဘာ၀ကေပးထားေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားရႇိေနသျဖင့္ အဆုိပါျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားမႇ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအရင္းအႏႇီးမ်ားရယူ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခင္က ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ(၂)႐ုံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ (၇)႐ုံသာရႇိခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းစက္တပ္ ဆင္အား (၅၂၉)မဂၢါ၀ပ္ရႇိခဲ႕ရာမႇ ေနာက္ထပ္လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ (၂၃)႐ုံ၊ စက္တပ္ဆင္အား (၂၈၃၁)မဂၢါ၀ပ္ တိုးတက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

၈။ ႏႇစ္ (၃၀) လွ်ပ္စစ္မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအရ ေနာက္ထပ္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း(၆၄)ခုႏႇင့္ ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ(၃)ခုအပါ အ၀င္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရန္ စက္တပ္ဆင္အား မဂၢါ၀ပ္(၄)ေသာင္းေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အလားအလာမ်ားရႇိပါသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရႇိ ေမခ၊ မလိခ၊ ျမစ္ညာျမစ္၀ႇမ္းႏႇင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုစီမံကိန္း(၈)ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။

၉။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးအရင္းအႏႇီးျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စီမံကိန္းကို ပထမအဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္စတင္ခဲ႕ရာ ယခုအခါတြင္ အဆုိပါျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုအတြင္း ေအာက္ပါစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရႇိလာခဲ့ပါသည္ -
(က) ကခ်င္ျပည္နယ္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ပါ သဘာ၀ကေပးထားသည့္ (Land Mark) ျဖစ္သည့္ ျမစ္ဆံု သဘာ၀အလွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ျခင္း။
(ခ)  ျမစ္ညာပိုင္းရိွ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ား ေရျမဳပ္၍ ၎တို႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဆံုးရႈံးပ်က္စီးႏိုင္ျခင္း။
(ဂ) ပုဂၢလိကမ်ားမွ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားစြာ စိုက္ထုတ္၍ စီးပြားျဖစ္စိုက္ထုတ္ထားသည့္ ေရာ္ဘာစိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ ကၽြန္းစိုက္ခင္းမ်ား ပ်က္စီးသြားႏိုင္ျခင္း။
(ဃ) ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ေျမာက္ဖ်ားရိွ ေရခဲေတာင္မ်ားအရည္ေပ်ာ္ျခင္း၊ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းျခင္း၊ အင္အားျပင္းထန္သည့္ ငလ်င္လႈပ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚလာပါက ျမစ္ဆံုဆည္ ပ်က္စီးျပီး ဆည္ေအာက္ပိုင္းရိွွ ျမိဳ႕ရြာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ေသေၾကပ်က္စီးမႈရိွႏိုင္ျခင္း။
(င) ဧရာ၀တီျမစ္ၾကီး ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ျပည္သူအခ်ိဳ႕မွ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ရိွေနၾကသည္ကို မိမိတို႔ သိရိွေနရပါသည္။

၁၀။ မိမိတို႔အစိုးရသည္ ျပည္သူမႇေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အစိုးရျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို အေလးထားရပါမည္။ ျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို အေလးထား၍ ေျဖရႇင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာ၀န္ရႇိပါသည္။ သို့ပါ၍ မိမိတို့အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ေစဘဲ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္လိုအပ္ေနသည္႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရႇိေရးအတြက္ အႏၲရာယ္မရႇိႏိုင္သည္႕ အျခားေသာ ေရအားလ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ စနစ္တက် ေလ့လာဆန္းစစ္၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္း မိတ္ေဆြႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏႇင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ အဆိုပါစီမံကိန္းႏႇင့္သက္ဆုိင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို မိတ္၀တ္မပ်က္ေစဘဲ သေဘာတူလက္ခံေအာင္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဤလႊတ္ေတာ္သို႔ အသိေပးအပ္ပါသည္။

Source : News Eleven

ခရီးသြား ဂ်ပန္အမ်ဳိးသမီး ေက်ာက္ပန္းေတာင္း အနီး အသတ္ခံရ

မေကြးတုိင္း  ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္အနီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသူ အမ်ဳိးသမီးတဦးအား အဓမၼျပဳက်င့္၍ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဆိုေသာ သံသယျဖင့္ ဆိုင္ကယ္တကၠစီသမားတဦးကို ဖမ္းဆီးထားသည္ဟု ရဲကေျပာသည္။

ဂ်ပန္အမ်ဳိးသမီးက ေညာင္ဦးသြားခ်င္လို႔ဆိုၿပီးေတာ့ လိုက္ပို႔ရင္းနဲ႔ ဆိုင္ကယ္တကၠစီသမားကေနၿပီးေတာ့ သန္႔စင္ခန္းထဲမွာ မုဒိမ္းက်င့္တာေပါ့ေနာ္။ ျဖစ္တဲ့ေနရာက ေညာင္ဦးနဲ႔ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအစပ္ေပါ့ ဟု ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွ တာဝန္ရွိသူတဦးက မဇိၥ်မကိုေျပာသည္။

ဗုဒၵဟူးေန႔ ေန႔လယ္ ၃ နာရီခြဲခန္႔က  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသူမွာ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕သို႔ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈရန္အတြက္ ဆုိင္ကယ္ ငွားစီးလာစဥ္ ေညာင္ဦးႏွင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕ၾကား အင္းမရြာအနီး၌ အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

အင္းမရြြာသားမ်ားမွ ယင္းသံသယရွိသူ ဆိုင္ကယ္တကၠစီေမာင္းသမား ကိုမင္းသိုက္ကို ဝိုင္းဝန္း ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ရြာသားေတြက ဖမ္းၿပီးေတာ့ ႀကိဳးနဲ႔တုတ္ထားတာ။ ႀကိဳးနဲ႔တုတ္ၿပီးမွပဲ ရဲစခန္းကို လွမ္းအေၾကာင္းၾကားတာ။ ရဲစခန္းက လာၿပီးေတာ့ နယ္ထိန္းတေယာက္နဲ႔ သူနဲ႔ကို လက္ထိပ္တြဲခ်ည္ၿပီးေတာ့ ရဲစခန္းကိုပို႔တာ။ ရဲေတြ အဲဒီ အခင္းျဖစ္တဲ့ေနရာကို ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီအမ်ဳိးသမီးက ေသေနၿပီ။ ဓါးနဲ႔ ထိုးသတ္တာ ဟု အင္းမရြာမွ ထမင္းဆုိင္ပုိင္ရွင္တဦးက မဇၥ်ိမကိုေျပာသည္။
ကိုမင္းသိုက္ကို ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းတြင္ ပုဒ္မ ၃ဝ၂၊ လူသတ္မႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားၿပီး ေသဆံုးသူ၏ ေနာက္ေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ စံုစမ္းေနဆဲျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ ေသဆံုးသြားသူ ဂ်ပန္အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သူမည္ဝါဖစ္ေၾကာင္းကို ရဲစခန္းမွ အတည္မျပဳႏုိင္ေသးေသာ္လည္း AFP သတင္းတရပ္တြင္မူ မစၥစ္ Chiharu Shiramatsu ျဖစ္သည္ဟုေဖာ္ျပထားၿပီး အသက္ ၃၁ ႏွစ္အရြယ္ ရွိသည္။

