ရန္ကုန္ ဒီဇင္ဘာ ၁ဝ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး
ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ၾကေသာ ကမၻာလွည့္ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္ တခ်ဳိ႕သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ လာတတ္ၾကသည္။
ထုိ႔အျပင္ ၎ ႏုိင္ငံအတြင္းမွ ခရီးသြားဧည့္သည္ အမ်ားစုမွာလည္း ခရီးသြား ရာသီသုိ႔ ေရာက္လာေသာအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အမ်ားအျပား လာေရာက္ လည္ပတ္ေလ့ ရိွၾကသည္။ ယခုအခါ ထုိင္းႏုိင္ငံ အတြင္း၌ ႏုိင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွရာ အဆုိပါ မတည္ၿငိမ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့ ခရီးသြား လုပ္ငန္းအေပၚ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွလာႏိုင္ၿပီး ယခုႏွစ္ ခရီးသြား ရာသီတြင္ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားဦးေရ ဝင္ေရာက္ မႈေလ်ာ့က်သြားမည္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္တခ်ဳိ႕က စုိးရိမ္လ်က္ ရိွၾကသည္။
ထုိသုိ႔ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရိွၾကေသာ္လည္း လက္ရိွ အေနအထား အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခရီးသြား ရာသီ၌ ပုံမွန္ ဝင္ေရာက္ေလ့ရိွေသာ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား၏ အေရအတြက္သည္ ယခုႏွစ္တြင္လည္း ေလ်ာ့က်သြားျခင္း မရိွ သည့္အျပင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲသုိ႔ လာေရာက္ၾကေသာ ႏုိင္ငံျခား သားမ်ားစြာပင္ ယခုရက္ပုိင္း၌ အဆက္မျပတ္ ဝင္ေရာက္လာလ်က္ ရိွေၾကာင္း သိရသည္။
ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ လက္ရိွ ျဖစ္ပြားေနေသာ ႏုိင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား၊ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ လအတန္ငယ္ ၾကာလာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္အထိ ျမန္မာ့ခရီးသြား လုပ္ငန္းအေပၚ မ်ားစြာ ထိခုိက္မႈ မရိွေသးေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ၾကေသာ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ တစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားမွာ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ား အေရအတြက္ကုိ ၂ ဒသမ ၃ သန္းခန္႔ အထိ ခန္႔မွန္း ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ တာဝန္ရိွသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။
ေဆာင္းဦး
Source : Myawady

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License