ေျပးဆဲြပ်ံသန္းမႈ ေခတၱရပ္နားထားေသာ ရန္ကုန္အဲေ၀းျပည္တြင္း ခရီးစဥ္မ်ားကုိ ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျပန္လည္ ေျပးဆဲြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါေလေၾကာင္းလုိင္းမွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ ဦးတင္စုိးက ရန္ကုန္အဲေ၀း ေလေၾကာင္းလုိင္း ၁၅ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ ဦးတင္စုိးက “ရန္ကုန္အဲေ၀းကုိ အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္တဲ့ ေလယာဥ္မွဴးမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမ်ားမွာ ေလ့လာသင္ယူထားေသာ ေ၀ဟင္ေျမျပင္ ၀န္ထမ္းမ်ားနဲ႔ျပန္လည္ ဖဲြ႕စည္းထားၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၁၆ရက္ မွ စတင္ၿပီး အေကာင္းဆုံးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားနဲ႔ ျပန္လည္ ေျပးဆဲြသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆုိသည္။

အဆုိပါ ရန္ကုန္ အဲေ၀းေလေၾကာင္း လုိင္းအား ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ Krong-Sombat-Company တုိ႔ ဖက္စပ္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ခရီးသည္ ၇၀ ဆံ့ ATR – 72 ေလယာဥ္ႏွစ္စင္း ျဖင့္ ျပည္တြင္းရွိၿမိဳ႕ေပါင္း ၁၈ ၿမိဳ႕သုိ႔ ပ်ံသန္းပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ရာ ၂၀၁၀ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္မွ ခရီးစဥ္မ်ား ေျပးဆဲြမႈ ေခတၱ ရပ္နားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထြန္းလင္း

0 Comments:

Post a CommentPost a Comment

Thank you for your comment on my blog, Anythig you can suggesting and discuss to me.

Creative Commons License