Thursday, September 29, 2011

ၿမိဳ႕ပတ္ရထား လုပ္ငန္းအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူ ၁၅ ဦးရွိေနၿပီး လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုသာလွ်င္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထား ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း ေပးအပ္ေရးအတြက္ စက္တင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ထပ္မံေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီးေနာက္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ ၁၅ ဦး လာေရာက္၍ အေျခခံစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ရယူခဲ့ကာ ထဲထဲဝင္ဝင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာျခင္းအတြက္ကိုမူ ကုမၸဏီႀကီး တစ္ခုကသာ လုပ္ေနေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ပုဂၢလိက ေပးေရးအတြက္ ျမန္မာ့မီးရထားဝန္ႀကီးဌာနက အေျခခံအခ်က္ ၄၉ ခ်က္ ပါဝင္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ စိတ္ဝင္တစား လုပ္ကိုင္ရန္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက လက္တြန္႔လ်က္ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။ 
“ကိုယ္တုိ႔ဆီမွာေတာ့ စည္းကမ္းခ်က္ လာထုတ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာတင္တာက ကုမၸဏီ ၁၅ ခုေလာက္ရွိတယ္။ တကယ္တမ္း ထဲထဲဝင္ဝင္ လုပ္ေနတာက တစ္ခုပဲရွိတယ္၊ ေရႊေတာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကုမၸဏီပါ။ သူတို႔ကေတာ့ တကယ့္ကို ရထားစီးျခင္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ အတြက္ရယ္၊ လမ္းျပမီးစနစ္ေတြ အတြက္ရယ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ Survey ေတြ လုပ္တယ္။ ရထားစီးနင္းသူေတြဆီက Data ေတြ ေကာက္တယ္။ ရထားစီးတဲ့သူေတြ သံုးစြဲႏုိင္မယ့္ ေငြေၾကးကို ၾကည့္တယ္” ဟု ျမန္မာ့မီးရထားမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ “ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း ေပးၿပီးရင္ ၿမိဳ႕ပတ္ရဲ႕ အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ လုပ္ရမယ္။ လက္မွတ္ ဝယ္တာဆုိရင္လည္း အခ်ိဳ႕ဘူတာေတြမွာ လက္မွတ္ကို အေပၚတက္ၿပီးဝယ္ရတယ္။ ေအာက္ကိုျပန္ဆင္းၿပီး ရထားလာေနရင္ အတင္းေျပးရတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆုိရင္ မမီတာေတြ၊ ေခ်ာ္လဲတာေတြ ျဖစ္ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘူတာေတြမွာ စားေသာက္ဆုိင္ခန္းေလးေတြနဲ႔ အျခားလုိအပ္တာေလးေတြ ျဖည့္စြက္ ထည့္သြင္းေပးရမယ္။ ဒါမွ ပုဂၢလိကလည္း ကိုက္မွာေလ” ဟု ယင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ “စက္တင္ဘာ ေနာက္ဆံုးပတ္ ထပ္မံ ေဆြးေႏြးမယ္လုိ႔ေတာ့ မီဒီယာေတြမွာ ေဖာ္ျပၾကတာပဲ၊ ဒုဝန္ႀကီးကလည္း ေျပာထားတယ္။ ရက္ကိုေတာ့ အတိအက် မသတ္မွတ္ေသးဘူး။ တကယ္တမ္း ဒီလုပ္ငန္းႀကီးကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစခ်င္တဲ့ သူေတြသာ လုပ္သင့္တယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေရႊေတာင္တစ္ခုပဲ ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ေနတယ္” ဟု ယင္းကဆက္လက္ ေျပာၾကားေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ ျပည္ျမန္မာ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Source : Khit Lu Nge

Wednesday, September 28, 2011

ခ်င္းတြင္းျမစ္ ေသာင္ခုံထုမ်ားျပားကာ ျမစ္တြင္းခရီးသြားမ်ား အခက္အခဲ အမ်ားဆုံးႏွစ္ျဖစ္ ၊ ပြင့္လင္းရာသီ ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္း ေရႊလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးက္ို ဦးစားေပးရန္ ေဒသခံမ်ား လုိလားလ်က္ရွိ

ခ်င္းတြင္းျမစ္ ေသာင္ခုံထုပမာဏမွာ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ပိုမိုမ်ားျပားကာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမစ္တြင္း ခရီးသြားမ်ား အခက္အခဲအမ်ားဆုံးႏွစ္ ျဖစ္ခဲ့ျပီး မိုးအကုန္ ပြင့္လင္းရာသီ ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္း သယံဇာတရွာေဖြျခင္းႏွင့္အတူ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို ဦးစားေပးရန္ ေဒသခံမ်ား လုိလားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ခ်င္းတြင္းျမစ္ကမ္းေဒသရိွ မံုရြာျမိဳ႕ကမ္း ေညာင္ပင္ၾကီးဆိပ္ကမ္းတစ္ေနရာကို ေတြ႔ရစဥ္

