ျမန္မာခရီးသြားမ်ား သြားေရာက္ေလ့ရွိသည့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ တာ့ခ်္မဟာ

ခရီးသြားလာေရာက္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံက ျမန္မာအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံငါးႏုိင္ငံအား ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ ခြင့္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ တည္ရွိသည့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔၏ အထြတ္အျမတ္ထားရာ ဗုဒၶဂယာေဒသအျပင္ တာ့ခ်္မဟာအပါအ၀င္ အျခားေသာေလ့လာဖြယ္ ထင္ရွားသည့္ေနရာမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ ခရီးသြား တုိးတက္လ်က္ရွိၿပီး အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ ပိုမိုလာေရာက္ၾကေၾကာင္းႏွင့္ အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားမွလည္း လာေရာက္မႈ ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယခုအခါတြင္ ယင္းသို႔ ခရီး သြားမ်ား လာေရာက္မႈကို ပုိမိုတိုးတက္ လာေစရန္အတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ ဆိုက္ေရာက္ ဗီဇာကို ႏုိင္ငံငါးႏုိင္ငံအား တိုးျမႇင့္ခြင့္ျပဳရန္ စီစဥ္ထားရာတြင္ ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပိုင္တို႔ ပါ၀င္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ငါးႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာမ်ားကုိ ေလဆိပ္တြင္ ထုတ္ေပးမႈအား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပုိင္းတြင္ စတင္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေနၿပီး တရား၀င္ေၾကညာခ်က္ကို မၾကာမီ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္မႈတစ္ရပ္အရ သိရသည္။

ဆိုက္ေရာက္ ဗီဇာမ်ားအား အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိေဒလီ၊ မြမ္ဘိုင္း၊ ခ်င္း ႏုိင္၊ ကိုးလ္ကတၱား ေလဆိပ္မ်ားတြင္ ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္ ဟု သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ဖင္လန္၊ ဂ်ပန္၊ လူဇင္ဘတ္ စသည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ဆိုက္ေရာက္ ဗီဇာမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလမွ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ယင္း၀န္ေဆာင္မႈျဖင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ခရီးသြားဦးေရမွာ ၅၆၄၄ ဦးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ခရီးသြားမ်ားသည္ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ား ထြက္ခြာ သြားေရာက္ၾကရာတြင္ ထိုင္း၊ စင္ကာပူ စသည့္ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္မႈ ပိုမိုၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္လည္း ဘုရားဖူးခရီးသြားမ်ား အေနျဖင့္ႏွစ္စဥ္ ေရြးခ်ယ္သြားေရာက္ရာ ခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ဘုရားဖူးခရီးစဥ္မ်ား သြားေရာက္ရာတြင္ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ သြားေရာက္ၾကၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားစာရင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း ခရီးသြားမ်ားျပားေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ စာရင္း၀င္လာခဲ့ေၾကာင္း ခရီးသြား လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ျမန္မာလူမ်ဳိးတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Credit : News-Eleven

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License