ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္ သိသိသာသာ ဝင္ေရာက္မႈ မ်ားျပားလာေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ အဆုိပါ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အမ်ားဆံုး သြားေရာက္ လည္ပတ္ရာ ကေလာ၊ ပုဂံႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားကို ငွက္ၾကည့္ျခင္း အေျခခံသင္တန္းမ်ား မၾကာမီ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာငွက္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအသင္းထံမွ သိရွိရသည္။ အဆိုပါ သင္တန္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း (ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းဇုန္)ႏွင့္ ပူးေပါင္းစီစဥ္မႈျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ကေလာၿမိဳ႕ မဂၤလာခန္းမတြင္ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း (ပုဂံဇုန္)ႏွင့္ ပူးေပါင္းစီစဥ္မႈျဖင့္ ပုဂံၿမိဳ႕ ေလာကနႏၵာဘုရား၌ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္မွ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာငွက္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အသင္း၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီခန္းမႏွင့္ ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္တို႔၌ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္မွ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ လည္းေကာင္း အသီးသီးဖြင့္လွစ္ ပို႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ား၊ ငွက္ၾကည့္ေလ့လာနည္းမ်ားႏွင့္ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ ခြဲျခားနည္း၊ ရာသီေျပာင္း ေဆာင္ခိုငွက္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔ပ်ံသန္းရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ငွက္ၾကည့္ မွန္ေျပာင္းႏွင့္ Field Guide စာအုပ္ အသံုးျပဳနည္း၊ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ျမန္မာငွက္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအသင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပါေမာကၡဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက စာေတြ႕လက္ေတြ႕ သင္ၾကားပို႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသင္းအမႈေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္ဟု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္၊။

Source : Khit Lu Nge

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License