ခ်င္းတြင္းျမစ္ရဲ႕ သဲေသာင္ခုံ ထုထည္ပမာဏဟာ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ပိုပိုျပီး မ်ားျပားလာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမစ္ေရအတက္အက်မွာ ပိုပိုၿပီးသိသာလာတယ္။ ျမစ္တြင္းခရီးသြားေတြ ဒုကၡေရာက္ရတယ္။ ဥပမာ တစ္ေနရာကိုေျပာျပရရင္ေတာ့ မုံရြာနဲ႔ တစ္ဖက္ကမ္း ေညာင္ပင္ႀကီးဆိပ္ကမ္းကို သြားရတဲ့ခရီးမွာ သဲေသာင္ထုပမာဏက ပိုပိုမ်ားလာတယ္။ အရင္ႏွစ္ေတြက လြတ္လြတ္ကင္းကင္း ကပ္လုိ႔ရတဲ့ သဲေသာင္ခုံဟာ ဒိီႏွစ္မွာေတာ့ ဆုိးဆိုး၀ါး၀ါးျဖစ္ေနၿပီး စက္ေလွေတြက ေရေၾကာင္းက်တဲ့ေနရာမွာပဲ ကပ္ရတယ္ေလ။ ခရီးသြားေတြ ဒုကၡေရာက္ရတာပါပဲ။ ပုံမွန္အေနနဲ႔ ခ်င္းတြင္းျမစ္ကို စက္ေလွနဲ႔ကူးတာက ခရီးသြားတစ္ေယာက္ကို ဆုိင္ကယ္နဲ႔ဆုိရင္ ဆုိင္ကယ္ခက က်ပ္ ၅၀၀၊ လူခက က်ပ္ ၂၀၀ ဆုိၿပီး ေပးရတယ္။ ျမစ္ေရ နည္းနည္းေလးတက္လုိက္လုိ႔ ေသာင္ခုံေပၚေရ၀ပ္ေနရင္ စက္ေလွသြားမရေတာ့ ခရီးသည္ေတြက ေျခက်င္ေလွ်ာက္ရတယ္။ ေျခက်င္မေလွ်ာက္ႏုိင္လုိ႔ ႐ိုး႐ိုးေလွစီးသြားမယ္ဆုိရင္ လူတစ္ေယာက္ကို က်ပ္ ၂၀၀ ဆုိင္ကယ္ဆုိ က်ပ္ ၅၀၀ ပဲ။ အသြားအျပန္ခရီးဆုိရင္ ခရီးစရိတ္ႏွစ္ဆကုန္မယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ စက္ေလွေပၚကေန ၿမိဳ႕ေပၚတက္တက္ခ်င္း ျမိဳ့၀င္ေၾကးဆုိင္ကယ္ခ ေတာင္းေတာ့ ခ်င္းတြင္းျမစ္ကို ေန႔စဥ္ျဖတ္သြားဖုိ႔စရိတ္က မလြယ္ဘူးဟု  ေဒသခံခရီးသြားတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။

ေညာင္ပင္ႀကီးဆိပ္ကမ္းက သဲေသာင္ျပင္က သိသိသာသာႀကီးကို ျမင့္တက္ေနတယ္။ ဒီႏွစ္ နယုန္လ ေရျပာေပါက္ခ်ိန္ကေန သီတင္းကြၽတ္အထိ ေရကေလးခါေလာက္တက္ၿပီးၿပီ။ ေရတက္ၿပီးေရျပန္အက်မွာကို သဲေသာင္မွာေရက ေျခက်င္း၀တ္အထိပဲျမဳပ္ေတာ့ ခရီးသြားေတြေငြကုန္မ်ားသလုိ ဒုကၡေရာက္ရတယ္။ အခုလည္း သဲအိတ္ေတြနဲ႔ ေသာင္ခုံကိုျဖတ္ၿပီး စက္ေလွရွိရာကို အလြယ္တကူသြားႏိုင္ဖုိ႔ စနစ္တက် ျပဳျပင္ထားရတယ္။ စက္တင္ဘာလ တတိယပတ္အတြင္းမွာ ျပဳျပင္ထားတာပါဟု ေညာင္ပင္ႀကီးဆိပ္ကမ္းမွ မမုိးေဆြကေျပာျပခဲ့သည္။

ျမစ္တစ္စင္းရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာဟာ ေရေ၀ေရလဲဧရိယာျဖစ္သလုိ ေရေ၀ေရလဲဧရိယာရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာဟာ သစ္ပင္သစ္ေတာျဖစ္ပါတယ္။ သစ္ပင္သစ္ေတာရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာဟာ ေျမဆီလႊာျဖစ္ပါတယ္။ မူးျမစ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ခ်င္းတြင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ဧရာ၀တီပဲျဖစ္ျဖစ္ျမစ္ရဲ႕ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းတဲ့ေရျပင္ fcrystal clear ဟာ ရႊံ႕ႏွစ္ေရာင္ေရျပင္ မ်ားျပားေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီျမစ္ရဲ႕က်န္းမာေရးဟာ စိုးရိမ္ရၿပီ။ အဲဒီရႊံ႕ေရာင္ေတြဟာ ေျမဆီလႊာေတြပဲလုိ႔ အၾကမ္းဖ်င္းေျပာလုိ႔ရတယ္။ ျမစ္တစ္စင္းရဲ႕ထာ၀စဥ္ ရွင္သန္စီးဆင္းေနဖုိ႔အတြက္ ျမစ္ညာကေန တျခားျမစ္မႀကီး ဒါမွမဟုတ္ ပင္လယ္ထဲကို စီး၀င္တဲ့ေနရာအထိ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာရွိတဲ့ ေရေ၀ေရလဲဧရိယာက အေရးႀကီးသလုိ အဲဒီျမစ္ထဲကို စီး၀င္တဲ့ ေခ်ာင္းေျမာင္း ျမစ္လက္တက္ေတြရဲ႕ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ဖုိ႔က အေရးပါတယ္။ ဧရာ၀တီ က်န္းမာဖုိ႔ ထာ၀စဥ္ရွင္သန္စီးဆင္းဖုိ႔က ဧရာ၀တီကိုယ္တုိင္ေရာ ဧရာ၀တီထဲကိုစီးဆင္းတဲ့ ခ်င္းတြင္းရဲ႕ က်န္းမာေရးကေရာ အေရးပါတယ္။ ဧရာ၀တီေရာ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရာ ေရေ၀ေရလဲဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးေတြလုိအပ္တယ္။ ဒီလုိမွမဟုတ္ရင္ ျမစ္ေတြရဲ႕ေဂဟစနစ္ေတြကို ထိခုိက္ပ်က္စီးလာနိုင္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ေသာင္ထြန္းတယ္ဆုိတာ ေရေ၀ေရလဲ ဧရိယာကိုထိခုိက္လို႔ ထြန္းတာျဖစ္ၿပီး ေသာင္ထြန္းလို႔ ေရေ၀ေရလဲ ဧရိယာထိခုိက္တာမဟုတ္ဘူးဟု သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို ေလ့လာေနသူတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။

ျမစ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ေျပာရရင္ ျမစ္ေတြဆီကရတဲ့ သယံဇာတေတြကို ထုတ္ယူခြင့္မရွိဘူးဆုိတဲ့ ေရအရင္း အျမစ္နဲ႔ ျမစ္ေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒရွိတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ဥပေဒကို တိတိက်က် လုိက္နာသင့္သလုိ ကိုယ့္အတၱ ကိုယ္က်ဳိးတစ္ခုတည္းကိုပဲ မၾကည့္သင့္ဘူး။ အခုဆုိရင္ မုိးကုန္ၿပီး ပြင့္လင္းရာသီ ေရာက္လာေတာ့မယ္။ မိုးတြင္းမွာ ေရႊက်င္လုပ္ငန္းေတြ ျပန္ၿပီးစတင္ၾကေတာ့မယ္ဟု ခ်င္းတြင္းျမစ္အထက္ပိုင္း ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕မွ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။

