မႏၲေလး မဟာမုနိ ႐ုပ္႐ွင္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မ်က္လုံးေတာ္တစ္ဘက္ ဖြင့္ေတာ္ မူေနသည္ဟု မႏၲေလး ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားမ်ားၾကားတြင္ ေကာလဟလမ်ား ထြက္ေပၚေနၿပီး ဘုရားႀကီးအား သြားေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္သူမ်ားျဖင့္ စည္ကားေနေၾကာင္းသိရပါသည္... ယင္းမွာ ေကာလဟလသာလွ်င္ ျဖစ္ၿပီး ဧၿပီ ၂၀-ရက္ေန႔က ဘုရားႀကီးအား ပူေဇာ္ေသာ ဆလုိက္မီးမ်ား ေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းသုိ႔ ထင္ေယာင္ ထင္မွား ျဖစ္ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License