ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ပုဂံေဒသရွိ ဟိုတယ္အခ်ိဳ႕သည္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွစ၍ ဟုိတယ္ အခန္းခႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားအား အေမရိကန္ ေဒၚလာျဖင့္သာ ေပးေခ်ေပးရန္ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားလာေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီမ်ားကေျပာသည္။ အကယ္၍ အက္ဖ္အီးစီျဖင့္ ေပးေခ်မည္ဆုိပါက ေဒၚလာေစ်းႏွင့္ ကြာျခားခ်က္အား အလုိက္ေပးကာ ေပးေခ်ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ အက္ဖ္အီးစီ တစ္ယူနစ္တန္ဖိုးမွာ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်ပ္ ၈၀၀ ခန္႔ ေစ်းရွိခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ ၉၄၀ ေစ်းရွိရာမွ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ကုမၸဏီမ်ားၾကား အဆင္မေျပမႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အခန္းခ ေပးေခ်ရာတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားထဲတြင္ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားမ်ားကသာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သို႔မဟုတ္ ယူရိုေငြျဖင့္ ေပးေခ်ေလ့ ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထုိင္၍ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကမူ အက္ဖ္အီးစီျဖင့္ ေပးေခ်မႈမ်ားေၾကာင္း သိရသည္။ ဟုိတယ္နွင့္ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားၾကား အခန္းခေပးေခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုစဥ္က အေမရိကန္ ေဒၚလာျဖင့္သာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္သာ ေပးေခ်ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုယ္တုိင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့သူ ခရီးသြားကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ျပင္ပေပါက္ေစ်းတြင္ အက္ဖ္အီးစီႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာတို႕အား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ျပန္လည္လဲလွယ္ရာတြင္ ေစ်းႏႈန္းကြာဟခ်က္ သိပ္မရွိလွေသာ္လည္း ၾသဂုတ္လဆန္းမွစ၍ အက္ဖ္အီးစီးႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာၾကား တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္တစ္ရာနီးပါး စတင္ကြာဟလာခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ အက္ဖ္အီးစီႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာတုိ႔၏ ျပင္ပေပါက္ေစ်းမ်ား ေန႔စဥ္ေစ်း က်လ်က္ရွိၿပီး ၊စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ ၉၀၀ ဝန္းက်င္ရွိ၍ အက္ဖ္အီးစီ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၇၈၀ က်ပ္သာ ေစ်းရွိေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ 7 Day News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

source : Khit Lu Nge

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License