စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ႐ံုးအဖြဲ႕မ်ား အေျခစိုက္တည္ရွိရာ မံုရြာၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ား အလြယ္တကူ ထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ ပတ္စ္ပို႔႐ံုးခြဲကို ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ခ႐ိုင္ ၉ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၇ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ၈ ခု၊  ေက်းရြာေပါင္း ၆၁ဝ၅ ရြာ၊ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၉၄၆ အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔  အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အလြယ္တကူ သြားေရာက္ႏုိင္ရန္ အတြက္  ပတ္စ္ပို႔႐ံုးခြဲကို မံုရြာၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္ လွစ္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး  ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ စတင္သည့္ရက္မွ  ၁၅ ရက္အတြင္း  ပတ္စ္ပို႔ ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးမေကာင္းသည့္ အေရးေပၚလူနာမ်ား ျပည္ပသို႔ သြား ေရာက္မည္ဆိုပါက ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား လြယ္ကူစြာ ရရွိေရးအတြက္  အိမ္တိုင္ရာေရာက္ သြားေရာက္ကာ ျပဳလုပ္ေပးရန္ စီစဥ္ထားၿပီး အိႏိၵယႏုိင္ငံ မဇၩိမေဒသသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးမွ ကုန္းလမ္းခရီးျဖင့္ သြားေရာက္ ဖူးေျမာ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ဘုရားဖူးသြား ရာသီတြင္   ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Source : Myawady

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License