ေရႊနန္းေတာ္ ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမွ ျမန္မာ့ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား သက္သာလြယ္ကူ အဆင္ေျပစြာျဖင့္ ခရီးသြားလာႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ အေဝးေျပးကားမ်ားျဖင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ခရီးစဥ္ကို ေမလတြင္ စတင္ေျပးဆြဲေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ အသံုးျပဳထားေသာ ကားမ်ားမွာ Young Man Company ၏ ဂ်ာမနီနည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကားသစ္မ်ား ျဖစ္သည့္အျပင္ ျမန္မာ့ပထမဦးဆံုး သန္႔စင္ခန္း ပါဝင္ေသာကားမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခရီးသည္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ အဆင္ေျပေစႏုိင္သည္။ ကားအတြင္းတြင္လည္း ေလယာဥ္ထုိင္ခံုမ်ားကဲ့သို႔ က်ယ္ဝန္းၿပီး သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိေစသည့္ ထုိင္ခံုမ်ားကို ထည့္သြင္း တပ္ဆင္ထားသည္။ ခရီးသည္မ်ား စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာ လုိက္ပါစီးနင္းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ခရီးသည္မ်ား အဆာေျပ စားႏုိင္ရန္အတြက္ ေကာ္ဖီ၊ အေအးႏွင့္ မုန္႔မ်ားစေသာ အစားအေသာက္မ်ားကိုလည္း ျပည့္စံုစြာ စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ အေအးမခံႏုိင္ေသာ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ေစာင္မ်ားထားရွိေပးျခင္း၊ လူေခၚဘဲလ္မ်ား တပ္ဆင္ထားျခင္းေၾကာင့္ လုိအပ္ပါက ဘဲလ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ရံုျဖင့္ အဆင္ေျပေစႏုိင္သည္။ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား ငွားရမ္းထားရွိျခင္း၊ ယာဥ္မထြက္ခင္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား အရက္ေသစာ ေသာက္စားထားျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးျခင္း၊ ကား၏ ခိုင္ခံ့စြာ တည္ေဆာက္ထားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ခရီးသည္မ်ားအား လံုၿခံဳမႈကို ေပးႏုိင္သည္။ လက္မွတ္မ်ား မွာယူရာတြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳေရးဆြဲထားေသာ Central Ticketing System ကို အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ ၎ System မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးမ်ားရွိ တုိးဂိတ္ႏွင့္ အျခားအစုိးရ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ Software မ်ား ေရးဆြဲေပးေသာ ထိပ္တန္း Programmer ေရးဆြဲေပးထားေသာေၾကာင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္သည္။ မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္းတြင္ Online Ticketing System ကို အသံုးျပဳကာ လက္မွတ္မ်ားကို တစ္ဆင့္မွာယူႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ခရီးသည္မ်ားကို ေက်းဇူးတံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ Reward Card Program ကို စီစဥ္ထားသည္။ ၎အစီအစဥ္တြင္ ခရီးသည္မ်ား အေနျဖင့္ ခရီးသည္၏ အမည္ႏွင့္ ခရီးသြား အႀကိမ္အေရအတြက္ကို Points မ်ားျဖင့္ မွတ္ထားေပးမည့္ Card တစ္ခု ရယူျခင္းအားျဖင့္ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လာၿပီး တစ္ႀကိမ္ စီးနင္းလုိက္ပါတုိင္း လက္မွတ္အေရာင္းဌာနတြင္ ျပကာ 10 Points ရယူႏုိင္ပါသည္။ မိမိရရွိထားေသာ Points မ်ားျဖင့္ ipod, Note book, LCD TV ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ ခရီးစဥ္ အစရွိေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ လဲလွယ္သြားႏုိင္မည္။ လက္ေဆာင္ လဲလွယ္ႏုိင္သည့္ သူမ်ားကို ‘ေရႊနန္းေတာ္’ Facebook ႏွင့္ Website တြင္ လစဥ္ေၾကာ္ျငာ ေပးသြားမည္။ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ Member card မ်ားမွာ Silver Membership Card ႏွင့္ Gold Membership Card ဟု ႏွစ္မ်ိဳးခဲြထားၿပီး အေရအတြက္ မ်ားလာသည့္ ခရီးသည္မ်ားကို Gold Membership အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ေပးသြားမည္။ ယင္းကတ္ကို ရယူျခင္းအားျဖင့္ လက္မွတ္ကို ကိုယ္တုိင္သြားေရာက္ ဝယ္ယူရန္ မလုိဘဲ ႀကိဳတင္မွာယူႏုိင္ျခင္း၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ အထူးေစ်းႏႈန္းျဖင့္ လုိက္ပါစီးနင္းႏုိင္ျခင္း စေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိႏုိင္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ေငြေၾကးအစရွိေသာ လုိအပ္ေသာ အကူအညီမ်ား ေပးထားသည္။ မိမိ၏ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အစဥ္တစိုက္ ကူညီျဖည့္ဆည္း ေပးျခင္းအားျဖင့္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းအေပၚတြင္လည္း ယံုၾကည္အားထားကာ အစဥ္လက္တြဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ထားသည္။ ယဥ္ေက်းေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ခရီးသြားမ်ားကို ဆက္ဆံေရးကအစ ေျပျပစ္ေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟု သိရွိရေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ထုတ္ News Watch Weekly ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္

Source : Khit Lu Nge 

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License