မႏၲေလး ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၂၇-၂၈ လမ္းၾကား ၈၄ လမ္း ေဈးခ်ိဳ မန္းျမန္မာ ပလာဇာ ၂၅ ထပ္ေပၚတြင္ အမ်ိဳး အမည္မသိ ထူးျခားေသာ ငွက္ တစ္ေကာင္ကို ဇန္နဝါရီ ၁၁ရက္ ညေန ၃ နာရီက မႏၲေလး ျပည္ႀကီး ရန္လုံ ရပ္ကြက္ေန အေဆာက္အအုံ ကန္ထ႐ိုက္ ဦးေဇာ္ဝင္း(ေဆးဆရာ) မွ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါ ထူးျခားေသာ အသြင္သဏၭာန္ရွိ အမ်ိဳးအမည္မသိ ငွက္သည္ ေၾကာင္ေခါင္း သဏၭာန္ ရွိၿပီး လည္ပင္းတြင္ အျဖဴရစ္ပါရွိသည္။ အေတာင္ႏွစ္ဖက္ျဖန္႔လၽွင္ သုံးေပခန္႔ရွည္လ်ားၿပီး အၿမီးႏွင့္ အေတာင္ တို႔တြင္ ေဒါင္းၿမီးမ်ား ကဲ့သို႔ လွပေသာပန္းကြက္မ်ားပါရွိေသာ ထူးျခား သည့္ေဆာင္းခို ငွက္ တစ္ေကာင္ ျဖစ္မည္ဟု ယူဆရသည္။ ၎ငွက္ကို စိတ္ပါဝင္စား သူမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ျကည့္႐ႈ ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္မႏၲေလး ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၁၂လမ္းရွိ ရတနာပုံ တိရ စၧာန္ ဥယ်ာဥ္သို႔ သြားေရာက္ လႉဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Source : MOI Webportal Myanmar

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License