ခ်င္းတြင္းျမစ္ အထက္ပိုင္း ေရႊက်င္တဲ့ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းေတြ ေျပာဖူးတာကေတာ့ မႏွစ္ကေတာ့ တစ္ရက္ကို ေရႊရွစ္က်ပ္သားေလာက္ ရတဲ့သူေတြရွိတယ္လုိ႔ ေျပာျပဖူးတယ္။ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းတာ ဘယ္သူလဲ၊ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေနထုိင္မွီခုိၾကတဲ့ေဒသခံေတြရဲ႕ ေဂဟစနစ္ကို ထိခုိက္မႈရွိႏိုင္သလား စတာေတြကို အားလုံးက ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္ဟု ခ်င္းတြင္းျမစ္တြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ရာသီက ေရႊေမ်ာလုပ္ငန္းေတြကို တားျမစ္ခဲ့ေသးတယ္။ လုိက္နာသူေတြရွိသလုိ မလုိက္နာဘဲ လက္တစ္လုံးျခား လုပ္ကိုင္သူေတြ ရွိတယ္လုိ႔သိရတယ္။ လာမယ့္ ပြင့္လင္းရာသီမွာေရာ ဘယ္သူေတြ ဘာလုပ္ဦးမွာလဲ....။ ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္းမွာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကို စည္းကမ္းမဲ့ စြန္႔ပစ္သူေတြပစ္ေနခ်ိန္မွာ ျမစ္နံေဘးမွာ ေျမဆီလႊာတည္တံ့ေရးအတြက္ သစ္ပင္စုိက္သူေတြက စုိက္ေနၾကတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို ဂ႐ုစိုက္ေနၾကခ်ိန္မွာ ျမစ္ထဲကို အမိႈက္ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ေတြ စည္းကမ္းမဲ့ပစ္ေနၾကတယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ လာမယ့္ ပြင့္လင္းရာသီကစၿပီး ခ်င္းတြင္းျမစ္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ျမစ္ရဲ႕ေရေ၀ေရလဲဧရိယာေပၚမွာ ထာ၀ရစီးဆင္းေရးအတြက္ ဂ႐ုစုိက္ၿပီး လုပ္ကိုင္သင့္တယ္လုိ႔ထင္တာပါပဲဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။

ခ်င္းတြင္းျမစ္ရဲ႕ ျမစ္ဖ်ားခံရာအပိုင္းကေန ဧရာ၀တီကိုစီးဆင္းတဲ့ေနရာအထိ သူျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ ေနရာတုိင္းမွာရွိတဲ့ ခ်င္းတြင္းျမစ္ရဲ႕ ေရေ၀ေရလဲဧရိယာေတြ၊ သစ္ပင္သစ္ေတာေတြ၊ ေျမဆီလႊာေတြ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔၊ တည္တံ့ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္ဟု ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္နီက ေျပာျပခဲ့သည္။

Source : News-Eleven

Friday, September 23, 2011

လိပ္ ၃ မ်ိဳး တံုးလု အေျခအေနသို႕ေရာက္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာ ေတြ႕ႏုိင္ေသာ လိပ္ ၆မ်ဳိး ရွိသည့္အနက္ ၃ မ်ဳိးမွာ မ်ဳိးတုံးမႈအႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာေတြ႕ႏိုင္ေသာ လိပ္ ၆ မ်ဳိးမွာ ၾကယ္လိပ္/ ပင့္ကူလိပ္၊ ျမန္မာ့ေဆာက္လိပ္ ရခုိင္ေတာင္လိပ္၊ ျမန္မာ့စင္းေခ်ာလိပ္၊   ေလးကြက္လိပ္ႏွင့္   ျမန္မာတုိက္လိပ္တို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး ျမန္မာ့ေဆာက္လိပ္၊ ေလးကြက္လိပ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တုိက္လိပ္တုိ႔သည္ မ်ဳိးတုံးမႈအႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရကာ က်န္လိပ္မ်ားမွာလည္း မ်ဳိးတုံးရန္ အစုိးရိမ္ရဆုံးအေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ လိပ္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက ရွားကုန္ပါၿပီ။ လိပ္ေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္ေနရာတည္းမွာ ကြက္ၿပီး ရွိေနတာမ်ားေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္သြားတာတုိ႔၊ လူေတြ ဖမ္းစားတာတုိ႔၊ တံငါပိုက္ကြန္မွာ ၿငိတာတုိ႔ေၾကာင့္ မ်ဳိးတုံးရတာပါ။ လူေတြကလည္း လိပ္မိရင္ ဘယ္ေတာ့မွျပန္မလႊတ္ဘူး။ စားပစ္လုိက္ၾကတာပဲ။ ေနာက္ ႏိုင္ငံျခားေမွာင္ခို ပို႔တာေတြေၾကာင့္လည္း မ်ဳိးတုံးရတာပါ ဟု BANCA အသင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာရွိေသာ လိပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ၾကယ္လိပ္ကို ေရႊစက္ေတာ္ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ပုဂံေလာကနႏၵာ ဥယ်ာဥ္တုိ႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ေတာင္လိပ္ကို ရခုိင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့တုိက္လိပ္ကို ခ်င္းတြင္းျမစ္ဝွမ္းထမံသီ အထက္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့ေဆာက္လိပ္ကို ဧရာဝတီ၊ ပဲခူး၊ ရန္ကုန္၊ မြန္၊ တနသၤာရီႏွင့္ စစ္ကိုင္းတို႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေလးကြက္လိပ္ကို ဧရာဝတီ၊ ပဲခူး၊ စစ္ ကိုင္း၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္တုိ႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့စင္းေခ်ာလိပ္ကို ဧရာဝတီ၊ ပဲခူး၊ စစ္ကိုင္း၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ မေကြး၊ မြန္၊ ကရင္ႏွင့္ ကခ်င္တုိ႔တြင္လည္းေကာင္း ေတြ႕ရသည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တြားသြားသတၱဝါမ်ဳိးစိတ္ ၂၇၂ မ်ဳိးရွိၿပီး ၇ မ်ဳိးမွာ မ်ဳိးသုဥ္းမႈအႏၲရာယ္အဆင့္သို႔ ေရာက္သြားႏုိင္ေသာ မ်ဳိးစိတ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မင္းခ်စ္ႏုိင္

