ဧရာ၀တီ၊ ေမ ၁၂၊ ၂၀၁၄
ျမန္မာႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတို႔ အၾကား ဗီဇာကင္းလြတ္ ခရီးသြားလာခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ႏွစ္ဖက္ လက္မွတ္ေရးထိုး လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္း သေဘာတူညီခ်က္ကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး Marty Natalegawa တို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ စေနေန႔က လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း Bernama သတင္းတရပ္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္း အာဆီယံ အသိုက္အ၀န္း ေဖာ္ေဆာင္ေရး ရည္ရြယ္ ခ်မွတ္ထားသည့္ အစီ အစဥ္၏ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ား ဆက္ဆံေရး တိုးျမင့္လာရန္၊ အာဆီယံ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား ၏ ခရီးသြားလာမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရွိေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း Marty Natalegawa က ေျပာၾကားသည္ဟု သိရသည္။

Source : Irrawaddy

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License