၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ မရွိေအာင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ အာဆီယံအပါအ၀င္ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားမွ ၀ယ္ယူေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွလည္း ျပည္ပအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လိုအပ္သည့္ျပင္ဆင္မႈမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႕က က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ (၁၇)ႀကိမ္ ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အသင္းသား စုံညီအစည္းအေ၀းတြင္ အဆိုပါအသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
    "အာဆီယံအပါအ၀င္ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြက သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းေတြကို ၀ယ္ယူရာမွာ သစ္ေတာေတြကို ထာ၀ရခိုင္မာေနေအာင္၊ မပ်က္စီးေအာင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ႏိုင္ငံက သစ္ေတြကိုပဲ ၀ယ္ယူေတာ့မယ္လို႔ ႏိုင္ငံအားလုံးက ဆုံးျဖတ္ထားပါတယ္။ EU တို႔ US တို႔ဆို လုံး၀၀ယ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီအဆင့္အထိမေရာက္ခင္ စပ္ၾကားမွာပထမအဆင့္ေနနဲ႔ တရား၀င္သစ္ (Legal Timber) ျဖစ္ရပါ မယ္။ Legal Timber ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ပါရွိရမယ္။ ေထာက္ခံခ်က္က ကိုယ့္ဘာသာေပးလို႔ မရဘူး။ ျပည္ပကလာတဲ့  တတိယလူ (Third Party) ရွိရမယ္။ သူတို႔ႏိုင္ငံကလာၿပီး ျမန္မာျပည္က တကယ္လုပ္ေနလား။ ဒီသစ္ေတြက တရား၀င္ထုတ္တာလား။ ဒီကိုေရာက္လာတဲ့သစ္ေတြက ဘယ္ေနရာေတြက လာလဲဆိုတာစိစစ္ၿပီးမွ ထုတ္လို႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ၂၀၁၃ မတိုင္မီ  ဒီကိစၥေတြေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ သက္ဆိုင္ရာက ေကာ္မတီတစ္ခုဖြဲ႕ၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္"အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္ကဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
   ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ သစ္ေထာက္ခံခ်က္ (Timber Certification) ပါရွိေသာ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳသည့္စနစ္ကို က်င့္သံုးမည္ျဖစ္ရာ အာဆီယံ အဖြဲ႕၀င္တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွလည္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ ကြၽန္းစုိက္ခင္း ထူေထာင္ျခင္း၊Timber Certification  ႏွင့္သစ္အေျခခံ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ စာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
    "ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မွာ သစ္ေထာက္ခံခ်က္ေပးေရးဟာ ျပည္ပကို သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း တင္ပို႔ရာမွာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္လာမယ့္ ကိစၥတစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သစ္ေတာမ်ား ထာ၀စဥ္တည္တံ့ ေနေစေရးအတြက္ သစ္ေထာက္ခံခ်က္ ပါရွိမွသာ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းျပဳလုပ္ဖို႔ ကန္႔သတ္ေဆာင္ရြက္လာတာကို ေတြ႕ရွိလာရပါတယ္။ အာဆီယံအေနနဲ႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ သစ္ေထာက္ခံခ်က္ပါရွိတဲ့ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ တင္ပို႔ခြင့္ ျပဳမယ့္ အေျခအေနျဖစ္ေနပါတယ္" ဟု သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
   သစ္ေတာ ေထာက္ခံခ်က္ (Timber Certification) ေပးျခင္းဆိုသည္မွာ သတ္မွတ္ထားေသာ သစ္ေတာမ်ားမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ပမာဏကိုသာ တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားေသာအဖဲြ႕မွ ထုတ္ယူရမည္ ျဖစ္ၿပီး ထုတ္ယူထားေသာ သစ္ႏွင့္သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ားသည္ ထာ၀စဥ္တည္တံ့ႏိုင္ေသာ သစ္ေတာမ်ားမွ ရရိွလာသည့္သစ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သံုးစဲြသူမ်ားထံ အာမခံခ်က္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
   "Timber Certification ေပးဖို႔အတြက္ Third Party လို႔ ေခၚတဲ့ အျပင္ကလာတဲ့အဖဲြ႕အစည္းက စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ၿပီး လုပ္ေပးရမယ့္ သေဘာရိွပါတယ္။ Third Party ဖဲြ႕စည္းႏိုင္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ကမၻာ့သစ္ေတာေတြရဲ႕ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း(ဟက္တာ သန္းေပါင္း ၃၁၀) ဟာ  Certification Forest လုပ္ေဆာင္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္"ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေရႊေက်ာ္(ၿငိမ္း)က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
   ကမၻာ့ Certification Forest ၏ ၅၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ေတာင္အေမရိကမွျဖစ္ၿပီး ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဥေရာပမွျဖစ္သည္ဟု သိရိွရသည္။  အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အာဖရိကတုိက္တြင္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရိွေသးေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈဧရိယာမွာ ၁၉၇၅ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ၆၀ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ၄၆ ဒသမ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္း က်န္ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Credit : News-Eleven

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License