Tuesday, September 20, 2011

ပုဂံရွိဇီးအုိကို အမွတ္တရပစၥည္းထုတ္ရြာအျဖစ္ တည္ေထာင္ၿပီး ခရီးသြားဧည့္ ဆြဲေဆာင္မည္

ပုဂံေဒသဇီးအုိေက်းရြာအား အမွတ္တရပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေသာ ေက်းရြာအျဖစ္ျပဳလုပ္ၿပီး ခရီးသြားဧည့္မ်ားအား ဆြဲေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္တရပစၥည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သိရသည္။ ဇီးအုိရြာေဘးမွာ အင္ၾကင္းေတာရွိတယ္။ အဲဒီအင္ၾကင္းေတာ ကအင္ၾကင္းေက်ာက္ေတြကို အမွတ္တရပစၥည္းအေနနဲ႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ႏုိင္ငံျခားကပညာရွင္ေတြကို ေခၚယူၿပီး နည္းပညာျပသေပးသြားဖုိ႔ရွိတယ္။ အဲဒီေက်းရြာတစ္ရြာလုံးက လူေတြအလုပ္အကိုင္ ရရွိသြားေအာင္ေပါ့။ အားလုံးကို အသင္းအေနနဲ႔ပဲ ပံ့ပိုးေပးသြားမွာပါ ဟု အမွတ္တရပစၥည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ဇီးအုိေက်းရြာေဘးရွိ အင္ၾကင္းေတာမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္သက္တမ္းရွိၿပီး ဧက ၄ဝဝ ေက်ာ္က်ယ္ဝန္းသည္။ ထြက္ရွိလာေသာ အင္ၾကင္းေက်ာက္မ်ားကို အမွတ္တရပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ ျပဳလုပ္ဆြဲေဆာင္မည္ျဖစ္ကာ အဆုိပါအင္ၾကင္းေတာအတြင္း စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ အပန္းေျဖစခန္းမ်ား တည္ေဆာက္သြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိသု႔ိေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇီးအုိေက်းရြာမွဦးညီညီက 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ အင္ၾကင္းေက်ာက္ေတြ တစ္ပုံႀကီးရွိတယ္ အဲဒါေတြကို ေက်ာက္စက္နဲ႔ပိုင္းၿပီး ႐ုပ္တုေတြထုမယ့္စနစ္ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကို သင္ေပးမွာပါ။ စက္ကိရိယာေတြကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးမယ္ေျပာတယ္။ ေဒသထြက္ေတြ အကုန္လံုးကို အမွတ္တရပစၥည္းျဖစ္ေအာင္ ထုတ္လုပ္သြားမွာပါဟု ေျပာသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားတြင္ လက္ရွိလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ထန္းတက္၊ ထန္းလ်က္ခ်က္လုပ္ငန္းမွာ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ အၿပီးလုပ္ေဆာင္ရျခင္းေၾကာင့္ ထုိအလုပ္နားခ်ိန္တြင္ အဆုိပါလက္မႈ ပညာကိုျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ ရြာသူရြာသားမ်ား ႏုိင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းမ်ား ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အမွတ္တရပစၥည္းအေရာင္းဆုိင္ ထုတ္လုပ္ေသာ ေက်းရြာအျဖစ္လာမည့္ ခရီးသြားရာသီအမီ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အမွတ္တရပစၥည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမ်ားကိုလည္း ဇုန္အလုိက္ ဖြဲ႕စည္းသြားရန္ရွိေၾကာင္း လည္းအသင္းမွ သိရသည္။ အသင္းမွတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက လက္မႈပညာျဖစ္တဲ့ ပန္း ၁ဝ မ်ဳိးကို လက္ရွိမွာထုတ္လုပ္ေနေသးတဲ့ ေက်းရြာေတြ၊ ၿမဳိ႕နယ္ေတြနဲ႔ ခရီးသြားမ်ားျပားတဲ့အထင္ကရၿမိဳ႕ ေတြမွာ အသင္းဖြဲ႕စည္းသြားဖို႔ရွိတယ္ ဟု ေျပာသည္။

လတ္တေလာတြင္ ရန္ကုန္၌ အမွတ္တရပစၥည္းလုပ္ငန္းရွင္အသင္းဝင္ ၄၄ ဦးျဖင့္ အသင္းဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အသင္းမွ အမွတ္တရပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံျခားေလ့လာမႈမ်ား ေစလႊတ္ရန္ရွိသလို ႏုိင္ငံျခားထုတ္လုပ္သူမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ဖိတ္ေခၚမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေဝယံမုိးျမင့္၊ ေမဇင္ဝင္း

၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ေဒသစာရီႂကြခ်ီပြဲ ၁၈ ရက္တုိင္တိုင္က်င္းပမည္

၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ ရႇမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ အင္းေလးေဒသတြင္ ႏႇစ္စဥ္က်င္းပျမဲျဖစ္ေသာ အင္းေလး ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ေဒသစာရီ ပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္ပြဲကို စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္မႇ ေအာက္တိုဘာ၁၅ ရက္ေန့အထိ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕အပါအ၀င္ အင္းေလးကန္၏ အေရႇ႕အေနာက္၊ ေတာင္ေျမာက္ရႇိ ေက်းရြာမ်ားမႇ ပင္ေဆာင္ပူေဇာ္ေရးဌာန ၂၁ခုသုိ့ အစဥ္လုိက္ ၾကြခ်ီ အပူေဇာ္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပြဲေတာ္က်င္းပေရးေကာ္မတီမႇ သိရႇိရသည္။

