ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ Tourism Ambassador ေရြးခ်ယ္သြားမည့္ Miss Tourism 2011 ၿပိဳင္ပြဲကို လာမည့္ မတ္လအတြင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း မွ သတင္းရရွိပါသည္။ 

  ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ Miss Tourism 2011 ႏွင့္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(UMTA) မွႀကီးမွဴး၍ Myanmar Tourism Services ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ Event Organizer  အျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ ရြက္ကာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၉ ရက္(တေပါင္းလျပည့္ေန႔)တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Strand Hotel ၌ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

   ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ ကို ယင္းေန႔ ညေန ၃ နာရီမွစတင္ မည္ျဖစ္ကာ Miss Tourism 2011ေရြးခ်ယ္ပြဲကုိ ညေန ၆ နာရီမွ ည ၁၀ နာရီအတြင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး မည္သူမဆို လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚထားသည္။
    Miss Tourism 2011 ၿပိဳင္ပြဲ၀င္လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ စိတ္ႀကိဳက္၀တ္စုံတစ္စုံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ ေဒသတစ္ခုခု၏ ႐ိုးရာကုိ ကုိယ္စားျပဳလ်က္ ဆန္းသစ္တီထြင္ထားသည့္ ၀တ္စုံတစ္စုံ စုစုေပါင္း ၀တ္စုံႏွစ္စုံႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။

    ၿပိဳင္ပြဲသည္ အျခားေသာၿပိဳင္ ပြဲမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္ပုံႏွင့္ မတူညီဘဲ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္မွ် ဗဟုသုတရွိသည္၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္းအေပၚ မည္မွ်စိတ္၀င္စား သည္ဆိုသည္တို႔ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမာ္ဒယ္လ္အေတြ႕အၾကံဳ မရွိသူမ်ားလည္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

    ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ UMTA အား ပုိမုိသိရွိလာေစရန္စသည့္ ရည္ ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ Miss Tourism ေရြးခ်ယ္ပြဲကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး Miss Tourism 2010 ဆုကို ေမာ္ဒယ္လ္ ဂ်ဴးဂ်ဴးေက က ရရွိခဲ့သည္။
 
Source : News-Eleven

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License