ေက်းရြာအ၀င္အထြက္ လမ္းက်ဥ္းေသာ ပူေဇာ္ေရးဌာနမ်ားသုိ႔ ကရ၀ိက္ေဖာ္ေတာ္ငယ္ျဖင့္ ပင့္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး လမ္းက်ယ္ေသာေနရာမ်ားသုိ႔ ေဖာ္ေတာ္အႀကီးျဖင့္ ပင့္ေဆာင္ ပူေဇာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ရြာႏႇင့္တစ္ရြာ ပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္ရာတြင္ တစ္စင္းလ်င္ လူအင္အား ၄၀ မႇ ၁၀၀ေက်ာ္ ထိ ပါ၀င္၍ အင္းသား႐ိုးရာ မတ္တပ္ရပ္၍ ေျခေထာက္ျဖင့္ ေလႇာ္ခတ္မည့္ ဆြဲေလႇ အနည္းဆံုး ၃၀ မႇ ၈၀ ၾကား ကရ၀ိက္ေဖာ္ေတာ္၏ ေရႇ႕မႇဆြဲကာ ကရ၀ိက္ေဖာင္ေတာ္ အေနာက္မႇ ဆြမ္းေတာ္ေလႇ၊ စည္ေတာ္ေလႇ၊ ေလႇယာဥ္ေတာ္ ယိမ္းအဖြဲ႔ေလႇ၊ ၀တ္ရြတ္အဖြဲ႔ေလႇ၊ ဓမၼစၾကာ အဖြဲ႔ေလႇတို႔ႏႇင့္ လုိက္ပါပို႔ေဆာင္ၾကမည့္ စက္ေလႇ(ေမာ္ေတာ္)မ်ား၊ ဆြမ္းကပ္ေလႇမ်ား ရာဂဏန္းထိ ပါရႇိတတ္ရာ လာေရာက္ဖူးေျမာ္ေလ့လာသည့္ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ အံ့ၾသၾကည္ႏူးရေၾကာင္း ပင့္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕မႇ တာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏႇစ္ အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ပင့္ေဆာင္ရာတြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္(သီတင္း ကြၽတ္လဆန္း ၁ ရက္) နံနက္ ၇ နာရီ နန္းဟူးရြာစံေက်ာင္းမႇ စတင္ထြက္ခြာကာ အင္းတိန္ေၾကးေပါခံုေက်ာင္း၊ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ အင္းတိန္စံေက်ာင္း၊ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ဟဲယာရြာမေက်ာင္း၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁ရက္ ငါးဖယ္ေခ်ာင္းေက်ာင္း၊ ၂ ရက္ေန့တြင္ ေၾကးစားေက်ာင္း၊ ၃ရက္ေန့တြင္ ပြဲစားကုန္းေက်ာင္း၊ လင္းကင္းေက်ာင္း၊ ေအာက္တိုဘာ (၄၊၅၊၆) ရက္မ်ားတြင္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕ေက်ာင္းေတာ္တြင္ သံုးရက္စံၿပီး ၇ ရက္ေန့တြင္ နမ့္သဲေက်ာင္း၊ မုိင္းေသာက္ေက်ာင္း၊ ၈ရက္ေန့ သလဲဦးေက်ာင္း၊ ၉ ရက္ေန့တြင္ ေကလာေက်ာင္း၊ ဇရပ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ၁၀ ရက္ေန့တြင္ ဘုရားေပါက္ေက်ာင္း၊ နမ့္ပန္ေက်ာင္း၊ ၁၁ရက္ေန့တြင္ မန္က်ည္းဆိပ္ေက်ာင္း၊ က်ိန္းခမ္းေက်ာင္း၊ ၁၂ ရက္ေန့တြင္ မိုင္းပ်ဳိးေက်ာင္း၊ ၁၃ ရက္ေန့တြင္ ေနာင္ေတာေက်ာင္း၊ ၁၄ ရက္ေန့တြင္ အင္းေပါ့ခုန္ေက်ာင္း၊ ေရသာေက်ာင္း၊၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေဖာင္ေတာ္ဦး စံေက်ာင္းေတာ္(နန္းဟူး)သုိ့ အစဥ္လိုက္ ၾကြခ်ီပူေဇာ္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

စိုင္းေအာင္ျမတ္(ေတာင္ႀကီး)

Wednesday, September 14, 2011

ရထားလက္မွတ္ခမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေတာ့မည္ျဖစ္ကာ ဝန္ေဆာင္မႈကိုလည္း ထိုက္တန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္

မီးရထားလက္မွတ္ခမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံေတာ့မည္ျဖစ္ကာ ယင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ထိုက္တန္ေအာင္ တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ထုိသို႔ လက္မွတ္ခ တိုးျမႇင့္ရာတြင္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထား လက္မွတ္ခ ၁၀ က်ပ္ကို က်ပ္ ၅၀အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အေဝးေျပးလက္မွတ္ခကို တစ္မုိင္လွ်င္ ေလးက်ပ္အစား ၁၂ က်ပ္သို႔ လည္းေကာင္း တိုးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ မီဒီယာေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ရထားဝင္ေငြရဲ႕ ၅၆ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ဆီဖိုးအျဖစ္ သံုးေနပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လူတစ္ေယာက္ကို ၿမိဳ႕ပတ္က လက္မွတ္ခ ၆၅ က်ပ္ေလာက္က်တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၅၅ က်ပ္ေလာက္ ႐ႈံးေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က က်ပ္ ၁၀၀ ေလာက္ေတာ့ မတိုးပါဘူး။ က်ပ္ ၅၀ အထိပဲတိုးမွာျဖစ္ပါတယ္ ဟု ဦးေအာင္မင္းက ဆိုသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္သို႔လည္း တင္ျပမည္ျဖစ္ကာ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလုပ္ငန္းကို ပုဂၢလိကသို႔ မလႊဲေျပာင္းမီပင္ အေျပာင္းအလဲလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တိုးမယ့္လက္မွတ္ခနဲ႔ ကိုက္ေအာင္ကို ဝန္ေဆာင္မႈေတြ၊ လမ္းျပင္တာေတြကို တိုးလုပ္ေပးမွာပါ။ အခုႏႈန္းအရဆို ဝန္ေဆာင္မႈကို သံုးဆေလာက္ တိုးလုပ္ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာျပခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ရန္ကုန္တိုင္း(မ္) ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Source : Khit Lu Nge

Monday, September 12, 2011

ျမန္မာအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၅နိုင္ငံကို အင္ဒိုနီးရွားက ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳ

Photo by Google
ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၅ ႏုိင္ငံမွ လာေရာက္သူမ်ားအား အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံက ဗီဇာကင္း လြတ္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္အရ သိရွိရပါသည္။ ယင္းသို႔ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳလုိက္သည့္ နိုင္ငံမ်ားမွာ ျမန္မာ၊ ဘ႐ူႏုိင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ခ်ီလီ၊ အီေကြ ေဒါ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ လာအို၊ မကာအို၊ မေလးရွား၊ ေမာ္႐ိုကို၊ ပီ႐ူး၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ စင္ကာပူ၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္ နမ္ႏုိင္ငံတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဗီဇာမလိုအပ္ဘဲ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္း ရက္ ၃၀ ၾကာေနထိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု  စင္ကာပူႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အင္ဒိုနီးရွားသံ႐ုံးက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံအဖြဲ႕အစည္း၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ယခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အာဆီယံအဖြဲ႕အစည္းက ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိေသာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ အစည္းအေ၀းမ်ားကိုလည္း လက္ခံက်င္းပလ်က္ရွိသည္။ အာဆီယံဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားေသာ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံအေနျဖင့္  ယခုႏွစ္တြင္ လက္ခံက်င္းပရေသာ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ျပပြဲမ်ားသို႔ လာေရာက္သူမ်ားလည္း မ်ားျပားခဲ့ကာ က်န္ရွိေနေသးသည့္ အခမ္းအနားမ်ားသို႔လည္း တက္ေရာက္သူ ပိုမိုႏုိင္သည္ ဟု အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ Antara News က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ားကို အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ ဘာလီကြၽန္းတြင္ ႏုိ၀င္ဘာလ၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္းတြင္ပင္ (၂၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ (ဆီးဂိမ္းစ္) ကိုလည္း က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံသားမ်ား ေရာက္ရွိမႈ ပိုမိုလာႏုိင္သည္ ဟု သိရွိရသည္။ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ႐ုံးတည္ရွိသည့္အတြက္လည္း အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၏ အစိုးရအရာရွိမ်ား လာေရာက္မႈမ်ားမွာ ယခင္ကတည္းက ရွိေနသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း  အာဆီယံေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားမွ ခရီးသြားဦးေရ ၂၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ကာ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ထုိင္း ႏုိင္ငံတို႔ အဓိကပါ၀င္ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ခရီးသြားမ်ားျပားေသာ အေနအထားျဖင့္ ရပ္တည္ေနၿပီး ဘာလီကြၽန္းမွာလည္း အာရွ၏ေက်ာ္ၾကားေသာ ခရီးသြားေဒသတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ပါကလည္း ဗီဇာႀကိဳတင္ ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုအပ္ဘဲ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာျဖင့္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ ရရွိထားသည္။

Source : News-Eleven

Saturday, September 10, 2011

ပုပၸားဟိုတယ္ဇုန္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ လ်ာထား

ပုဂံေဒသသို႔ လာေရာက္မည့္ ဧည့္သည္မ်ား တည္းခိုရန္အတြက္ ပုပၸားေတာင္တြင္ ဟုိတယ္ဇုန္တစ္ခု ေဖာ္ထုတ္ရန္ လ်ာထားလ်က္ရွိေၾကာင္း ပုဂံဇုန္ဥကၠ႒ ဦးသန္းေရႊထံမွ သိရသည္။

ပုပၸားကိုလာဖုိ႔က ညအိပ္စရာအေၾကာင္းမရွိဘူး။ ပုဂံကတစ္ဆင့္သြားရင္ တစ္နာရီေလာက္ပဲ သြားရတာေပါ့။ ဟိုတယ္ဇုန္ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ဆုိတာက ပုဂံမွာက ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းေဘးေတြမွာ ေနရာမရွိေတာ့ဘူးေလ။ က်န္တဲ့ေနရာေတြဆုိရင္ စိုက္ပ်ဳိးေျမ၊ သူမ်ားေနရာ စတာေတြပါေနေတာ့ ပုဂံအတြက္ ေျမေနရာရွာရင္း ပုပၸားဘက္မွာဆုိရင္ အဆင္ေျပႏုိင္မလား စသျဖင့္လ်ာထားတာပါ ဟု ပုဂံဇုန္ဥကၠ႒က ေျပာသည္။

ပုဂံဇုန္တြင္လည္း ဟိုတယ္ဇုန္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ေျမေနရာသုံးခုလ်ာထားရာ အဆုိပါေနရာမ်ားမွာ ဖြားေစာရြာ၊ တူရြင္းေတာင္ေျခ၊ ျမကန္သာေနရာမ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းေနရာသုံးခုအတြင္း ျမကန္သာေနရာမွာ အဆင္ေျပဆုံးႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆုံးဟု လ်ာထားေၾကာင္း၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အဆုိပါေနရာသုံးခုတြင္ ေျမမ်ားဝယ္ယူထားၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္း၏ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

ဟိုတယ္ဇုန္ေဖာ္ထုတ္ဖို႔က ၂ ႏွစ္ေလာက္ၾကာဦးမွာပါ။ အခုေျမရွာ၊ ေဒသအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ၫိွႏိႈင္း စတဲ့ အလုပ္ေတြလုပ္ေနတယ္ ဟု ဟိုတယ္ဇုန္ေဖာ္ထုတ္ရန္ စီစဥ္ေနမႈႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာသည္။ ပုဂံေဒသတြင္ ေဖာ္ထုတ္ထားၿပီးေသာ ဟုိတယ္ဇုန္နံပါတ္ ၄ တြင္ ဟိုတယ္ႀကီး ၂ လုံးသာ တည္ေဆာက္ထားၿပီး က်န္ေျမေနရာမ်ားတြင္ ထပ္မံတည္ေဆာက္ထားျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ ေျမပိုင္ရွင္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား တည္ေဆာက္ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာ သည္။

လတ္တေလာတြင္ ပုဂံေဒသ၌ ဟုိတယ္ ၇၅ လုံးရွိၿပီး၊ အခန္းေပါင္း ၁၉ဝဝ ခန္႔ရွိရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား တည္းခိုႏိုင္သည့္ အဆင့္မီဟုိတယ္မွာအလုံး ၂ဝ ေက်ာ္သာရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႕ေၾကာင့္ က်န္ဟုိတယ္မ်ားအား ႏိုင္ငံျခားသား တည္းခိုႏုိင္သည့္ ဟိုတယ္အျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္သြားရန္ႏွင့္ အဆင့္မီဟိုတယ္မ်ားကိုလည္း အခန္းမ်ား ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕သြားရန္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း အထက္ပါပုဂၢိဳလ္ထံမွ သိရသည္။

ေဝယံမုိးျမင့္

Thursday, September 08, 2011

နာမည္ႀကီး ပုဂံဘုရားငါးဆူ၌ အဆင့္ျမင့္သန္႔စင္ခန္း ေဆာက္မည္

ပုဂံရွိ နာမည္ႀကီး ဘုရားငါးဆူတြင္ အဆင့္ျမင့္သန္႔စင္ခန္းမ်ားကို မဟာမဲေခါင္ေဒသ ခရီးသြားျပပြဲအမီ တည္ေဆာက္သြားရန္ရွိေၾကာင္း ပုဂံဇုန္ဥကၠ႒ဦးသန္းေရႊထံမွသိရသည္။ သန္႔စင္ခန္းတစ္ခုမွာ ဘိုထိုင္အိမ္သာ၊ မ်က္ႏွာသစ္ဖို႔ေဘစင္နဲ႔ အဲ့ဒီအတြက္ေရရဖို႔ အဝီစိတြင္းတစ္တြင္းစီတူးရမယ္၊  အဲ့ဒါေတြအားလံုးကို တစ္လအတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္ရမွာပါဟု ပုဂံဇုန္ဥကၠ႒ကေျပာသည္။ အဆိုပါသန္႔စင္ခန္း အသံုးျပဳခကို ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္သာ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သန္႔စင္ခန္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ ပုဂံဇုန္ဥကၠ႒အေနျဖင့္သာ ႀကီးၾကပ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါဘုရားမ်ားရွိ ဘုရားလူႀကီးမ်ားကိုသာ လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရရရွိမႈ၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းဖို႔စသျဖင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ရမယ္။ ဒါေတြအားလုံး စနစ္က်ၿပီဆိုရင္ ဘုရားလူႀကီးကို လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံမွာပါဟု ၄င္းကေျပာသည္။
ပုဂံေဒသခရီးသြား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အခ်က္ ၄ ခ်က္တြင္း အဆိုပါသန္႔စင္ခန္း တည္ေဆာက္မႈမွာ ဇုန္အဆင့္ျမင့္မားေရးဆိုသည့္ အခ်က္အတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ နာမည္ႀကီးဘုရားမ်ားျဖစ္သည့္ ဗူးဘုရား၊ ေလာကနႏၵာ၊ အာနႏၵာ၊ ေရႊစည္းခံုအစရွိေသာ နာမည္ႀကီးေစတီတို႔တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ား အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အဆင့္ျမင့္ သန္႔စင္ခန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ပူးေပါင္း တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Wednesday, September 07, 2011

ပဲခူး ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္စီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္မည့္အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း သိရ

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ဟံသာ၀တီအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္စီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္မည့္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ေလဆိပ္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ စံုစမ္းသိရွိရပါသည္။

ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္စီမံကိန္းအတြက္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးေလဆိပ္ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းႏွင့္အတူ ပႏၷက္႐ိုက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ မႏၲေလး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္သစ္အား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္စီမံကိန္းမွာမူ တည္ေဆာက္ျဖစ္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ဓာတ္ပံု-ထင္ေပၚ(ပဲခူး)
ဟံသာ၀တီေလဆိပ္အား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၅၃ ဒသမ ၅၁ သန္း အကုန္အက်ခံကာ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ လက္ရွိတြင္မူ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားလာမႈ အေနအထားအရ ဟံသာ၀တီ ေလဆိပ္စီမံကိန္းအား ျပန္လည္စတင္မည့္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဥာဏ္ထြန္းေအာင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရသည္။

"ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွာ တိုးတက္လာႏိုင္တဲ့ ခရီးသြားအေနအထားေတြကို ၾကည့္ၿပီး ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ကို တည္ေဆာက္ဖို႔ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ဟာ ခရီးသြားတစ္စတစ္စ မ်ားလာရင္ အမ်ားႀကီးခ်ဲ႕ဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ေလဆိပ္ဧရိယာပိုင္းေရာ၊ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈပိုင္းမွာပါ အဆင္ေျပမယ့္ ဟံသာ၀တီေလဆိပ္ကို တည္ေဆာက္ဖို႔လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ အခု ဒီေလဆိပ္စီမံကိန္း ျပန္စတင္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိတယ္လို႔သိရေတာ့ ေကာင္းပါတယ္"ဟု ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းမွ ၀ါရင့္ေလယာဥ္မွဴးႀကီးတစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ျမန္မာနိုင္ငံသို႔  ျပည္ပခရီးသည္၀င္ေရာက္မႈကို တစ္နွစ္ထက္တစ္နွစ္ တိုးျမွင့္၀င္ေရာက္နိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းျပင္ဆင္ထားမႈမ်ားရွိျပီး ဟံသာ၀တီအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ စီမံကိန္းမွာလည္း တစ္နွစ္ထက္တစ္နွစ္ တိုးတက္လာနိုင္သည့္ ခရီးသြားအေနအထားအရ ေနာင္သံုးနွစ္နွင့္ ေလးနွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ရွိေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးဥာဏ္ထြန္းေအာင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ထပ္မံသိရွိရသည္။

Source : News-Eleven

Monday, September 05, 2011

မႏၱေလးမွမင္းကြန္းသို႕ ျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည္ သြားလာမႈလြယ္ကူေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္ ပို႕ေဆာင္ေရးယာဥ္စီးေရ တိုးခ်ဲ႕သင့္

မႏၲေလးၿမိဳ႕သုိ႔ လာေရာက္လည္ ပတ္သည့္ ျပည္ပခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားသည္ မရမ္းၿခံေမာ္ေတာ္ဆိပ္ရွိ ျပည္ပ ခရီးသြား ဧည့္သည္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ေရယာဥ္အသင္းမွ ေမာ္ေတာ္မ်ားျဖင့္ မင္းကြန္းသုိ႔ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး သြားေရာက္ လည္ပတ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ဧရာ၀တီျမစ္ေရ တက္ခ်ိန္ျဖစ္ေန၍ ျမစ္ဆိပ္အတက္အဆင္းျပဳလုပ္ရန္ အခက္အခဲရွိေသာေၾကာင့္ သြားလာမႈနည္းပါးေၾကာင္း၊ ဧည့္လာမ်ားသည့္ ဒီဇင္ဘာႏွင့္ ဇန္န၀ါရီတြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရက်ခ်ိန္ျဖစ္၍ ဧည့္လာပုိ႔ႏုိင္ေၾကာင္း ဧည့္လမ္းၫႊန္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
မႏၲေလးမွ မင္းကြန္းသုိ႔ ျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ပုိ႔ေဆာင္ေပးေနသည့္ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ေရယာဥ္အသင္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ ၂၉ စီးသာရွိသည္။ ျပည္ပခရီးသည္ အလုံးအရင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္လာပါက ေျပးဆဲြသည့္ ေမာ္ေတာ္အင္အားႏွင့္ လုံေလာက္မည္မဟုတ္ဘဲ ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ မႏၲေလးမွ မင္းကြန္းသုိ႔ အသြားအျပန္ခရီးအတြက္ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသည္ တစ္ဦးကုိ က်ပ္ ၅၀၀၀ ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။ စီးလုံးငွားလွ်င္ တစ္ဦးမွ သုံးဦးအထိ က်ပ္ ၂၅,၀၀၀၊ သုံးဦး ႏွင့္အထက္ ငွားလွ်င္က်ပ္ ၃၀,၀၀၀ ျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မင္းသုတ

MAI မွ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ဖႏြမ္ပင္ခရီးစဥ္သစ္ တိုးခ်ဲ႔ပ်ံသန္းမည္

ေအာက္တိုဘာလတြင္ MAI ၏ ငါးစင္းေျမာက္ေလယာဥ္ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေလယာဥ္ ေရာက္ရွိသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ဖႏြမ္ပင္ခရီးစဥ္သစ္ကို တိုးခ်ဲ႕ပ်ံသန္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း MAI ၏ Marketing မန္ေနဂ်ာ မေအးမရသာက ေျပာျပခဲ့သည္။

"ငါးစင္းေျမာက္ေလယာဥ္ေရာက္တာနဲ႔ ရန္ကုန္-ဆီယမ္ရိ- ဖႏြမ္ပင္ ခရီးစဥ္သစ္ကို စပ်ံမွာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိခရီးစဥ္ေတြလည္း ေခါက္ေရတိုးေျပးဆြဲမႈေတြ လုပ္သြားမွာပါ"ဟု မေအးမရသာက  ဆိုပါသည္။ MAI ၏ငါးစင္းေျမာက္ေလယာဥ္အျဖစ္ ခရီးသည္ ၂၂၀ဦးဆံ့ Air Bus A 321 ေလယာဥ္ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ကာ ခရီးစဥ္သစ္တိုးခ်ဲ႕ပ်ံသန္းျခင္းႏွင့္ လက္ရွိေျပးဆြဲေနသည့္ ခရီးစဥ္ေခါက္ေရမ်ား တိုးျမႇင့္ပ်ံသန္းျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။


Source : News-Eleven

Get travel news by email